Powiązane tematy
×

Przed rozpoczęciem upewnij się, że komputer PC lub Mac spełnia wymagania systemowe.

Jeśli ponownie instalujesz pakiet Office, masz już zrealizowany klucz produktu, lub jeśli instalujesz pakiet Office w miejscu pracy lub szkole i wiesz, że masz licencję, wtedy przejdź do sekcji Logowanie w celu pobrania i zainstalowania pakietu Office.

Jeśli jednak instalujesz pakiet Officepo raz pierwszy, może być konieczne przejście przez kilka etapów przed przystąpieniem do instalacji. Aby uzyskać więcej informacji, rozwiń poniższą sekcję Dowiedz się więcej.

Jeżeli instalowanie pakietu Office odbywa się po raz pierwszy, może być konieczne w pierwszej kolejności wykonanie zestawu czynności przed przystąpieniem do instalacji, bądź może być konieczne wykonanie innych czynności, niż te, które są wyszczególnione poniżej. Zakres wykonywanych czynności jest uzależniony od tego, czy posiadana kopia pakietu Office to pakiet Office dla użytkowników domowych czy Office dla firm, a także czy masz klucz produktu, który trzeba będzie jeszcze zrealizować, czy masz istniejące konto powiązane z pakietem Office lub wstępnie przypisaną licencję.

Pakiet Office dla użytkowników domowych

Jeśli masz pakiet Office do użytku domowego, który został dostarczony wraz z kluczem produktu*, przed zainstalowaniem go po raz pierwszy (lub udostępnieniem go, jeśli masz usługę Microsoft 365 Family) konieczne będzie zrealizowanie klucza produktu.

Przejdź do strony office.com/setup i zaloguj się za pomocą istniejącego lub nowego konta Microsoft*, a następnie wprowadź klucz produktu, aby go zrealizować. Realizowanie klucza polega na dodaniu konta Microsoft do pakietu Office. Wystarczy to zrobić tylko raz. Jeśli odnawiasz subskrypcję usługi Microsoft 365 za pomocą nowego klucza produktu, użyj tego samego konta Microsoft, które zostało wcześniej powiązane z wygasłą wersją subskrypcji.

Porada: Gdy już to zrobisz, zawsze gdy potrzebne będzie zainstalowanie lub ponowne zainstalowanie pakietu Office, możesz przejść bezpośrednio do następnej sekcji Zaloguj się, aby pobrać pakiet Office i wybrać kartę z instrukcjami dotyczącymi instalacji na komputerze PC lub Mac. Pamiętaj, aby zalogować się przy użyciu tego samego konta Microsoft, które zostało użyte do zrealizowania klucza produktu na stronie office.com/setup.

Office​​​​ dla firm

Jeśli Twój plan subskrypcji pakietu Office dla firm zawiera klasyczną wersję aplikacji pakietu Office, nie zobaczysz opcji, aby ją zainstalować, dopóki inna osoba w Twojej organizacji nie przydzieli Ci licencji.

Dowiedz się, jak to sprawdzić w artykule Jaki produkt platformy Microsoft 365 dla firm lub licencję posiadam? lub jeśli jesteś administratorem usługi Microsoft 365 odpowiedzialnym za przypisywanie licencji Twoim współpracownikom, zobacz Przypisywanie licencji użytkownikom.

Po upewnieniu się, że masz licencję, zawsze gdy potrzebujesz zainstalować lub ponownie zainstalować pakiet Office, możesz przejść bezpośrednio do sekcji poniżej, Zaloguj się, aby pobrać pakiet Office, i wybrać kartę z instrukcjami dotyczącymi instalacji na komputerze PC lub Mac. W przypadku tych wersji pakietu Office możesz zalogować się za pomocą konta służbowego lub szkolnego.

*Jeśli nie masz klucza produktu ani konta.

Niektóre wersje pakietu Office, takie jak Office Professional Plus 2021, Office Standard 2021 lub autonomiczne aplikacje, takie jak Word 2021 lub Project 2021, nie mają przypisanego konta Microsoft lub konta służbowego.

