Połączone konta w usłudze Office 365 obsługiwanej przez firmę 21Vianet

Ważne: We wrześniu 2018 r. firma Microsoft usunie możliwość dodawania nowych kont do aplikacji Outlook w sieci Web (oraz wcześniejszej wersji znanej jako Outlook Web App) przy użyciu funkcji połączonych kont.

 • Po 15 września 2018 r. nie będzie można łączyć nowych kont.

 • Konta połączone przed 15 września nadal będą synchronizowane w zwykły sposób do 30 października 2018 r.

 • 30 października na wszystkich połączonych kontach przestaną być synchronizowane wiadomości e-mail. 

 • 15 listopada opcja połączonych kont (Ustawienia > Poczta > Konta) zostanie usunięta z programu Outlook w sieci Web.

 • Wiadomości e-mail, który już zsynchronizowano, nadal będą wyświetlane w skrzynce odbiorczej, jeśli nie usuniesz ich ręcznie.

Uwagi: Aby nadal wyświetlać wiadomości e-mail z innych kont:

W tym artykule pokazano, jak skonfigurować połączenia z kontami i zarządzać nimi. Możesz:

 • Połączyć konto aplikacji Outlook Web App z innymi kontami e-mail. Skonfigurowanie połączenia z innymi usługami poczty e-mail pozwala śledzić pocztę e-mail z innych kont. Umożliwia to wysyłanie, odbieranie i czytanie całej poczty e-mail w jednym miejscu.

 • Przesyłać dalej pocztę e-mail. Możesz przesyłać wiadomości e-mail z konta aplikacji Outlook Web App na inne konto.

Uwaga:  Niektóre zadania dostępne dzięki tym funkcjom mogą być nieobsługiwane w przypadku Twojego konta lub planu usług. Jeśli karta Połączone konta nie jest wyświetlana, funkcje te są niedostępne w przypadku Twojego konta.

W tym artykule

Łączenie z innym kontem e-mail

Przesyłanie poczty e-mail na inne konto e-mail

Łączenie z innym kontem e-mail

Tworzenie połączenia z innym kontem

 1. Przed nawiązaniem połączenia w celu pobrania poczty z innego konta e-mail może być konieczne włączenie dostępu za pomocą protokołu POP lub IMAP dla tego innego konta.

 2. W aplikacji Outlook Web App kliknij pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia > Opcje > Konta > Połączone konta.

 3. Kliknij przycisk Dodaj .

 4. W oknie dialogowym Połączenie z nowym kontem wpisz adres e-mail i hasło konta, dla którego chcesz utworzyć połączenie, a następnie kliknij OK.

 5. Kiedy pojawi się komunikat o połączeniu kont, kliknij przycisk Zakończ. Wiadomości wysłane na połączone konto będą widoczne w Twojej skrzynce odbiorczej.

Zatrzymywanie połączenia z kontem

Jeśli chcesz zatrzymać nawiązywanie połączenia z danym kontem e-mail w aplikacji Outlook Web App, możesz to zrobić, usuwając połączenie.

 1. W aplikacji Outlook Web App kliknij pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia > Opcje > Konta > Połączone konta.

 2. W obszarze Nazwa konta wybierz konto, w przypadku którego chcesz zatrzymać połączenie.

 3. Kliknij pozycję Usuń odrzuć , aby usunąć połączenie.

 4. W oknie dialogowym kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić, że chcesz zatrzymać połączenie z tym kontem.

Aktualizowanie połączenia z kontem

Istnieje możliwość edycji ustawień połączonego konta, na przykład w celu odzwierciedlenia zmian wprowadzonych na połączonym koncie.

 1. W aplikacji Outlook Web App kliknij pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia > Opcje > Konta > Połączone konta.

 2. Wybierz konto do edycji.

 3. Kliknij pozycję Edytuj edytuj .

 4. Zaktualizuj adres e-mail lub hasło konta, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Kiedy pojawi się komunikat o połączeniu kont, kliknij przycisk Zakończ.

Wybieranie domyślnego adresu zwrotnego

Odpowiadając na wiadomość wysłaną do jednego z Twoich kont, możesz określić adres e-mail, jaki będzie wyświetlany w polu Od.

 1. W aplikacji Outlook Web App kliknij pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia > Opcje > Konto > Połączone konta.

 2. W sekcji Domyślny adres zwrotny z menu rozwijanego wybierz konto, które ma być widoczne dla użytkowników w polu Od wysyłanej wiadomości.

 3. Wybierz pozycję Automatycznie, aby wartość w polu Od wiadomości będących odpowiedziami wysyłanych z aplikacji Outlook Web App była zgodna z adresem e-mail, na który te wiadomości wysłano.

 4. Wybierz swój adres e-mail aplikacji Outlook Web App, aby był wyświetlany w polu Od wiadomości będących odpowiedziami wysyłanych z aplikacji Outlook Web App.

 5. Wybierz jeden z adresów e-mail kont połączonych, aby wartość w polu Od wiadomości będących odpowiedziami wysyłanych z aplikacji Outlook Web App była zgodna z adresem e-mail wybranego konta połączonego.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Przesyłanie poczty e-mail na inne konto e-mail

Ustawianie przesyłania poczty e-mail dla konta

 1. W aplikacji Outlook Web App kliknij pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia > Opcje > Konta > Połączone konta.

 2. W sekcji Przesyłanie dalej kliknij pozycję Rozpocznij przesyłanie dalej.

 3. W polu Przesyłaj moją pocztę e-mail do wpisz adres e-mail, na który chcesz przesyłać pocztę e-mail z aplikacji Outlook Web App, i kliknij przycisk Zapisz.

  Uwaga: Domyślnie po skonfigurowaniu przesyłania dalej aplikacja Outlook Web App zachowuje kopie wiadomości przesłanych dalej w skrzynce pocztowej aplikacji Outlook Web App. Jeśli nie chcesz zachowywać kopii wiadomości w skrzynce pocztowej aplikacji Outlook Web App, wyczyść pole wyboru Zachowuj w programie Outlook Web App kopię przesłanych dalej wiadomości.

Zatrzymywanie przesyłania dalej poczty e-mail

 1. W aplikacji Outlook Web App kliknij pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia > Opcje > Konta > Połączone konta.

 2. W sekcji Przesyłanie dalej kliknij pozycję Zatrzymaj przesyłanie dalej usuń .

Zmienianie ustawień przesyłania poczty e-mail

Po skonfigurowaniu przesyłania dalej poczty e-mail może się okazać, że trzeba zmienić docelowy adres e-mail wiadomości. Być może zechcesz też zmienić ustawienie zachowywania kopii wiadomości e-mail w skrzynce pocztowej aplikacji Outlook Web App.

 1. W aplikacji Outlook Web App kliknij pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia > Opcje > Konta > Połączone konta.

 2. W sekcji Przesyłanie dalej wykonaj jedną z następujących czynności:

 3. Aby zmienić docelowy adres e-mail, edytuj adres e-mail w polu Przesyłaj moją pocztę e-mail do.

 4. Aby zmienić ustawienie zachowywania kopii wiadomości w skrzynce pocztowej aplikacji Outlook Web App, zaznacz lub wyczyść pole wyboru Zachowuj w programie Outlook Web App kopię przesłanych dalej wiadomości.

 5. Kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×