Otrzymuję ostrzeżenia o programie, który uzyskuje dostęp do informacji o adresie e-mail lub wysyła wiadomości e-mail w moim imieniu

W wielu przypadkach możesz zapobiec wyświetlaniu ostrzeżeń o zabezpieczeniach, instalując oprogramowanie antywirusowe i upewniając się, że jest ono regularnie aktualizowane. W tym artykule opisano, dlaczego wyświetlane są ostrzeżenia o zabezpieczeniach i jakie warunki należy spełnić, aby je wyeliminować.

Porada:  Firma Microsoft oferuje bezpłatne oprogramowanie antywirusowe, Microsoft Security Essentials i Windows Defender. Funkcje te zapewniają ochronę komputera w czasie rzeczywistym i chronią przed działaniem wirusów, oprogramowania szpiegującego i innego złośliwego oprogramowania.

W tym artykule

Objawy

Przyczyna

Rozwiązanie

Objawy

Wyświetlane jest jedno z następujących ostrzeżeń o zabezpieczeniach:

 • Pewien program próbuje uzyskać dostęp do informacji o adresie e-mail przechowywanych w programie Outlook. Jeśli jest to sytuacja nieoczekiwana, kliknij przycisk Odmów, a następnie zweryfikuj, czy oprogramowanie antywirusowe jest aktualne.

 • Pewien program próbuje automatycznie wysłać wiadomość e-mail w Twoim imieniu. Jeśli jest to sytuacja nieoczekiwana, kliknij przycisk Odmów, a następnie zweryfikuj, czy oprogramowanie antywirusowe jest aktualne.

 • Pewien program próbuje wykonać akcję, która może spowodować wysłanie wiadomości e-mail w Twoim imieniu. Jeśli jest to sytuacja nieoczekiwana, kliknij przycisk Odmów, a następnie zweryfikuj, czy oprogramowanie antywirusowe jest aktualne.

Początek strony

Przyczyna

Te ostrzeżenia o zabezpieczeniach są wyświetlane, gdy program próbuje uzyskać dostęp do Twoich informacji kontaktowych w książce adresowej programu Outlook lub próbuje wysyłać wiadomość e-mail w Twoim imieniu. Domyślnie tylko dodatki COM są programami zaufanymi. Administrator poczty e-mail mógł zezwolić na konkretne dodatki, dodając je do listy „Zaufane dodatki”. Żaden inny program nie jest zaufany, a ostrzeżenia o zabezpieczeniach są wyświetlane, ponieważ istnieje zagrożenie, że program jest złośliwy i służy do rozpowszechniania wirusów przy użyciu programu Outlook. Przed wprowadzeniem tego zabezpieczenia wirusy mogły uzyskać dostęp do programu Outlook i rozpowszechniać się przez wysyłanie wiadomości do osób z listy kontaktów.

Programy uruchamiane automatycznie    Możliwe, że program jest uruchamiany automatycznie. Na przykład program próbuje automatycznie wysłać wiadomość e-mail przy użyciu metody Item.Send w modelu obiektów programu Outlook.

Programy uruchamiane przez Ciebie    Możliwe też, że program został uruchomiony przez Ciebie. Na przykład korzystasz z programu do synchronizowania urządzenia PDA lub urządzenia przenośnego przy użyciu danych programu Outlook.

Początek strony

Rozwiązanie

Wyeliminowanie ostrzeżenia o zabezpieczeniach

 • Jeśli program nieoczekiwanie uzyskuje dostęp do programu Outlook lub nie masz pewności, czy program, który próbuje uzyskać dostęp do programu Outlook, jest godny zaufania, kliknij pozycję Odmów.

 • Jeśli kliknięto polecenie lub uruchomiono program, który powinien mieć dostęp do danych programu Outlook lub wysyłać wiadomości e-mail za pomocą programu Outlook i uznajesz ten program za godny zaufania, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij pozycję Zezwalaj.

  • Jeśli zostanie wyświetlony monit o zezwolenie na dostęp do informacji o adresatach, zaznacz pole wyboru Zezwalaj na dostęp przez, kliknij okres, na który chcesz udzielić dostępu, a następnie kliknij pozycję Zezwalaj.

