Otwieranie i przeszukiwanie różnych notesów, stron i sekcji w aplikacji OneNote dla systemu iOS przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Otwieranie i przeszukiwanie różnych notesów, stron i sekcji w aplikacji OneNote dla systemu iOS przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Program OneNote dla systemu iOS w połączeniu z funkcją VoiceOver (czytnikiem zawartości ekranu wbudowanym w systemie iOS) pozwala łatwiej i skuteczniej nawigować między notesami, sekcjami i stronami.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu iOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz stronę firmy Apple dotyczącą ułatwień dostępu.

 • W tym temacie założono, że używany jest telefon iPhone. W przypadku tabletu iPad nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Aby uzyskać informacje na temat pokrętła funkcji VoiceOver, zobacz Polecenia i gesty.

W tym temacie

Otwieranie notesu w programie OneNote

Na liście Notesy szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz nazwę notesu, który chcesz otworzyć. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące otwierania aplikacji OneNote, zobacz Wykonywanie podstawowych zadań w programie OneNote przy użyciu czytnika zawartości ekranu.

Porada: Aby utworzyć nowy notes, na liście Notesy szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Przycisk Nowy notes”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Wpisz nazwę nowego notesu, a następnie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Gotowe”, i naciśnij dwukrotnie ekran.

Porada: Jeśli chcesz otworzyć Notes w programie OneNote klienta z OneNote dla sieci Web w przeglądarce, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat: "Edytuj w programie OneNote". Następnie naciśnij dwukrotnie ekran i postępuj zgodnie z wyświetlanymi na nim instrukcjami.

Przełączanie między notesami, stronami i sekcjami

Możesz łatwo poruszać się w obrębie notesu.

Przechodzenie do listy Notesy

 1. Na liście Sekcje lub Strony albo na kanwie strony szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat: „Powrót do <poprzedni widok listy>, przycisk Wstecz”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Powtarzaj tę czynność, aż usłyszysz komunikat: „Notes, przycisk Ustawienia”. Fokus będzie znajdować się na przycisku Ustawienia w widoku listy Notesy.

Przechodzenie do listy Sekcje

 1. Aby przejść do listy Sekcje z listy Notesy, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę notesu, który chcesz otworzyć, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Aby przejść do listy Sekcje z listy Strony lub z kanwy strony, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat: „Powrót do <poprzedni widok listy>, przycisk Wstecz”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Powtarzaj tę czynność, aż usłyszysz komunikat: „<Nazwa notesu>, powrót do listy notesów, przycisk Wstecz”.

  Fokus znajduje się teraz na przycisku Wstecz w widoku listy Sekcje.

Przechodzenie do listy Strony

 1. Aby przejść do listy Strony z listy Sekcje, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę sekcji, którą chcesz otworzyć.

 2. Aby przejść do listy stron z kanwy strony, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz "Powrót do listy stron dla <nazwa sekcji>, przycisk Wstecz". Następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Fokus znajduje się teraz na przycisku Wstecz w widoku listy Strony.

Aby dowiedzieć się więcej o podstawach nawigacji w aplikacji OneNote dla systemu iOS, zobacz Dowiedz się, jak nawigować w programie OneNote za pomocą funkcji ułatwień dostępu.

Praca z ostatnio używanymi notatkami

Nie musisz tracić czasu, szukając ostatnio używanych notatek. Lista Ostatnie notatki umożliwia szybkie wznowienie pracy nad niedawno używanymi stronami.

Aby przejść do listy Ostatnie notatki, na liście Notesy szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat „przycisk Ostatnie notatki”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę strony, którą chcesz otworzyć, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Włączanie funkcji Ostatnie notatki przy użyciu widżetu Centrum powiadomień

Jeśli czytnik zawartości ekranu VoiceOver nie odczytuje pozycji Ostatnie notatki, należy włączyć tę funkcję, korzystając z widżetu Centrum powiadomień.

 1. Na liście Notesy szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat „przycisk Ustawienia”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Ustawienia, przycisk Zamknij”.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „przycisk Szybkie notatki”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Pokaż ostatnie notatki, przycisk przełącznika, wyłączone”.

 4. Naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Włączono”.

 5. Aby opuścić ustawienia, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat „przycisk Wstecz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Ustawienia, przycisk Zamknij”.

 6. Naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „przycisk Ustawienia”. Fokus znajduje się na przycisku Ustawienia w widoku listy Notesy.

Korzystanie z funkcji wyszukiwania

Możesz użyć funkcji wyszukiwania, aby szybko znaleźć potrzebne informacje w notesach, sekcjach lub na stronach. Możesz znaleźć pole lub funkcję wyszukiwania w widokach list Notesy, Sekcje i Strony.

 1. W dowolnym z tych widoków list przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat „przycisk Wyszukaj” lub „pole tekstowe Wyszukaj”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Wpisz wyrazy do wyszukania. Wyszukiwanie rozpocznie się automatycznie. Usłyszysz: „Ukończono wyszukiwanie — wyniki: <liczba wyników>”.

 3. Aby przeglądać wyniki, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz wynik wyszukiwania, który chcesz wybrać. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarty element zawierający wyszukiwany wyraz.

 4. Aby znaleźć wyszukiwany wyraz na przykład w bloku zawartości, przełącz pokrętło funkcji VoiceOver na pozycję Wyrazy lub Wiersze. Szybko przesuń w górę lub w dół, aby odsłuchać zawartość wyraz po wyrazie lub wiersz po wierszu.

Zobacz też

Czytanie stron w programie OneNote przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań w programie OneNote przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w programie Microsoft 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie OneNote za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×