Podadres hiperłącza, pola

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Pole Podadres hiperłącza zawiera określoną lokalizację w dokumencie, hiperlink skojarzone z zadania, zasobu lub przydziału. Kliknięcie nazwy w polu Podadres hiperłącza, aby przejść do tego witryna internetowa w intranet lub World Wide Web.

Uwaga: Nie można utworzyć hiperłącza do danych zapisanych w bazie danych, takiej jak Microsoft Project Database (MPD), ani na serwerze Project Server.

Istnieje kilka kategorii pól Podadres hiperłącza.

Typ danych    Tekst

Podadres hiperłącza (pole zadania)

Typ wpisu    Wprowadzany

Zalecane zastosowania    Dodaj pole Podadres hiperłącza do widoku arkusza zadań umożliwia wyświetlanie lub przechodzenie do skojarzonych z zadaniami podadresów. Aby przejść do dokumentu na dysku twardym lub w sieci, należy użyć pola Podadres hiperłącza. Na przykład podadres może wskazywać do lokalizacji w dokumencie HTML zakładki w przypadku dokumentu programu Word, nazwany zakres w skoroszycie programu Excel lub slajdu w prezentacji programu PowerPoint. Może też wskazywać zadania, zasobu lub przydziału w pliku projektu.

Przykład    Wykonanie wielu zadań projektu zlecono zewnętrznym firmom konsultingowym i agencjom usługowym, które mają witryny sieci Web, zawierające ich własne harmonogramy programu Project, skojarzone z tymi zadaniami. Dodanie pola Podadres hiperłącza do widoku Arkusz zadań umożliwia oglądanie podadresów, wskazujących położenie tych informacji, na przykład „http://www.microsoft.com/poland/Budowa Bud E.mpp/Wykres Gantta!37". Ten podadres prowadzi do określonej witryny sieci Web, następnie do określonego pliku projektu znajdującego się w tej witrynie, do wykresu Gantta i w końcu do zadania 37.

Uwagi    Aby przeprowadzić edycję hiperłącza, nie należy klikać pól Hiperłącze ani Adres hiperłącza, spowoduje to bowiem uruchomienie przeglądarki sieci Web i wywołanie klikniętego adresu. W takim przypadku należy wyróżnić komórkę za pomocą klawiszy strzałek, a następnie kliknąć pasek wprowadzania nad widokiem w celu zmodyfikowania hiperłącza.

Można również wstawiać hiperłącza do pliku projektu wraz z określoną lokalizacją pliku, wypełniając okno dialogowe Wstawianie hiperłącza.

Podadres hiperłącza (pole zasobu)

Typ wpisu    Wprowadzany

Zalecane zastosowania    Dodaj pole Podadres hiperłącza do widoku zasobów umożliwia wyświetlanie lub przechodzenie do podadresów skojarzonych z zasobami. Aby przejść do dokumentu na dysku twardym lub w sieci, należy użyć pola Podadres hiperłącza. Na przykład podadres może wskazywać do lokalizacji w dokumencie HTML zakładki w przypadku dokumentu programu Word, nazwany zakres w skoroszycie programu Excel lub slajdu w prezentacji programu PowerPoint. Może też wskazywać zadania, zasobu lub przydziału w pliku projektu.

Przykład    Kilka zasobów pracujących nad projektem to spółki konsultingowe i biura usługowe, mające witryny sieci Web, które zawierają ich własne harmonogramy programu Project, skojarzone z zasobami. Dodanie pola Podadres hiperłącza do widoku arkusza zasobów umożliwia oglądanie podadresów, wskazujących położenie tych informacji, na przykład „http://www.microsoft.com/poland/Budowa_Bud_E.mpp/Wykres Gantta!37”. Ten podadres prowadzi do witryny sieci Web, następnie do określonego pliku projektu znajdującego się w tej witrynie, do wykresu Gantta i w końcu do zadania 37.

Uwagi    Aby przeprowadzić edycję hiperłącza, nie należy klikać pól Hiperłącze ani Adres hiperłącza, spowoduje to bowiem uruchomienie przeglądarki sieci Web i wywołanie klikniętego adresu. W takim przypadku należy wyróżnić komórkę za pomocą klawiszy strzałek, a następnie kliknąć pasek wprowadzania nad widokiem w celu zmodyfikowania hiperłącza.

Podadres hiperłącza (pole przydziału)

Typ wpisu    Wprowadzany

Zalecane zastosowania    Dodaj pole Podadres hiperłącza do części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami lub użycie zasobu umożliwia wyświetlanie lub przechodzenie do podadresów skojarzonych z przydziałami. Aby przejść do dokumentu na dysku twardym lub w sieci, należy użyć pola Podadres hiperłącza. Na przykład podadres może wskazywać do lokalizacji w dokumencie HTML zakładki w przypadku dokumentu programu Word, nazwany zakres w skoroszycie programu Excel lub slajdu w prezentacji programu PowerPoint. Może też wskazywać zadania, zasobu lub przydziału w pliku projektu.

Przykład    Kilka przydzielonych zasobów to spółki konsultingowe i biura usługowe, mające witryny sieci Web, które zawierają ich własne harmonogramy programu Project, skojarzone z przydziałami. Dodanie pola Podadres hiperłącza do widoku Obciążenie zadaniami umożliwia oglądanie podadresów, wskazujących położenie tych informacji, na przykład „www.microsoft.com/poland/Budowa_Bud_E.mpp/Wykres Gantta!37”. Ten podadres prowadzi do witryny sieci Web, następnie do określonego pliku projektu znajdującego się w tej witrynie, do wykresu Gantta i w końcu do zadania 37.

Uwagi    Aby przeprowadzić edycję hiperłącza, nie należy klikać pól Hiperłącze ani Adres hiperłącza, spowoduje to bowiem uruchomienie przeglądarki sieci Web i wywołanie klikniętego adresu. W takim przypadku należy wyróżnić komórkę za pomocą klawiszy strzałek, a następnie kliknąć pasek wprowadzania nad widokiem w celu zmodyfikowania hiperłącza.

Można również wstawiać hiperłącza do pliku projektu wraz z określoną lokalizacją pliku, wypełniając okno dialogowe Wstawianie hiperłącza.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×