Oznaczanie zadań etykietami

Oznaczanie zadań etykietami

Etykiety w usłudze Planner ułatwiają szybkie zorientowanie się, jakie elementy są wspólne dla wielu zadań. Mogą to być na przykład wymagania, lokalizacje, zależności lub ważne ograniczenia czasowe. 

Dodawanie etykiet do planu

  1. Na tablicy zadań wybierz zadanie, aby otworzyć szczegóły.

  2. Na karcie wybierz pozycję Dodaj etykietę,a następnie wybierz jedną z 25 etykiet na liście. Aby zmienić nazwę wybranej etykiety, wybierz jej nazwę i wpisz nową lub zmień nazwę etykiety na liście, wybierając ołówek w celu edytowania.
    tekst alternatywny

Etykiety zdefiniowane w jednym zadaniu będą dostępne we wszystkich zadaniach w planie.

Można na przykład zdefiniować różową etykietę jako "Bezpieczeństwo" w zadaniu "Dodawanie środków do konta", a następnie ustawić tę samą flagę dla każdego innego zadania w planie, które jest związane z bezpieczeństwem.

Inne sposoby organizowania informacji

Jeśli szukasz dodatkowych sposobów organizowania pracy, rozważ użycie zasobników. Można pogrupować zadania w zasobnikach, aby ułatwić podział pracy na etapy, typy zadań lub działy.

Przeciąganie zadania do nowego zasobnika

Etykiety, zasobniki, znaczniki postępu, daty, przydziały, komentarze oraz załączniki dotyczące poszczególnych zadań i wyświetlane na tablicy pozwalają szybko i szczegółowo zorientować się w przebiegu realizacji planu.

Potrzebujesz bardziej ogólnej perspektywy? Wypróbuj widok Wykresy, aby szybko sprawdzić ogólny postęp realizacji planu.

Kliknij pozycję Wykresy, aby wyświetlić widok wykresu

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×