Sposób instalowania tych wersji może się różnić w zależności od tego, w jaki sposób uzyskano pakiet Office:

Program użytkowania w domu firmy Microsoft:
Jeśli pakiet Office kupiono do użytku osobistego za pośrednictwem programu korzyści dostępnego w Twojej firmie i masz klucz produktu, zobacz Instalowanie pakietu Office w ramach Programu użytkowania w domu firmy Microsoft.

Wersje licencjonowane zbiorowo:
Działy IT mogą używać innej metody podczas instalowania pakietu Office dla użytkowników w swojej organizacji. Skontaktuj się z działem IT, aby uzyskać pomoc dotyczącą instalacji.

Sprzedawcy innych firm:
Program Office kupiono od innej firmy i masz problemy z kluczem produktu.

Zaloguj się, aby pobrać i zainstalować pakiet Office

Zaloguj się, aby pobrać pakiet Office

 1. Przejdź do witryny www.office.com i jeśli nie zostało to jeszcze zrobione, zaloguj się, wybierając pozycję Zaloguj się.

  Uwaga: Jeśli korzystasz z platformy Microsoft 365 obsługiwanej przez firmę 21 Vianet, zaloguj się za pomocą swojego konta służbowego w witrynie login.partner.microsoftonline.cn

  Jeśli korzystasz z platformy Microsoft 365 Germany, zaloguj się za pomocą swojego konta służbowego w witrynie portal.office.de.

 2. Zaloguj się przy użyciu konta skojarzonego z pakietem Office. Tym kontem może być konto Microsoft lub konto służbowe. Nie pamiętam konta używanego z pakietem Office.

 3. Po zalogowaniu się postępuj zgodnie z instrukcjami odpowiednimi dla rodzaju konta, na które się zalogowano.

  Zalogowano się przy użyciu konta Microsoft
  Linia

  1. Na stronie głównej pakietu Office wybierz pozycję Zainstaluj pakiet Office.

   Zrzut ekranu przedstawiający stronę główną usługi Office.com po zalogowaniu się
  2. Wybierz Zainstaluj (lub w zależności od używanej wersji Zainstaluj pakiet Office >).

  Zalogowano się przy użyciu konta służbowego lub szkolnego
  Linia

  1. Na stronie głównej wybierz pozycję Instalowanie pakietu Office. Jeśli została ustawiona inna strona główna, przejdź do strony aka.ms/office-install.

   Uwagi: 

   Zrzut ekranu usługi Office.com w razie zalogowania się przy użyciu konta służbowego
  2. Wybierz Aplikcje Office 365, aby rozpocząć instalację.

  Wersja 64-bitowa jest instalowana domyślnie, chyba że pakiet Office wykryje, że masz już zainstalowaną 32-bitową wersję pakietu Office (lub autonomiczną aplikację Office, taką jak Project lub Visio). W takim przypadku zostanie zainstalowana 32-bitowa wersja pakietu Office.

  Aby zamienić wersję 32-bitową na 64-bitową lub na odwrót, musisz najpierw odinstalować pakiet Office (w tym wszystkie autonomiczne aplikacje pakietu Office, takie jak Project lub Visio). Po zakończeniu odinstalowywania, zaloguj się ponownie w witrynie www.office.com, wybierz Inne opcje instalacji, wybierz język i wersję (64- lub 32-bitową), a następnie wybierz pozycję Zainstaluj. (Zobacz Instalowanie programu Visio lub Instalowanie programu Project, jeśli chcesz ponownie zainstalować aplikacje autonomiczne.)

  Uwagi: 

 4. Spowoduje to pobranie pakietu Office na Twoje urządzenie. Aby ukończyć instalację, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w sekcji „Instalowanie pakietu Office” poniżej.

  Porada:  Nie widzisz opcji instalacji po zalogowaniu się? Być może występuje problem z Twoim kontem. Wybierz powyżej pozycję Potrzebujesz pomocy i przejrzyj proponowane rozwiązania w sekcji Pytania dotyczące konta.

