Po zalogowaniu się w systemie Windows pojawia się migoczący ekran

Ostatnia aktualizacja: luty 2017

Ważne: Ten problem został już rozwiązany za pomocą wskazanej poniżej poprawki. Aby uzyskać więcej informacji o ostatnich problemach związanych z daną aplikacją, zobacz Rozwiązania lub obejścia ostatnio stwierdzonych problemów w pakiecie Office.

Objaw

Po zalogowaniu się w systemie Windows pojawia się migoczący ekran. Ten problem opisywano jako tło systemu Windows zmieniające się na czarne, a następnie odświeżane do normalnego tła i ponownie zmieniające się na czarne. Powodem takiego działania jest to, że proces, taki jak Eksplorator, ulega awarii i zostaje ponownie uruchomiony.

Kogo dotyczy ten problem

Potencjalnie każdego użytkownika kompilacji usługi Microsoft 365/2016 16.0.7668.2066, którą wydano w wersji produkcyjnej niewielkiej grupie klientów między 25 a 30 stycznia. Na dzień 31 stycznia dostępna jest zawierająca poprawkę kompilacja usługi Microsoft 365/2016 16.0.7668.2074.

Rozwiązanie

Rozwiązaniem jest zaktualizowanie pakietu Office do najnowszej wersji. Z powodu migotania ekranu trzeba zrobić to za pomocą wiersza polecenia. Do zaktualizowania pakietu Office wymagane jest połączenie internetowe.

Uwaga: Instrukcje dotyczące systemu Windows 7 są takie same, ale zawartość zrzutów ekranu będzie nieco inna.

Windows 10

 1. Uruchom Menedżera zadań: CTRL+ SHIFT + ESC.

  Otwieranie Menedżera zadań w systemie Windows 10
 2. W razie potrzeby kliknij strzałkę w lewym dolnym rogu okna dialogowego, aby wyświetlić więcej szczegółów.

 3. W oknie Menedżer zadań wybierz pozycję Plik, a następnie pozycję Uruchom nowe zadanie.

  Uruchamianie nowego zadania w Menedżerze zadań

 4. W oknie Tworzenie nowego zadania wpisz cmd i zaznacz pole wyboru Utwórz to zadanie z uprawnieniami administracyjnymi. Naciśnij klawisz Enter lub kliknij przycisk OK, aby wyświetlić wiersz polecenia.

  Tworzenie nowego zadania w Menedżerze zadań

 5. Zostanie otwarte nowe okno o tytule Administrator: c:\windows\system32\cmd.exe. W oknie cmd.exe wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz Enter:

  for /r "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\root" %i in (GROOVEEX.*) do ren "%i" *.bad

 6. Jeśli widok nie przestał migotać, w oknie cmd.exe wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz Enter. Jeśli widok przestał migotać, pomiń ten krok.

  for /r "%ProgramFiles%\Microsoft Office\root" %i in (GROOVEEX.*) do ren "%i" *.bad

  Jeśli miganie utrudnia wpisanie polecenia, możesz uruchomić system Windows w trybie awaryjnym i w nim wprowadzić polecenia. W tym celu wykonaj następujące czynności:

  1. Naciśnij klawisze CTRL + ALT + DELETE.
  2. Przytrzymaj klawisz SHIFT i kliknij ikonę przycisku zasilania, a następnie w prawym dolnym rogu ekranu wybierz pozycję Uruchom ponownie.
  3. Wybierz pozycję Rozwiązywanie problemów, a następnie Opcje zaawansowane. Teraz wybierz pozycję Ustawienia uruchamiania i kliknij Uruchom ponownie.
  4. Po ponownym uruchomieniu komputera wybierz pozycję Włącz tryb awaryjny z wierszem polecenia.

  Teraz wpisywanie w wierszu polecenia powinno być możliwe.
   

 7. W oknie cmd.exe wpisz następujące polecenie (wraz z cudzysłowami ") i naciśnij klawisz Enter, aby zaktualizować pakiet Office:

  "C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\ClickToRun\officec2rclient.exe" /update USER ForceAppShutdown=True

  Polecenie aktualizowania pakietu Office

 8. Pakiet Office zostanie zaktualizowany. Może (ale nie musi) zostać wyświetlony następujący alert. Może to potrwać do 10–15 minut.

  Po zaktualizowaniu pakietu Office problem powinien zniknąć.

  Pobieranie aktualizacji pakietu Office

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×