Pełnienie funkcji pełnomocnika innej osoby

Pomoc techniczna dotycząca pakietu Office 2010 wkrótce przestanie być dostępna

Uaktualnij do platformy Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu, z dowolnego urządzenia i nadal uzyskiwać pomoc techniczną.

Uaktualnij teraz

Jeśli użytkownik zostanie wyznaczony do odbierania i nawiązywania połączeń w imieniu innej osoby, pojawi się odpowiednie powiadomienie. Połączenia przychodzące przeznaczone dla zastępowanych osób będą sygnalizowane dzwonkiem u pełnomocnika. Alert połączenia przychodzącego zawiera informację, że jest ono skierowane do innej osoby. Pełnomocnicy mogą zostać skonfigurowani w opcjach Przekazywanie połączeń okna dialogowego Lync — Opcje. Użytkownik może zostać wyznaczony na pełnomocnika za pomocą opcji Przekaż moje połączenia do lub Jednocześnie zadzwoń.

Tylko pełnomocnicy, którym zespół pomocy technicznej zezwolił na korzystanie z rozwiązania ujednoliconej komunikacji, mogą odbierać i nawiązywać połączenia w imieniu innej osoby. Pełnomocnicy bez możliwości korzystania z ujednoliconej komunikacji mogą jedynie planować spotkania online w imieniu innej osoby.

Co chcesz zrobić?

Przekierowywanie połączenia jako pełnomocnik

Odbieranie połączenia w imieniu innej osoby, a następnie przełączanie połączenia

Nawiązywanie połączenia jako pełnomocnik

Przekierowywanie połączenia jako pełnomocnik

Pełnomocnik może przekierować połączenie na różne sposoby: do opublikowanego numeru telefonu komórkowego lub do poczty głosowej. Aby przekierować połączenie, należy kliknąć pozycję Przekieruj w alercie połączenia przychodzącego, a następnie kliknąć pozycję Poczta głosowa lub odpowiedni numer.

Początek strony

Odbieranie połączenia w imieniu innej osoby, a następnie przełączanie połączenia

Aby odebrać połączenie w imieniu innej osoby, a następnie przełączyć połączenie, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij alert połączenia przychodzącego, aby odebrać połączenie, kliknij przycisk Przełącz, a następnie kliknij nazwę lub numer osoby, do której chcesz przełączyć połączenie.

  • Odbierz połączenie, a następnie przełącz je do telefonu służbowego osoby, w imieniu której połączenie zostało odebrane, naciskając klawisze CTRL+1.

Początek strony

Nawiązywanie połączenia jako pełnomocnik

Aby nawiązać połączenie w imieniu innej osoby, wykonaj następujące czynności:

  1. Otwórz program Microsoft Lync 2010, znajdź kontakt, z którym chcesz się połączyć, wskaż kontakt na liście Kontakty lub w wynikach wyszukiwania, a następnie kliknij strzałkę obok menu Połącz.

Uwaga:  Można to także zrobić z poziomu wizytówki. Jednak w przypadku korzystania z programu Microsoft Outlook 2010 (klienta obsługi wiadomości i współpracy) lista rozwijana pełnomocników nie zostanie wyświetlona w widoku wizytówki.

  1. Na wyświetlonej liście rozwijanej u góry menu kliknij osobę, w imieniu której ma zostać nawiązane połączenie.

  2. Kliknij numer, z którym chcesz nawiązać połączenie, lub kliknij pozycję Nowy numer, aby wprowadzić nowy numer.

Uwaga:  Oprogramowanie komunikacyjne Lync 2010 tworzy na liście Kontakty grupę o nazwie Osoby, których połączeniami zarządzam, zawierającą kontakty, których pełnomocnikiem jest użytkownik.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×