Instalowanie pakietu Office

 1. W zależności od przeglądarki, wybierz pozycje Uruchom (w programie Microsoft Edge lub Internet Explorer), Konfiguracja (w programie Chrome) lub Zapisz plik (w programie Firefox).

  Jeśli zostanie wyświetlony monit kontroli konta użytkownika z informacją Czy chcesz zezwolić tej aplikacji na wprowadzanie zmian na urządzeniu? kliknij przycisk Tak.

  Rozpocznie się instalacja.

  Wyświetla okno dialogowe postępu podczas instalacji pakietu Office

 2. Zakończenie instalacji sygnalizuje wyświetlenie informacji „Wszystko gotowe! Pakiet Office jest teraz zainstalowany” Zostanie też odtworzona animacja informująca o tym, gdzie znaleźć aplikacje pakietu Office na komputerze. Wybierz pozycję Zamknij.

  Pakiet Office jest zainstalowany. Wybierz pozycję Zamknij

Problemy z instalacją lub logowaniem?

Porada: Możesz pobrać i zainstalować Asystenta odzyskiwania i pomocy technicznej dla usługi Office 365, aby poradzić sobie z problemami z instalacją platformy Microsoft 365 na komputerze. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Informacje na temat Asystenta odzyskiwania i pomocy technicznej firmy Microsoft.

Jeśli masz problem z instalacją, na przykład jeśli instalacja pakietu Office trwa bardzo długo, wybierz pozycję Potrzebujesz pomocy?, aby zapoznać się z listą typowych problemów.

Aktywowanie pakietu Office

 1. Aby otworzyć aplikację pakietu Office, wybierz przycisk Start (w lewym dolnym rogu ekranu) i wpisz nazwę aplikacji pakietu Office, takiej jak Word.

  Jeśli masz system Windows 8.1 lub 8.0, wpisz nazwę aplikacji pakietu Office na ekranie Start. Nie możesz znaleźć aplikacji pakietu Office?

 2. Aby otworzyć aplikację pakietu Office, wybierz jej ikonę w wynikach wyszukiwania.

 3. Po otwarciu aplikacji pakietu Office zaakceptuj umowę licencyjną. Pakiet Office zostanie aktywowany i będzie gotowy do użycia.

  Uwaga: Jeśli wystąpią problemy z aktywacją pakietu Office, zostanie wyświetlony Kreator aktywacji. Wykonaj kroki kreatora, aby zakończyć aktywację pakietu Office.

Logowanie się i instalowanie pakietu Office

 1. Przejdź do witryny www.office.com i jeśli nie zostało to jeszcze zrobione, zaloguj się, wybierając pozycję Zaloguj się.

  Uwaga: Jeśli korzystasz z platformy Microsoft 365 obsługiwanej przez firmę 21 Vianet, zaloguj się za pomocą swojego konta służbowego w witrynie login.partner.microsoftonline.cn

  Jeśli korzystasz z platformy Microsoft 365 Germany, zaloguj się za pomocą swojego konta służbowego w witrynie portal.office.de.

 2. Zaloguj się przy użyciu konta skojarzonego z pakietem Office. Tym kontem może być konto Microsoft lub konto służbowe. Nie pamiętam konta używanego z pakietem Office.

 3. Po zalogowaniu się postępuj zgodnie z instrukcjami odpowiednimi dla rodzaju konta, na które się zalogowano.

  Zalogowano się przy użyciu konta Microsoft
  Linia

  • Na stronie głównej pakietu Office wybierz pozycję Zainstaluj pakiet Office, aby rozpocząć pobieranie.

   Zrzut ekranu przedstawiający stronę główną usługi Office.com po zalogowaniu się

  Zalogowano się przy użyciu konta służbowego
  Linia

  1. Na stronie głównej usługi Microsoft 365 wybierz pozycję Instalowanie pakietu Office. Jeśli została ustawiona inna strona startowa, przejdź do strony aka.ms/office-install.

   Uwagi: 

   Zrzut ekranu usługi Office.com w razie zalogowania się przy użyciu konta służbowego
  2. Wybierz pozycję Aplikacje usługi Office 365, aby rozpocząć pobieranie.

