Pakiet Office wielokrotnie wyświetla monit o aktywację na nowym komputerze

Czasami po zainstalowaniu na nowym komputerze wersji pakietu Office Standard lub Office Professional Plus opartej na licencjonowaniu zbiorowym przy każdym uruchomieniu pakietu Office pojawia się ekran Zaczynamy. Dzieje się tak, jeśli na nowym komputerze nie odinstalowano preinstalowanej wersji pakietu Office przed zainstalowaniem wersji pakietu Office opartej na licencjonowaniu zbiorowym.

Zrzut ekranu przedstawiający domyślne opcje wypróbowania, zakupienia lub aktywowania dla komputera z wstępnie zainstalowanym pakietem Office.

Aby wyłączyć monitowanie o aktywację, upewnij się, że pakiet Office używa licencjonowania zbiorowego, a następnie zaktualizuj rejestr.

Sprawdzanie, czy używana wersja pakietu Office korzysta z licencjonowania zbiorowego

Wersje pakietu Office z licencją zbiorczą są zazwyczaj używane w dużych organizacjach. Oto jak sprawdzić, czy Twoja wersja pakietu Office korzysta z licencjonowania zbiorowego:

 1. Otwórz dokument w programie Word.

 2. Wybierz pozycję Plik > Konto.

 3. Porównaj zawartość swojego ekranu z tym zrzutem ekranu i poszukaj następujących informacji.

  • Wersje z licencją zbiorczą noszą nazwę Office Standard lub Office Professional Plus

  • W przypadku wersji z licencją zbiorczą jest wyświetlany link Zmień klucz produktu.

Wyświetla widok Backstage wersji pakietu Office opartej na licencjonowaniu zbiorczym

Jeśli widzisz przycisk Zarządzaj kontem lub Opcje aktualizacji, oznacza to, że nie korzystasz z wersji pakietu Office z licencją zbiorczą. Aby uzyskać pomoc dotyczącą aktywacji innych wersji pakietu Office, zobacz Aktywuj Office.

Aktualizowanie rejestru w celu usunięcia monitu o aktywację usługi Microsoft 365

Ważne: Instrukcje zawarte w tym zadaniu dotyczą modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu.

 1. Zamknij okno aktywacji i wszystkie aplikacje pakietu Office.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start Przycisk Start w systemach Windows 8 i Windows 10 znajdujący się w lewym dolnym rogu ekranu, a następnie wybierz polecenie Uruchom.

 3. Wpisz ciąg regedit, a następnie naciśnij klawisz Enter. Wybierz pozycję Tak po wyświetleniu monitu o otwarcie Edytora rejestru.

 4. W lewej części Edytora rejestru w obszarze Komputer przejdź do następującego klucza:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\16.0\Common\OEM

 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy wartość OEM i kliknij polecenie Plik > Eksportuj.

 6. Zapisz klucz.

 7. Po wykonaniu kopii zapasowej klucza wybierz pozycję Edytuj > Usuń.

 8. Powtórz kroki 3–6 dla następującego klucza:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\Common\OEM

 9. Zamknij Edytor rejestru i ponownie uruchom pakiet Office.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×