Pobieranie i instalowanie lub ponowne instalowanie pakietu Office 2016 lub Office 2013

Jeżeli instalujesz pakiet Office po raz pierwszy, być może konieczne będzie przejście przez kilka etapów konfiguracji. Rozwiń poniższą sekcję Dowiedz się więcej.

Jeżeli jednak ponownie instalujesz pakiet Office, udało Ci się już zrealizować klucz produktu i masz konto przypisane do pakietu Office, przejdź do sekcji Zaloguj się i zainstaluj pakiet Office na swoim komputerze PC lub Mac.

Instalowanie pakietu Office po raz pierwszy   

Niektóre produkty pakietu Office 2016 i Office 2013 są dostarczane z kluczem produktu. Jeśli do Twojego produktu był dołączony klucz produktu, przed zainstalowaniem pakietu Office po raz pierwszy zaloguj się za pomocą istniejącego lub nowego konta Microsoft i wprowadź swój klucz produktu na stronie office.com/setup. Zrealizowanie klucza powoduje połączenie Twojego konta z pakietem Office, więc wystarczy to zrobić raz. Już gotowe? Wybierz na poniższej karcie wersję, którą próbujesz zainstalować.

Ponowne instalowanie pakietu Office   

Jeśli pierwotnie pakiet Office był preinstalowany, a chcesz zainstalować go ponownie na tym samym bądź innym urządzeniu, prawdopodobnie masz już konto Microsoft skojarzone ze swoją kopią pakietu Office. To konto posłuży Ci też do instalacji pakietu Office w poniższych krokach. Jeśli musisz najpierw odinstalować pakiet Office, zobacz Odinstalowywanie pakietu Office z komputera PC lub Odinstalowywanie pakietu Office dla komputerów Mac.

Uwaga: Kroki instalowania wersji 2016 i 2013 pakietu Office Professional Plus, pakietu Office Standard lub aplikacji autonomicznej, takiej jak Word lub Project, mogą się różnić w zależności od sposobu uzyskania pakietu Office:

Program użytkowania w domu firmy Microsoft: Jeśli pakiet Office kupiono do użytku osobistego za pośrednictwem firmy, zobacz Instalowanie pakietu Office w ramach Programu użytkowania w domu.
Wersje licencjonowane zbiorowo: Jeśli pracujesz w organizacji, w której zarządza się instalacjami, prawdopodobnie musisz skontaktować się z działem IT. W niektórych organizacjach stosuje się inne metody instalacji pakietu Office na wielu urządzeniach.
Inny sprzedawca: pakiet Office zakupiono od innej firmy i występują problemy z kluczem produktu.

Logowanie w celu pobrania pakietu Office

 1. Przejdź do pulpitu nawigacyjnego konta Microsoft i jeśli nie zostało to jeszcze zrobione, zaloguj się, wybierając pozycję Zaloguj.

 2. Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft skojarzonego z tą wersją pakietu Office.

  Nie pamiętasz szczegółów konta? Zobacz Nie pamiętam konta używanego z pakietem Office.

 3. W górnej części strony wybierz pozycję Usługi i subskrypcje i na tej stronie znajdź produkt pakietu Office, który chcesz zainstalować, a następnie wybierz pozycję Zainstaluj.

  Aby zainstalować pakiet Office w innym języku lub zainstalować wersję 64-bitową, w zależności od komunikatu wyświetlonego na ekranie, wybierz link Język, wersja 32/64-bitowa i inne opcje instalacji lub Inne opcje. Wybierz wersję językową i bitową, a następnie wybierz Zainstaluj.

Teraz możesz rozpocząć instalację pakietu Office. Wybierz na poniższej karcie wersję, którą próbujesz zainstalować.

Instalowanie pakietu Office 2016 na komputerze PC

Pamiętaj, że wersja pakietu Office zakupiona jednorazowo obejmuje licencję tylko na jedną instalację.

 1. Zależnie od przeglądarki kliknij przycisk Uruchom (w programie Microsoft Edge lub Internet Explorer), Konfiguracja (w programie Chrome) lub Zapisz plik (w programie Firefox).

  Jeśli zostanie wyświetlony monit kontroli konta użytkownika z informacją Czy chcesz zezwolić tej aplikacji na wprowadzanie zmian na urządzeniu? kliknij przycisk Tak.