  Uwaga:  Nie widzisz opcji instalacji po zalogowaniu się? Być może występuje problem z Twoim kontem. Wybierz powyżej pozycję Potrzebujesz pomocy? i przejrzyj problemy wymienione w sekcji Pytania dotyczące konta.

 4. Wykonaj poniższe instrukcje, aby ukończyć instalowanie aplikacji pakietu Office.

Instalowanie pakietu Office

 1. Po zakończeniu pobierania otwórz program Finder, przejdź do pozycji Pobrane elementy i kliknij dwukrotnie plik Microsoft Office installer.pkg (nazwa może się nieco różnić).

  Ikona materiałów do pobrania w obszarze funkcji Dock z widocznym pakietem instalatora usługi Office 365

  Porada: Jeśli pojawi się błąd informujący, że nie można otworzyć Microsoft Office installer.pkg, ponieważ pochodzi on od Niezidentyfikowanego Dewelopera, poczekaj 10 sekund i przenieś pobrany plik na pulpit. Przytrzymaj klawisz Control i kliknij plik, aby uruchomić Instalator.

 2. Na pierwszym ekranie instalacji wybierz pozycję Kontynuuj, aby rozpocząć proces instalacji.

  Pierwszy ekran instalacji wersji 2016 dla komputerów Mac z wyróżnioną pozycją Kontynuuj
 3. Zapoznaj się z umową licencyjną na oprogramowanie, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

 4. Zaznacz pozycję Zgadzam się, aby przyjąć warunki umowy licencyjnej na oprogramowanie.

 5. Wybierz sposób instalacji pakietu Office i kliknij pozycję Kontynuuj.

 6. Przejrzyj wymagania dotyczące miejsca na dysku lub zmień lokalizację instalacji, a następnie kliknij pozycję Zainstaluj.

  Uwaga: Jeśli chcesz zainstalować tylko określone aplikacje pakietu Office, a nie cały pakiet, kliknij przycisk Dostosuj, a następnie wyczyść zaznaczenie dla programów, których nie chcesz.

 7. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wpisz hasło logowania na komputerze Mac, a następnie kliknij pozycję Zainstaluj oprogramowanie. (Jest to hasło, przy użyciu którego logujesz się na komputerze Mac).

  Wprowadź hasło administratora, aby rozpocząć instalację
 8. Rozpocznie się instalacja oprogramowania. Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Zamknij. W przypadku niepowodzenia instalacji pakietu Office zobacz Co zrobić, jeśli nie można zainstalować lub aktywować pakietu Office dla komputerów Mac.

  Pokazuje ostatnią stronę procesu instalacji z informacją, że instalacja przebiegła pomyślnie.

Uruchamianie aplikacji pakietu Pakiet Office dla komputerów Mac i rozpoczynanie procesu aktywacji

 1. Kliknij ikonę Launchpad w Docku, aby wyświetlić wszystkie aplikacje.

  Pokazuje przycisk Launchpada w Docku
 2. Kliknij ikonę Microsoft Word w Launchpadzie.

  Pokazuje ikonę programu Microsoft Word w częściowym widoku Launchpada
 3. Po uruchomieniu programu Word zostanie automatycznie wyświetlone okno Co nowego. Kliknij pozycję Wprowadzenie, aby rozpocząć aktywację. Jeśli potrzebujesz pomocy przy aktywacji pakietu Office, zobacz Aktywowanie pakietu Office dla komputerów Mac. W przypadku niepowodzenia aktywacji pakietu Office, zobacz Co wypróbować, jeśli nie można zainstalować lub aktywować pakietu Office dla komputerów Mac.

  Rozpoczynanie aktywowania programu Word 2016 dla komputerów Mac

Uwagi dotyczące instalacji

Uwagi dotyczące instalacji

Jak przypiąć ikony aplikacji pakietu Office do Docka?

