Podczas uruchamiania aplikacji pakietu Office na moim komputerze jest wyświetlany komunikat „program przestał działać”

Podczas uruchamiania aplikacji pakietu Office na moim komputerze jest wyświetlany komunikat „program przestał działać”

Podczas uruchamiania na komputerze programu Excel, Word, Outlook, PowerPoint, Publisher lub Visio w wersjach z pakietu Office 2016 lub Office 2013 może występować następujący błąd:

Program Microsoft Excel przestał działać.

Program Microsoft Word przestał działać.

Program Microsoft Outlook przestał działać.

Program Microsoft PowerPoint przestał działać.

Program Microsoft Visio przestał działać.

Program Microsoft Publisher przestał działać.

Zanim wypróbujesz jakiekolwiek rozwiązania przedstawione w tym artykule, upewnij się, że Twój pakiet Office jest aktualny. Jeśli po zainstalowaniu aktualizacji pakietu Office nadal są wyświetlane komunikaty o błędzie „program przestał działać”, wybierz pozycję Większość aplikacji pakietu Office lub Outlook i wykonaj procedury rozwiązywania problemów w kolejności ich prezentowania.

Instrukcje na tej karcie dotyczą programów Excel, Word, PowerPoint, Publisher i Visio. Kliknij nagłówek, aby uzyskać więcej instrukcji.

 1. Kliknij ten przycisk łatwej poprawki, aby podjąć próbę rozwiązania problemu.

 2. Wybierz swoją przeglądarkę z listy rozwijanej, aby sprawdzić, jak zapisać, a następnie uruchomić plik.

  1. U dołu okna przeglądarki wybierz pozycję Zapisz.

  2. W następnym oknie z informacją Program CSSEmerg6619.diagcab zakończył pobieranie kliknij pozycję Otwórz.

  3. Zostanie uruchomiony kreator skojarzeń plików pakietu Office. Wybierz pozycję Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami.

  1. U dołu okna przeglądarki wybierz przycisk Otwórz, aby otworzyć plik CSSEmerg6619.diagcab.

   Jeśli plik nie zostanie automatycznie otwarty, wybierz pozycję Zapisz > Otwórz folder, a następnie kliknij dwukrotnie plik (nazwa powinna rozpoczynać się od tekstu „CSSEmerg6619”), aby uruchomić narzędzie z łatwą poprawką.

  2. Zostanie uruchomiony kreator skojarzeń plików pakietu Office. Wybierz pozycję Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami.

  1. W lewym dolnym rogu wybierz plik CSSEmerg6619 i z menu rozwijanego wybierz polecenie Pokaż w folderze.

  2. Kliknij dwukrotnie pobrany plik CSSEmerg6619, aby uruchomić narzędzie z łatwą poprawką.

  3. Zostanie uruchomiony kreator skojarzeń plików pakietu Office. Wybierz pozycję Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami.

  1. Wybierz opcję Zapisz plik, a następnie przycisk OK.

  2. W prawym górnym rogu okna przeglądarki wybierz pozycję Wyświetl wszystkie pobrane. W oknie Biblioteka wybierz pozycję Pobrane pliki > CSSEmerg6619.diagcab, a następnie wybierz ikonę folderu. Kliknij dwukrotnie pozycję officefile.

  3. Zostanie uruchomiony kreator skojarzeń plików pakietu Office. Wybierz pozycję Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Jeśli to nie pomogło rozwiązać problemu, kliknij następny nagłówek poniżej.

Niektóre dodatki mogą powodować problemy ze zgodnością będące przyczyną wyświetlania komunikatu „program przestał działać” w aplikacjach pakietu Office. Najszybciej możesz to sprawdzić, uruchamiając aplikację pakietu Office w trybie awaryjnym. W tym celu wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start Przycisk Start w systemach Windows 8 i Windows 10 (w lewym dolnym rogu) i wybierz polecenie Uruchom. W systemie Windows 7 możesz kliknąć pozycję Start > Uruchom.

 2. Wpisz jedno z następujących poleceń:

  • Wpisz excel /safe i naciśnij klawisz Enter, aby uruchomić program Excel.

  • Wpisz winword /safe i naciśnij klawisz Enter, aby uruchomić program Word.

  • Wpisz powerpnt /safe i naciśnij klawisz Enter, aby uruchomić program PowerPoint.

