Ostatnio używane funkcje programu PowerPoint działają inaczej we wcześniejszych wersjach

Niektóre funkcje w PowerPoint 2013 i w nowych wersjach są niedostępne lub działają inaczej po otwarciu pliku prezentacji we wcześniejszej wersji programu PowerPoint.

Poniższy zrzut ekranu przedstawia przykład alertu sprawdzania zgodności, który można uzyskać, jeśli na przykład utworzono prezentację w formacie PowerPoint 2013 (format pptx), a następnie próbowano zapisać ją w formacie ppt.

Alert funkcji sprawdzania zgodności

W poniższej tabeli przedstawiono niektóre funkcje, które są niedostępne lub obniżone po zapisaniu prezentacji pptx w formacie programu PowerPoint 97–2003 (ppt).

Funkcja programu PowerPoint

Działanie w trybie zgodności

Wykresy

Jeśli prezentacja zawiera wykres, w którym komórki znajdują się poza obsługiwanym limitem wierszy i kolumn, nie zostaną one zapisane i nie będą wyświetlane.

Cienie automatyczne

Delikatne cienie zewnętrzne są konwertowane na ostre cienie, które mogą być edytowane.

Gradientowe kontury kształtów i tekstu

Niedostępne.

Czcionki nagłówka i tekstu podstawowego

Czcionki nagłówka i tekstu podstawowego są konwertowane na formatowanie statyczne. Oznacza to, że po otwarciu pliku we wcześniejszej wersji programu PowerPoint nie można zmienić tekstu ani formatowania stylu.

Poziomy wcięcia

Niektóre poziomy wcięcia są niedostępne.

Wiele kolumn tekstu

Nie można ich edytować

Sekcje

Slajdy nie będą pogrupowane w sekcje

Kształty z tekstem lub bez niego

Nie można ich edytować

Grafika SmartArt z tekstem lub bez niego

Nie można edytować grafiki SmartArt ani jej tekstu

Prowadnice statyczne

Jeśli dodasz prowadnice statyczne do wzorca slajdów lub układu w widoku wzorca slajdów, prowadnice nie będą wyświetlane po otwarciu we wcześniejszych wersjach programu PowerPoint.

Przekreślenie i podwójne przekreślenie tekstu

Niedostępne.

Efekty tekstowe, takie jak cienie, odbicia i poświaty

Niedostępne.

Motywy

Niektóre motywy z kształtami i symbolami zastępczymi mogą być zmieniane w obrazy, których nie można edytować.

Przejścia

Efekt przejścia opublikowany po raz pierwszy w wersji 2013 nie będzie dostępny we wcześniejszych wersjach pakietu PowerPoint.

Klip wideo

Wstawione klipy multimedialne zostaną zapisane jako obrazy

Szybkie style tekstu WordArt

Niedostępne.

Aby uzyskać informacje pokrewne, zobacz Zapisywanie pliku pptx programu PowerPoint w formacie ppt.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×