 1. Przejdź do obszaru Finder > Programy i otwórz odpowiednią aplikację pakietu Office.

 2. W obszarze funkcji Dock przytrzymaj klawisz Control i kliknij lub kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę aplikacji i wybierz pozycję Opcje > Zatrzymaj w obszarze Dock.

Czy pakiet Office można zainstalować na telefonie iPhone lub tablecie iPad?

Tak, zobacz: Instalacja i konfiguracja pakietu Office na telefonie iPhone lub tablecie iPad i konfiguracja poczty e-mail na urządzeniu z systemem iOS (iPhone lub iPad).

Logowanie i instalacja — często zadawane pytania

Poniżej przedstawiono niektóre z najczęstszych pytań i problemów występujących przy próbie zainstalowania pakietu Office.

Porada: Odpowiedniego problemu nie ma na liście? Aby poznać dodatkowe problemy i ich możliwe rozwiązania, zobacz też Rozwiązywanie problemów z instalacją pakietu Office.

Pytania dotyczące konta:

Przed instalacją usługi Microsoft 365 lub pakietu Office 2021, należy powiązać produkt z kontem Microsoft lub kontem służbowym.

Jeśli masz produkt Office dla użytkowników domowych, a pakiet Office został kupiony w sklepie detalicznym lub w sklepie online, ale nie masz konta Microsoft, możliwe jest, że Twój klucz produktu nie został zrealizowany (jeśli go masz) lub że został pominięty krok polegający na połączeniu Twojego ostatniego zakupu z kontem. Aby połączyć konto z pakietem Office, wykonaj następujące czynności.

W przypadku produktu pakietu Office dla użytkowników domowych przejdź do strony office.com/setup i utwórz nowe konto Microsoft lub zaloguj się do istniejącego konta, a następnie wykonaj pozostałe czynności opisane na tej stronie, takie jak wprowadzenie klucza produktu (jeśli go masz). Gdy konto zostanie pomyślnie skojarzone z pakietem Office, zobaczysz stronę Moje konto pakietu Office z adresem e-mail Twojego konta Microsoft oraz przyciskiem umożliwiającym instalację pakietu Office. Wybierz kartę PC lub Mac powyżej, aby zapoznać się z pozostałą częścią procesu instalacji.

Zrzut ekranu przedstawiający stronę instalacji na stronie Moje konto

Jeśli konto Microsoft lub konto służbowe nie działa, zobacz Nie pamiętam nazwy użytkownika lub hasła do konta używanego z pakietem Office.

Po zalogowaniu się za pomocą konta służbowego nie widzisz opcji zainstalowania aplikacji klasycznych na stronie głównej usługi Microsoft 365. Zamiast tego przejdź bezpośrednio do strony Oprogramowanie platformy Microsoft 365. Wybierz wersję językową i bitową (użytkownicy komputerów PC mogą wybrać wersję 32- lub 64-bitową), a następnie wybierz pozycję Zainstaluj. Zobacz krok 2 i 3 na karcie PC lub Mac powyżej, aby zapoznać się z pozostałą częścią procesu instalacji.

Uwagi: 

Jeśli nadal nie widzisz opcji zainstalowania pakietu Office na stronie Oprogramowanie usługi Microsoft 365, prawdopodobnie administrator nie przypisał Ci licencji. Sprawdź, czy masz licencję umożliwiającą zainstalowanie pakietu Office.

Jeśli jesteś uczniem lub nauczycielem, a Twoja instytucja nie przekazała Ci licencji, dowiedz się, czy przysługuje Ci bezpłatna platforma Microsoft 365.

Jeśli próba zalogowania się za pomocą konta służbowego w witrynie www.office.com jest blokowana, prawdopodobnie administrator usługi Microsoft 365 skonfigurował zasady zabezpieczeń uniemożliwiające Ci zalogowanie się w tej lokalizacji.

Zamiast tego spróbuj zalogować się bezpośrednio na stronie Oprogramowanie platformy Microsoft 365, aby zainstalować pakiet Office. Wybierz wersję językową i bitową (użytkownicy komputerów PC mogą wybrać wersję 32- lub 64-bitową), a następnie wybierz pozycję Zainstaluj. Zobacz krok 2 i 3 na karcie PC lub Mac powyżej, aby zapoznać się z pozostałą częścią procesu instalacji.