  • Wpisz mspub /safe i naciśnij klawisz Enter, aby uruchomić program Publisher.

  • Wpisz visio /safe i naciśnij klawisz Enter, aby uruchomić program Visio.

  Uwaga: Jeśli po wpisaniu polecenia zostanie wyświetlony błąd „nie można znaleźć”, sprawdź, czy między nazwą aplikacji a parametrem /safe została wstawiona spacja.

Aby upewnić się, że aplikacja pakietu Office jest w trybie awaryjnym, sprawdź pasek tytułu. Powinien on wyglądać mniej więcej tak: Microsoft Excel (tryb awaryjny).

Jeśli aplikacja pakietu Office nie uruchamia się w trybie awaryjnym, problemem nie są dodatki. W takiej sytuacji spróbuj naprawić pakiet Office lub odinstalować i zainstalować go ponownie. Jeśli to nie rozwiąże problemu, zainstaluj na komputerze najnowsze sterowniki urządzeń.

Jeśli aplikacja pakietu Office uruchamia się w trybie awaryjnym, po kolei wyłączaj dodatki aplikacji i dodatki COM:

 1. W aplikacji pakietu Office nadal w trybie awaryjnym kliknij pozycję Plik > Opcje >Dodatki.

 2. Na liście Zarządzaj poszukaj opcji dodatków, na przykład dodatków programu Word lub dodatków programu Excel, a następnie kliknij przycisk Przejdź. Jeśli na liście Zarządzaj nie możesz znaleźć opcji dodatków specyficznej dla aplikacji pakietu Office, wybierz pozycję Dodatki COM.

 3. Wyczyść pole wyboru obok jednego z dodatków na liście i kliknij przycisk OK.

  Uwaga: Wiadomo, że niektóre starsze dodatki powodują problemy. W pierwszej kolejności usuń zaznaczenie następujących dodatków, jeśli znajdują się one na liście: Abbyy FineReader, PowerWord i Dragon Naturally Speaking.

 4. Uruchom ponownie aplikację (tym razem nie w trybie awaryjnym).

Jeśli aplikacja pakietu Office uruchomi się, problem dotyczy dodatku, dla którego wyczyszczono pole wyboru. Zalecamy odwiedzenie firmowej witryny internetowej dodatku w celu sprawdzenia, czy jest dostępna zaktualizowana wersja do zainstalowania. Jeśli nie ma nowszej wersji lub nie potrzebujesz korzystać z dodatku, możesz pozostawić dla niego wyczyszczone pole wyboru lub usunąć go z komputera.

Jeśli aplikacja pakietu Office nie uruchomi się, po kolei powtarzaj procedurę usuwania zaznaczenia innych dodatków. Jeśli na liście Zarządzaj znajdowała się inna opcja dodatków, na przykład Dodatki COM, powtórz ten proces również w przypadku tych dodatków. Jeśli mimo usunięcia zaznaczenia wszystkich dodatków nadal nie możesz otworzyć aplikacji pakietu Office, problem nie jest związany z dodatkami. Wypróbuj inne opcje rozwiązywania problemów podane w tym artykule.

Wiadomo, że starsze wersje tych dodatków powodują problemy z aplikacjami pakietu Office 2016 lub Office 2013:

Jeśli to nie pomogło rozwiązać problemu, kliknij następny nagłówek poniżej.

Ten krok jest skuteczny, gdy jedna z aplikacji pakietu Office jest uszkodzona. Najpierw wypróbuj szybką naprawę, a jeśli to nie rozwiąże problemu, spróbuj wykonać naprawę online. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Naprawianie aplikacji pakietu Office.

Jeśli to nie pomogło rozwiązać problemu, kliknij następny nagłówek poniżej.

 1. Kliknij przycisk poniżej, aby pobrać i zainstalować narzędzie obsługi deinstalacji pakietu Office.

 2. Wykonaj poniższe czynności, aby pobrać narzędzie obsługi deinstalacji stosownie do posiadanej przeglądarki.

  Porada: Pobieranie i instalowanie narzędzia może zająć kilka minut. Po zakończeniu instalacji zostanie otwarte okno Odinstalowywanie produktów pakietu Office.

  Microsoft Edge lub Chrome

  W lewym dolnym rogu kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację SetupProd_OffScrub.exe > Otwórz.

