Otwieranie udostępnionego folderu Poczta, Kalendarz lub Kontakty w programie Outlook dla komputerów Mac

Gdy inny użytkownik programu Microsoft Outlook udziela uprawnień do swojego kalendarza, możesz otworzyć go w programie Outlook. Jeśli nie masz uprawnień, do tej innej osoby jest wysyłana wiadomość e-mail z prośbą o ich uprawnienie.

Ważne:   Wymagane jest konto programu Microsoft Exchange Server.

Otwieranie kalendarza udostępnionego

 1. W menu Plik wskaż polecenie Otwórz,a następnie wybierz pozycję Folder innego użytkownika...

 2. Na liście Typ folderu wybierz pozycję Skrzynka odbiorcza,Kalendarzlub Książka adresowa.

  Uwaga: W nowym programie Outlook dla komputerów Mac możesz wybrać tylko kalendarz.

 3. W polu Wyszukaj wpisz imię i nazwisko osoby, która udzieliła Ci dostępu, wybierz imię i nazwisko tej osoby w wynikach wyszukiwania, a następnie wybierz pozycję Otwórz.

  Udostępniony folder Poczta zostanie wyświetlony w obszarze foldery.
  Kalendarz udostępniony zostanie wyświetlony w okienku folderów pod nagłówkiem Kalendarze udostępnione.
  Udostępniona książka adresowa zostanie wyświetlona w okienku folderów pod nagłówkiem Kontakty udostępnione.

Uwagi: 

 • Jeśli zostanie wyświetlony komunikat "Program Outlook został przekierowany na serwer autodiscover-s.outlook.com w celu uzyskania nowych ustawień konta". Wybierz pozycję Zawsze używaj mojej odpowiedzi dla tego serwera i wybierz pozycję Zezwalaj.

 • Jeśli w okienku folderów zaznaczono folder udostępniony, nowo utworzone elementy są zapisywane w tym folderze udostępnionym.

 • Aby usunąć folder udostępniony innego użytkownika z okienka folderów, przytrzymaj na natrzymanie kontrolki, zaznacz folder, a następnie wybierz pozycję Usuń konto udostępnione.

Otwieranie udostępnionej lub delegowaowej skrzynki pocztowej

Użyj tej metody, jeśli jesteś pełnomocnikiem do skrzynki pocztowej innego użytkownika lub masz uprawnienia do kilku folderów w udostępnionej skrzynce pocztowej. Tej metody można również używać, gdy masz uprawnienia pełnego dostępu do skrzynki pocztowej.

Aby otworzyć udostępnioną skrzynkę pocztową:

 1. W menu Narzędzia wybierz pozycję Konta, a następnie wybierz konto, które ma dostęp do skrzynki pocztowej.

 2. Wybieranie delegowania i udostępniania

 3. Wybierz kartę Udostępnione dla mnie

 4. Wybierz pozycję +, aby dodać udostępnioną lub delegowaną skrzynkę pocztową

  Uwaga:  Jeśli masz uprawnienia do folderów niestandardowych w skrzynce pocztowej, ale nie do folderu skrzynki pocztowej najwyższego poziomu, foldery niestandardowe nie będą wyświetlane na liście folderów. Na liście folderów będą wyświetlane tylko foldery domyślne, do których masz uprawnienia, takie jak Skrzynka odbiorcza, Elementy wysłane, Elementy usunięte i Kalendarz, bez uprawnień do folderu skrzynki pocztowej najwyższego poziomu.

 5. Ewentualnie możesz również przejść do menu Plik > Otwórz> udostępnionąskrzynkę pocztową , aby otworzyć udostępnioną lub delegowaną skrzynkę pocztową.

Wybierz odpowiednią opcję w zależności od tego, czy skrzynka pocztowa jest Ci udostępniona, czy jesteś pełnomocnikiem do skrzynki pocztowej innego użytkownika. 

Uwagi: 

 • Gdy używasz dowolnej z tych metod, konto udostępnionej skrzynki pocztowej jest dodawane jako opcja w polu Od podczas redagowania wiadomości e-mail. Dzięki temu możesz wybrać konto w polu Od niezależnie od tego, czy masz uprawnienia do wysyłania wiadomości z tego konta. Jeśli nie masz dla konta uprawnień "Wyślij jako" ani "Wyślij w imieniu", wiadomości e-mail z tego konta nie zostaną wysłane.

 • Program Outlook dla komputerów Mac nie obsługuje automatycznego mapowania udostępnionych skrzynek pocztowych.

Udostępniono Ci folder

Jeśli inny użytkownik udostępnił Ci skrzynkę odbiorczą, podstawowy folder kalendarza lub podstawowy folder kontaktów, użyj tej metody, aby otworzyć ten folder.

Aby otworzyć folder udostępniony:

 1. W menu Plik kliknij polecenie Otwórz, a następnie kliknij polecenie Folder innego użytkownika.

 2. Kliknij przycisk Znajdź użytkownika .

 3. Wpisz nazwę osoby, która udzieliła dostępu, kliknij przycisk Znajdź, kliknij nazwę tej osoby i kliknij przycisk OK.

 4. Jeśli masz wiele kont programu Microsoft Exchange, w menu podręcznym Konto kliknij konto, którego chcesz użyć do otwarcia folderu innego użytkownika.

 5. W menu podręcznym Typ kliknij pozycję Kalendarz ,Książka adresowalub Skrzynka odbiorcza ,a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Folder udostępniony zostanie wyświetlony w okienku nawigacji pod nagłówkiem Udostępnione.