Uwagi: 

Jeśli nadal nie możesz się zalogować, skontaktuj się z administratorem.

Klucz produktu, zakup i instalacja wcześniejszych wersji pakietu Office:

Nie wszystkie wersje usługi Office zawierają klucz, ale jeśli Twoja go zawiera, musisz zrealizować klucz, aby móc zainstalować pakiet Office. Przejdź do strony office.com/setup i zaloguj się za pomocą istniejącego konta Microsoft lub utwórz nowe konto, a następnie wprowadź klucz produktu. Postępuj zgodnie z pozostałymi monitami, aby zakończyć łączenie swojego konta Microsoft z tą wersją pakietu Office.

Nie masz klucza produktu i nie wiesz, czy go potrzebujesz? Zobacz Korzystanie z kluczy produktu w pakiecie Office.

W czynnościach opisanych w tym temacie założono, że masz usługę Microsoft 365 lub Office 2021 i możesz przystąpić do instalacji lub deinstalacji tego produktu. Nie masz jeszcze najnowszej wersji?

Kup lub spróbuj Microsoft 365

Dowiedz się więcej o różnicach pomiędzy platformą Microsoft 365, a wersjami bez subskrypcji.

Pomoc dotycząca instalacji dla starszych wersji pakietu Office:

Pytania dotyczące instalowania lub błędy podczas instalacji

Tylko w przypadku subskrypcji usługi Microsoft 365: Możesz zainstalować pakiet Office na wszystkich urządzeniach i zalogować się w tym samym czasie na pięciu z nich. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Jak działa funkcja logowania na platformie Microsoft 365.

Jeśli korzystasz z pakietu Microsoft 365 Family, możesz również udostępnić subskrypcję platformy Microsoft 365 Family maksymalnie pięciu członkom rodziny lub innym osobom. Każda z osób może zainstalować pakiet Office na wszystkich swoich urządzeniach i zalogować się do pięciu z nich w tym samym czasie.

W przypadku jednorazowego zakupu pakietu Office, takiego jak Office dla Użytkowników Domowych i Uczniów, Office dla Użytkowników Domowych i Małych Firm lub Office Professional: Te wersje bez subskrypcji pakietu Office możesz zainstalować tylko na jednym komputerze. Jednak w przypadku awarii sprzętu lub zakupu nowego komputera możesz przenieść pakiet Office na inny komputer, który należy do Ciebie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Postanowienia licencyjne firmy Microsoft dotyczące Twojego produktu lub zobacz wpis w blogu Office now transferable (Office — teraz można przenosić).

W przypadku instalowania pakietu Office na komputerze PC musisz być administratorem na tym komputerze, na którym chcesz zainstalować pakiet Office. Jeśli nie masz pewności, zobacz Sprawdzanie, czy masz prawa administratora lokalnego do zainstalowania pakietu Office .

Jeśli kupiono autonomiczną wersję aplikacji pakietu Office, na przykład aplikację Visio lub Word, w większości przypadków instalowanie tej aplikacji przebiega tak samo, jak instalowanie pakietu Office. Należy zalogować się w witrynie www.office.com (do tego służy konto Microsoft lub konto służbowe) i wybrać pozycję Zainstaluj dla danego produktu autonomicznego.

Jeśli masz subskrypcję Project Online Professional, Project Online Premium lub Visio Prodla Microsoft 365, zobacz Instalowanie programu Project lub Instalowanie programu Visio, aby poznać kroki instalacji aplikacji, które są częścią tych subskrypcji.

Aplikacje pakietu Office są dostępne do zainstalowania na telefonie iPhone i tablecie iPad, na urządzeniu z systemem Android oraz na telefonie i tablecie z systemem Windows. Zobacz Konfigurowanie aplikacji pakietu Office i poczty e-mail na urządzeniu przenośnym.