   Uwaga:  Należy wybrać najkrótszy czas potrzebny innemu programowi na uzyskanie dostępu do danych programu Outlook. Jeśli program wymaga dodatkowego czasu, ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa pojawi się ponownie.

Zapobieganie ponownemu wyświetlaniu tego ostrzeżenia o zabezpieczeniach

Porada:  Firma Microsoft oferuje bezpłatne oprogramowanie antywirusowe, Microsoft Security Essentials i Windows Defender. Funkcje te zapewniają ochronę komputera w czasie rzeczywistym i chronią przed działaniem wirusów, oprogramowania szpiegującego i innego złośliwego oprogramowania.

W określonych warunkach zainstalowanie programu antywirusowego i jego regularne aktualizowanie może zapobiegać ponownemu wyświetlaniu tego ostrzeżenia o zabezpieczeniach. Warunki są następujące:

 • Oprogramowanie antywirusowe musi być regularnie aktualizowane. Większość programów antywirusowych umożliwia pobieranie aktualizacji automatycznych w trybie online. Skontaktuj się z dostawcą oprogramowania antywirusowego.

 • Oprogramowanie antywirusowe jest tak skonfigurowane, aby udostępniało swój stan aktualizacji innym aplikacjom. Zazwyczaj programy antywirusowe udostępniają swój stan aktualizacji innym aplikacjom. Aby sprawdzić ustawienie stanu aktualizacji, skontaktuj się z dostawcą oprogramowania antywirusowego lub sprawdź preferencje bądź opcje programu antywirusowego.

  Uwagi: 

  • Program Outlook korzysta z Centrum zabezpieczeń systemu Windows do sprawdzania obecności oprogramowania antywirusowego i aktualizowania jego stanu.

  • Jeśli Twoja subskrypcja oprogramowania antywirusowego wygasła lub jest nieaktywna, ostrzeżenie o zabezpieczeniach może zostać wyświetlone ponownie, gdy program spróbuje uzyskać dostęp do programu Outlook.

Wyświetlanie ustawień zabezpieczeń w Centrum zaufania

Ustawienia zabezpieczeń Dostęp programowy w Centrum zaufania udostępniają następujące opcje:

 • Ostrzegaj mnie o podejrzanych działaniach, gdy oprogramowanie antywirusowe jest nieaktywne lub nieaktualne (zalecane)     Jest to ustawienie domyślne w programie Outlook. Podejrzane działania odnoszą się do programu niezaufanego, który próbuje uzyskać dostęp do programu Outlook.

 • Zawsze ostrzegaj mnie o podejrzanych działaniach     Jest to najbezpieczniejsze ustawienie, dzięki któremu zawsze będzie wyświetlany monit o podjęcie decyzji dotyczącej zaufania, gdy program próbuje uzyskać dostęp do programu Outlook.

 • Nigdy nie ostrzegaj mnie o podejrzanych działaniach (niezalecane)     To ustawienie jest najmniej bezpieczne.

Aby wyświetlić te ustawienia, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Opcje.

 3. Kliknij pozycję Centrum zaufania.

 4. Kliknij pozycję Ustawienia Centrum zaufania.

 5. Kliknij pozycję Dostęp programowy.

  Uwagi: 

  • Jeśli komputer jest zarządzany przez administratora programu Microsoft Exchange Server lub administratora Usług domenowych Active Directory systemu Microsoft Windows i administrator zmieni to ustawienie domyślne, nie zezwalając użytkownikom na wprowadzanie zmian, opcja dostosowania ustawień zabezpieczeń Dostęp programowy jest wyłączona.

  • Jeśli komputer nie jest zarządzany przez administratora programu Exchange Server ani administratora Usług domenowych Active Directory systemu Microsoft Windows i Ty jesteś administratorem swojego komputera, możesz zmienić ustawienia zabezpieczeń Dostęp programowy. Nie zalecamy jednak takiego rozwiązania.

Początek strony

Bądź o krok do przodu dzięki platformie Microsoft 365

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×