  Gdzie można znaleźć i otworzyć pobrany plik asystenta pomocy technicznej w przeglądarce internetowej Chrome

  Microsoft Edge (starsza wersja) lub Internet Explorer

  U dołu okna przeglądarki wybierz pozycję Uruchom, aby uruchomić aplikację SetupProd_OffScrub.exe.

  Gdzie można znaleźć i otworzyć pobrany plik asystenta pomocy technicznej w przeglądarce internetowej Edge lub Internet Explorer

  Firefox

  W oknie podręcznym wybierz pozycję Zapisz plik, a następnie w prawym górnym rogu okna przeglądarki wybierz strzałkę pobierania > SetupProd_OffScrub.exe.

  Gdzie można znaleźć i otworzyć pobrany plik asystenta pomocy technicznej w przeglądarce internetowej Chrome
 3. Wybierz wersję, którą chcesz odinstalować, a następnie wybierz pozycję Dalej.

 4. Postępuj zgodnie z kolejnymi instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, a gdy zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, zrób to.

  Po ponownym uruchomieniu komputera narzędzie deinstalacji automatycznie otwiera się ponownie, aby ukończyć ostatni krok procesu odinstalowywania. Postępuj zgodnie z pozostałymi monitami.

 5. Wybierz czynności odpowiednie do wersji pakietu Office, którą chcesz zainstalować lub zainstalować ponownie. Wybierz narzędzie deinstalacji.

  Microsoft 365 | Office 2019 | Office 2016 | Office 2013 | Office 2010 | Office 2007

Jeśli to nie pomogło rozwiązać problemu, kliknij następny nagłówek poniżej.

Starsze sterowniki urządzeń systemu Windows mogą być niezgodne z aplikacją pakietu Office. Aby upewnić się, że masz najnowsze sterowniki, uruchom usługę Windows Update lub Microsoft Update. W tym celu wykonaj następujące czynności:

W systemie Windows 10:

 1. Kliknij przycisk Start Przycisk Start w systemach Windows 8 i Windows 10 .

 2. Wybierz pozycję Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Windows Update.

 3. Wybierz pozycję Sprawdź aktualizacje w trybie online za pomocą usługi Microsoft Update.

 4. Jeśli aktualizacje są dostępne, automatyczne powinny zostać zainstalowane na Twoim komputerze.

W systemach Windows 8.1 i Windows 8:

 1. Na ekranie startowym na pasku paneli funkcji kliknij pozycję Ustawienia.

 2. Kliknij pozycję Zmień ustawienia komputera.

 3. W aplikacji Ustawienia komputera kliknij pozycję Windows Update.

 4. Kliknij pozycję Sprawdź teraz aktualizacje.

W systemie Windows 7:

 1. Kliknij przycisk Start.

 2. Wpisz tekst Windows Update w polu Wyszukaj programy i pliki.

 3. W wynikach wyszukiwania kliknij pozycję Sprawdź aktualizacje.

 4. Jeśli są dostępne aktualizacje, kliknij pozycję Zainstaluj.

Jeśli po zaktualizowaniu systemu Windows problem nadal występuje, upewnij się, że są aktualne sterowniki następujących urządzeń: karty wideo, drukarki, myszy i klawiatury. Sterowniki tych urządzeń można zazwyczaj pobrać i zainstalować bezpośrednio z witryn internetowych ich producentów.

Ponadto jeśli korzystasz z komputera przenośnego, sprawdź, czy w witrynie internetowej producenta nie ma zaktualizowanych plików związanych z komputerem przenośnym. Na przykład znany jest problem ze starszym sterownikiem DisplayLink User Mode używanym przez niektóre komputery przenośne. Aby zaktualizować sterownik DisplayLink, musisz przejść do witryny producenta.

Instrukcje na tej karcie dotyczą programu Outlook.

Wyświetlanie tego komunikatu o błędzie podczas próby uruchomienia programu Outlook może być spowodowane przez problemy z istniejącym profilem programu Outlook. Szybkim rozwiązaniem jest utworzenie nowego profilu w zastępstwie istniejącego i ponowne dodanie kont e-mail do nowego profilu. Aby to zrobić, zapoznaj się z informacjami zawartymi w tym artykule: Tworzenie profilu programu Outlook

Jeśli to nie pomogło rozwiązać problemu, kliknij następny nagłówek poniżej.