Jeśli wydaje się, że instalacja pakietu Office trwa bardzo długo, być może występuje problem z połączeniem internetowym, zaporą lub oprogramowaniem antywirusowym. Aby poznać możliwe rozwiązania, zobacz Instalacja pakietu Office trwa długo.

Instalacja pakietu Office może trwać długo także z powodu wolnego połączenia internetowego (na przykład połączenia telefonicznego). Jeśli nie masz dobrego połączenia, zainstaluj pakiet Office, korzystając z informacji w artykule Używanie instalatora pakietu Office w trybie offline.

Office Nie można zainstalować : Aby można było zainstalować pakiet Office, na komputerze musi być zainstalowany obsługiwany system operacyjny. Listę obsługiwanych systemów można znaleźć na stronie wymagań systemowych. Na przykład instalacja nie powiedzie się, jeśli spróbujesz zainstalować pakiet Office na komputerze z systemem operacyjnym Windows Vista lub Windows XP. Jeśli na komputerze nie można zainstalować pełnej wersji klasycznej pakietu Office, wypróbuj bezpłatne Aplikacje Office Online, używając przeglądarki komputerowej.

Pojawił się komunikat o błędzie: Jeśli podczas próby zainstalowania pakietu Office pojawia się komunikat o błędzie zawierający link Dowiedz się więcej, wybierz go, aby uzyskać informacje dotyczące rozwiązywania problemu z tym błędem. Jeśli nie ma linku, zobacz Rozwiązywanie problemów z instalowaniem pakietu Office.

Pojawił się komunikat o nieobsługiwanym systemie operacyjnym: Przyczyną wyświetlenia komunikatu o błędzie z informacją o nieobsługiwanym systemie operacyjnym może być próba zainstalowania pakietu Office na nieobsługiwanym urządzeniu — na przykład instalowanie wersji pakietu Office dla komputerów Mac na komputerze PC lub odwrotnie albo instalowanie pakietu Office na komputerze Chromebook lub innym urządzeniu przenośnym. Zobacz Błąd „Nieobsługiwany system operacyjny” podczas instalowania pakietu Office lub Konfigurowanie aplikacji pakietu Office i poczty e-mail na urządzeniu przenośnym.

Pomoc dotycząca określonych aplikacji oraz pomoc dla administratorów usługi Microsoft 365:

Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu pobierania wersji klasycznej programu OneNote 2016, zobacz Program OneNote nie jest widoczny po instalacji pakietu Office 2019 lub platformy Microsoft 365.

Jeśli pakiet Office jest zainstalowany, ale potrzebujesz pomocy dotyczącej podstaw pakietu Office lub szukasz informacji na temat wykonywania określonego zadania (np. drukowania dokumentu, konfigurowania konta w programie Program Outlook lub używania funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO w programie Excel), przejdź na początek tej strony i wybierz pozycję Aplikacje lub Szkolenia.

Możesz również wpisać to, czego szukasz, na pasku wyszukiwania w prawym górnym rogu.

Jeśli jesteś administratorem platformy Microsoft 365 z planem pakietu Office dla firm, użytkownicy w Twojej organizacji mogą instalować pakiet Office tylko przy użyciu procedury podanej w tym temacie, pod warunkiem, że Twój plan obejmuje klasyczną wersję pakietu Office oraz że przypiszesz licencje użytkownikom i udzielisz im uprawnień do zainstalowania pakietu Office (Zarządzanie ustawieniami pobierania oprogramowania na platformie Microsoft 365).

Aby uzyskać informacje o przypisywaniu licencji, zobacz Przypisywanie licencji użytkownikom na platformie Microsoft 365 dla firm.

Jeśli zabrakło licencji i chcesz ich kupić więcej, zobacz Zakup licencji dla subskrypcji platformy Microsoft 365 dla firm.

Kontaktowanie się z pomocą techniczną firmy Microsoft

Jeśli nie udało Ci się rozwiązać problemu, spróbuj skontaktować się z pomocą techniczną firmy Microsoft.

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji

ZAPYTAJ SPOŁECZNOŚĆ >

Uzyskaj pomoc techniczną

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×