Otwieranie plików PDF w programie Word

Aby otworzyć plik PDF bez konwertowania go na dokument programu Word, otwórz plik bezpośrednio z miejsca, w którym jest przechowywany (na przykład kliknij dwukrotnie plik PDF w folderze Moje dokumenty).

Jednak jeśli chcesz edytować plik PDF, możesz otworzyć go w programie Word. Program Word utworzy kopię pliku PDF i przekonwertuje ją na dokument programu Word, podejmując próbę dopasowania jej układu do pierwotnego pliku PDF. Jeśli nie chcesz zachować wersji przekonwertowanej na dokument przez program Word, zawsze możesz powrócić do oryginalnego pliku PDF.

Konwersja pliku PDF na dokument programu Word daje najlepsze efekty w przypadku plików zawierających głównie tekst, na przykład dokumentów biznesowych, prawniczych i naukowych. Po otwarciu pliku PDF w programie Word jego wygląd może jednak odbiegać od wyglądu pierwotnego pliku PDF.

Jeśli plik PDF zawiera głównie wykresy lub inne elementy graficzne, cała strona może zostać wyświetlona jako obraz, co uniemożliwi edycję umieszczonego na niej tekstu.

Czasami program Word nie wykrywa elementu, a więc wersja programu Word nie jest zgodna z oryginalnym plikiem PDF. Jeśli na przykład program Word nie rozpozna przypisu dolnego, potraktuje go jak zwykły tekst i może nie umieścić go u dołu strony.

Elementy dokumentu, których konwersja może nie być prawidłowa

Niektóre elementy są uznawane za problematyczne podczas konwertowania pliku PDF na format programu Word. Jeśli Twój plik PDF je zawiera, rozważ jego bezpośrednie otwarcie zamiast konwertowania go na dokument programu Word:

 • Tabele z odstępami między komórkami

 • Kolory i obramowania stron

 • Prześledzone zmiany

 • Ramki

 • Przypisy dolne zajmujące więcej niż jedną stronę

 • Przypisy końcowe

 • Elementy aktywne audio, wideo i PDF

 • Zakładki PDF

 • Tagi PDF

 • Komentarze PDF

 • Efekty czcionek, jak Poświata lub Cień (w pliku programu Word są one reprezentowane przez grafikę)

Jak działa konwersja?

Format pliku PDF jest formatem stałym, co oznacza, że w pliku są przechowywane informacje o położeniu tekstu, obrazów i grafik wektorowych w ramach strony, natomiast informacje o ich wzajemnych relacjach — niekoniecznie. Większość plików PDF nie zawiera informacji o strukturalnych elementach zawartości, takich jak akapity, tabele lub kolumny. Na przykład plik PDF zapisuje tabelę jako zestaw linii bez jakiegokolwiek powiązania z zawartością w jej komórkach.

Różne programy wyświetlają tę samą zawartość przy użyciu różnych struktur plików PDF. Na przykład plik PDF może zawierać niewidoczny tekst, grafikę lub obrazy. Może stosować inne granice tekstu. Te różnice nie są jednak widoczne podczas przeglądania pliku PDF w czytniku.

Podczas otwierania pliku PDF w programie Word stosowane są złożone reguły mające na celu ustalenie, które obiekty programu Word (nagłówki, listy, tabele itp.) w najlepszy sposób oddadzą zawartość pierwotnego pliku PDF i gdzie w dokumencie programu Word należy je umieścić.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×