  Rozpocznie się instalacja.

  Okno z postępem instalacji pakietu Office

 2. Zakończenie instalacji sygnalizuje wyświetlenie informacji „Wszystko gotowe! Pakiet Office jest teraz zainstalowany” Zostanie też odtworzona animacja informująca o tym, gdzie znaleźć aplikacje pakietu Office na komputerze. Wybierz pozycję Zamknij.

  Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi w oknie, aby znaleźć aplikacje pakietu Office. Na przykład, w zależności od używanej wersji systemu Windows, wybierz opcję Uruchom, a następnie przewiń listę i znajdź aplikację, którą chcesz otworzyć, taką jak Word lub Excel, lub wpisz nazwę aplikacji w polu wyszukiwania.

  Pakiet Office jest zainstalowany. Wybierz pozycję Zamknij

Problemy z instalacją lub logowaniem?

Jeśli nie możesz zainstalować Office, zobacz Rozwiązywanie problemów z instalacją Office aby uzyskać więcej informacji.

Aktywowanie Office

 1. Możesz od razu rozpocząć korzystanie z aplikacji pakietu Office, otwierając dowolną aplikację, taką jak Word lub Excel. Nie możesz znaleźć pakietu Office po zainstalowaniu?

  W większości przypadków, Office zostaje aktywowany po uruchomieniu aplikacji i wyrażeniu zgody na postanowienia licencyjne przez kliknięcie przycisku Zaakceptuj.

  Strona „Pakiet Office jest prawie gotowy”, na której należy zaakceptować umowę licencyjną i uruchomić aplikację

 2. Pakiet Office może aktywować się automatycznie. W zależności od używanego produktu może jednak zostać wyświetlony Kreator aktywacji pakietu Microsoft Office. Jeśli tak się stanie, postępuj zgodnie z monitami, aby aktywować pakiet Office.

  Przedstawia Kreatora aktywacji pakietu Microsoft Office

  Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej aktywacji, zobacz Aktywowanie pakietu Office.

Świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2016 dla komputerów Mac zakończono 13 października 2020 r.

Uaktualnij do platformy Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu, z dowolnego urządzenia i nadal uzyskiwać pomoc techniczną.

Uaktualnij teraz

Instalowanie pakietu Office 2016 na komputerze Mac

 1. Po zakończeniu pobierania otwórz program Finder, przejdź do pozycji Pobrane rzeczy i kliknij dwukrotnie pozycję Microsoft_Office_2016_Installer.pkg (nazwa ta może być nieco inna).

  Ikona materiałów do pobrania w obszarze funkcji Dock z widocznym pakietem instalatora usługi Office 365

  Porada: Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie informujący, że nie można otworzyć pliku Microsoft_Office_2016_Installer.pkg, ponieważ pochodzi on od niezidentyfikowanego dewelopera, odczekaj 10 sekund, a następnie spróbuj ponownie kliknąć dwukrotnie pakiet instalatora. Jeśli nadal jest wyświetlany pasek postępu Trwa sprawdzanie..., zamknij lub anuluj pasek postępu i spróbuj ponownie.

 2. Na pierwszym ekranie instalacji wybierz pozycję Kontynuuj, aby rozpocząć proces instalacji.

  Pierwszy ekran instalacji wersji 2016 dla komputerów Mac z wyróżnioną pozycją Kontynuuj
 3. Zapoznaj się z umową licencyjną na oprogramowanie, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

 4. Zaznacz pozycję Zgadzam się, aby przyjąć warunki umowy licencyjnej na oprogramowanie.

 5. Wybierz sposób instalacji pakietu Office i kliknij pozycję Kontynuuj.

 6. Przejrzyj wymagania dotyczące miejsca na dysku lub zmień lokalizację instalacji, a następnie kliknij pozycję Zainstaluj.

  Uwaga: Jeśli chcesz zainstalować tylko określone aplikacje pakietu Office, a nie cały pakiet, kliknij przycisk Dostosuj, a następnie wyczyść zaznaczenie dla programów, których nie chcesz.

 7. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wpisz hasło logowania na komputerze Mac, a następnie kliknij pozycję Zainstaluj oprogramowanie. (Jest to hasło, przy użyciu którego logujesz się na komputerze Mac).