Jesteś pełnomocnikiem do skrzynki pocztowej innego użytkownika

Użyj tej metody, jeśli jesteś pełnomocnikiem do skrzynki pocztowej innego użytkownika lub masz uprawnienia do kilku folderów w udostępnionej skrzynce pocztowej. Tej metody można również używać, gdy masz uprawnienia pełnego dostępu do skrzynki pocztowej.

Aby otworzyć udostępnioną skrzynkę pocztową:

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Konta> Zaawansowane> pełnomocni.

 2. Dodaj skrzynkę pocztową w obszarze Otwórz te dodatkowe skrzynki pocztowe

Uwaga: Jeśli masz uprawnienia do folderów niestandardowych w skrzynce pocztowej, ale nie do folderu skrzynki pocztowej najwyższego poziomu, foldery niestandardowe nie będą wyświetlane na liście folderów. Na liście folderów będą wyświetlane tylko foldery domyślne, do których masz uprawnienia, takie jak Skrzynka odbiorcza, Elementy wysłane, Elementy usunięte i Kalendarz, bez uprawnień do folderu skrzynki pocztowej najwyższego poziomu.

Ustawienia pełnomocników w ustawieniach zaawansowanych konta

Masz uprawnienia pełnego dostępu do udostępnionej skrzynki pocztowej

Jeśli masz uprawnienie Pełny dostęp do udostępnionej skrzynki pocztowej, czyli uprawnienia Pełny dostęp do skrzynki pocztowej, która jest ustawiona za pośrednictwem Centrum administracyjnego programu Exchange, możesz dodać udostępnioną skrzynkę pocztową z własnymi poświadczeniami.

Aby otworzyć udostępnioną skrzynkę pocztową:

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Konta.

 2. Kliknij znak plus, aby dodać kolejne konto programu Exchange.

 3. W polu Adres e-mail wprowadź adres e-mail udostępnionej skrzynki pocztowej.

 4. W obszarze Uwierzytelnianiewprowadź własne poświadczenia.

Uwaga: Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować uprawnienia Pełny dostęp, zobacz Jak udzielać uprawnień do skrzynki pocztowej programu Exchange i programu Outlook w dedykowanej usłudze Office 365.

Zaznaczenie ustawienia Synchronizuj udostępnioną skrzynkę pocztową umożliwia programowi Outlook synchronizowanie udostępnionej skrzynki pocztowej bez konieczności klikania przez użytkownika opcji Wyślij/Odbierz. To ustawienie zostało dodane w wersji 16.13.411. Włączenie tego ustawienia jest zdecydowanie zalecane dla użytkowników, którzy używają własnych poświadczeń w celu uzyskania dostępu do udostępnionej skrzynki pocztowej.

Synchronizowanie udostępnionej skrzynki pocztowej

Uprawnienia dotyczące folderów udostępnionych i skrzynek pocztowych

W poniższej tabeli podsumowano opcje uprawnień, które mogą być dostępne dla folderu udostępnionego lub skrzynki pocztowej, oraz najlepsze metody otwierania udostępnionego folderu lub skrzynki pocztowej na podstawie odpowiednich uprawnień.

Poziom uprawnień do folderu udostępnionego lub udostępnionej skrzynki pocztowej

Metoda otwierania udostępnionego folderu lub skrzynki pocztowej

Uprawnienia na poziomie folderu do folderu podstawowego Skrzynka odbiorcza, Kalendarz lub Książka adresowa

Otwieranie folderu innego użytkownika

Delegowanie uprawnień do skrzynki pocztowej

Dodaj skrzynkę pocztową w obszarze "Otwórz te dodatkowe skrzynki pocztowe" w obszarze ustawienia zaawansowane konta

Uprawnienia na poziomie folderu do folderów podstawowych Zadanie i Notatka

Dodaj skrzynkę pocztową w obszarze "Otwórz te dodatkowe skrzynki pocztowe" w obszarze ustawienia zaawansowane konta

Uprawnienia najwyższego poziomu skrzynki pocztowej do uzyskiwania dostępu do folderu najwyższego poziomu i innych folderów niestandardowych

Dodaj skrzynkę pocztową w obszarze "Otwórz te dodatkowe skrzynki pocztowe" w obszarze ustawienia zaawansowane konta

Uprawnienie "Pełny dostęp" do skrzynki pocztowej w programie Exchange

Dodawanie konta programu Exchange za pomocą własnych poświadczeń

Otwieranie dodatkowych skrzynek pocztowych

Alternatywą dla tych metod jest dodanie kolejnego konta serwera Exchange przy użyciu dodatkowych poświadczeń skrzynek pocztowych. Ta metoda nie jest rozpoznawana jako dodawanie udostępnionej skrzynki pocztowej, ponieważ dodajesz kolejne konto przy użyciu własnych poświadczeń. Aby otworzyć dodatkowe konto programu Exchange, wykonaj następujące czynności:

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Konta.

 2. Kliknij znak plus, a następnie kliknij pozycję Nowe konto, aby dodać kolejne konto programu Exchange.

 3. W polu Adres e-mail wprowadź adres e-mail udostępnionej skrzynki pocztowej.

 4. W obszarzeUwierzytelnianie wprowadź poświadczenia dla udostępnionej skrzynki pocztowej.

Tematy pokrewne

Outlook 2016 dla komputerów Mac — Centrum pomocy

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×