  Wprowadź hasło administratora, aby rozpocząć instalację
 8. Rozpocznie się instalacja oprogramowania. Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Zamknij. W przypadku niepowodzenia instalacji pakietu Office zobacz Co wypróbować, jeśli nie można zainstalować lub aktywować pakietu Office 2016 dla komputerów Mac.

  Pokazuje ostatnią stronę procesu instalacji z informacją, że instalacja przebiegła pomyślnie.

Uruchamianie aplikacji pakietu Office dla komputerów Mac i rozpoczynanie procesu aktywacji

 1. Kliknij ikonę Launchpad w Docku, aby wyświetlić wszystkie aplikacje.

  Pokazuje przycisk Launchpada w Docku
 2. Kliknij ikonę Microsoft Word w Launchpadzie.

  Pokazuje ikonę programu Microsoft Word w częściowym widoku Launchpada
 3. Po uruchomieniu programu Word zostanie automatycznie wyświetlone okno Co nowego. Kliknij pozycję Wprowadzenie, aby rozpocząć aktywację. Jeśli potrzebujesz pomocy z aktywacją pakietu Office, zobacz Aktywowanie pakietu Office dla komputerów Mac. W przypadku niepowodzenia aktywacji pakietu Office, zobacz Co wypróbować, jeśli nie można zainstalować lub aktywować pakietu Office dla komputerów Mac?.

  Rozpoczynanie aktywowania programu Word 2016 dla komputerów Mac

Uwagi dotyczące instalacji

Uwagi dotyczące instalacji

Czy mogę zainstalować pakiety Office 2016 dla komputerów Mac i Office 2011 dla komputerów Mac na tym samym komputerze?

Tak, pakiety Office 2016 dla komputerów Mac i Office 2011 dla komputerów Mac mogą być zainstalowane i używane jednocześnie. Jednak przed zainstalowaniem nowej wersji zalecamy odinstalowanie pakietu Office 2011 dla komputerów Mac, aby uniknąć zamieszania.

Aby odinstalować pakiet Office 2011 dla komputerów Mac, postępuj zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w artykule Odinstalowywanie pakietu Office 2011 dla komputerów Mac.

Jak przypiąć ikony aplikacji pakietu Office do Docka?

 1. Przejdź do obszaru Finder > Programy i otwórz odpowiednią aplikację pakietu Office.

 2. W obszarze funkcji Dock przytrzymaj klawisz Control i kliknij lub kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę aplikacji i wybierz pozycję Opcje > Zatrzymaj w Docku.

Czy pakiet Office można zainstalować na telefonie iPhone lub tablecie iPad?

Tak, zobacz: Instalowanie i konfigurowanie pakietu Office na telefonie iPhone lub tablecie iPad. Możesz również skonfigurować pocztę e-mail na urządzeniu z systemem iOS (iPhone lub iPad).

Instalowanie Office 2013 na PC

 1. Zależnie od przeglądarki kliknij przycisk Uruchom (w przeglądarce Microsoft Edge lub Internet Explorer), Konfiguracja (w przeglądarce Chrome) lub Zapisz plik (w przeglądarce Firefox).

 2. Po wyświetleniu informacji „Możesz kontynuować” wybierz przycisk Gotowe.

  Zrzut ekranu: ekran „To już wszystko” i przycisk „Gotowe” oznaczające, że zakończono instalację pakietu Office
 3. Możesz od razu rozpocząć korzystanie z aplikacji pakietu Office, otwierając dowolną aplikację, taką jak Word lub Excel. W większości przypadków pakiet Office jest aktywowany po uruchomieniu aplikacji i wyrażeniu zgody na warunki Umowy licencyjnej pakietu Microsoft Office przez kliknięcie przycisku Zaakceptuj.

  Porada: Jeśli instalacja została ukończona, ale nie możesz znaleźć aplikacji pakietu Office na komputerze, zobacz Jak znaleźć aplikacje pakietu Office.

 4. Pakiet Office może zostać aktywowany automatycznie przy pierwszym otwarciu aplikacji, na przykład programu Word. Jeśli zamiast tego zostanie wyświetlony Kreator aktywacji pakietu Microsoft Office, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby aktywować pakiet Office. Jeśli potrzebujesz pomocy przy aktywacji, zobacz Aktywacja pakietu Office przy pomocy Kreatora aktywacji.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×