Niektóre dodatki mogą powodować problemy ze zgodnością będące przyczyną wyświetlania komunikatu „program przestał działać” w programie Outlook. Najszybciej możesz to sprawdzić, uruchamiając program Outlook w trybie awaryjnym. W tym celu wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start Przycisk Start w systemach Windows 8 i Windows 10 (w lewym dolnym rogu) i wybierz polecenie Uruchom. W systemie Windows 7 możesz kliknąć pozycję Start > Uruchom.

 2. Wpisz outlook /safe i naciśnij klawisz Enter, aby uruchomić program Outlook.

  Uwaga: Jeśli po wpisaniu polecenia zostanie wyświetlony błąd „nie można znaleźć”, sprawdź, czy między nazwą aplikacji a parametrem /safe została wstawiona spacja.

Aby upewnić się, że program Outlook jest w trybie awaryjnym, sprawdź pasek tytułu. Powinien on wyglądać mniej więcej tak: Microsoft Outlook (tryb awaryjny)

Jeśli program Outlook nie uruchamia się w trybie awaryjnym, problemem nie są dodatki. Spróbuj naprawić pakiet Office lub odinstalować i zainstalować go ponownie. Jeśli to nie rozwiąże problemu, zainstaluj na komputerze najnowsze sterowniki urządzeń.

Jeśli program Outlook uruchamia się w trybie awaryjnym, po kolei wyłączaj dodatki aplikacji i dodatki COM:

 1. W programie Outlook nadal w trybie awaryjnym kliknij pozycję Plik > Opcje >Dodatki.

 2. Na liście Zarządzaj poszukaj opcji dodatków, na przykład dodatków programu Outlook, a następnie kliknij przycisk Przejdź. Jeśli na liście Zarządzaj nie możesz znaleźć opcji dodatków programu Outlook, wybierz pozycję Dodatki COM.

 3. Wyczyść pole wyboru obok jednego z dodatków na liście i kliknij przycisk OK.

  Uwaga: Wiadomo, że niektóre starsze dodatki powodują problemy. W pierwszej kolejności usuń zaznaczenie następujących dodatków, jeśli znajdują się one na liście: Abbyy FineReader PowerWord i Dragon Naturally Speaking.

 4. Uruchom ponownie aplikację (tym razem nie w trybie awaryjnym).

Jeśli program Outlook uruchomi się, problem dotyczy dodatku, dla którego wyczyszczono pole wyboru. Zalecamy odwiedzenie firmowej witryny internetowej dodatku w celu sprawdzenia, czy jest dostępna zaktualizowana wersja do zainstalowania. Jeśli nie ma nowszej wersji lub nie potrzebujesz korzystać z dodatku, możesz pozostawić dla niego wyczyszczone pole wyboru lub usunąć go z komputera.

Jeśli program Outlook nie uruchomi się, po kolei powtarzaj procedurę usuwania zaznaczenia innych dodatków. Wykonaj te czynności zarówno w przypadku dodatków programu Outlook, jak i dodatków COM na liście Zarządzaj. Jeśli mimo usunięcia zaznaczenia wszystkich dodatków nadal nie możesz otworzyć aplikacji pakietu Office, problem nie jest związany z dodatkami. Wypróbuj inne opcje rozwiązywania problemów podane w tym artykule.

Jeśli to nie pomogło rozwiązać problemu, kliknij następny nagłówek poniżej.

Ten krok jest skuteczny, gdy jeden z plików programu Outlook jest uszkodzony. Najpierw wypróbuj szybką naprawę, a jeśli to nie rozwiąże problemu, spróbuj wykonać naprawę online. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Naprawianie aplikacji pakietu Office.

Jeśli to nie pomogło rozwiązać problemu, kliknij następny nagłówek poniżej.

 1. Kliknij przycisk poniżej, aby pobrać i zainstalować narzędzie obsługi deinstalacji pakietu Office.

 2. Wykonaj poniższe czynności, aby pobrać narzędzie obsługi deinstalacji stosownie do posiadanej przeglądarki.

  Porada: Pobieranie i instalowanie narzędzia może zająć kilka minut. Po zakończeniu instalacji zostanie otwarte okno Odinstalowywanie produktów pakietu Office.

  Microsoft Edge lub Chrome

  W lewym dolnym rogu kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację SetupProd_OffScrub.exe > Otwórz.

  Gdzie można znaleźć i otworzyć pobrany plik asystenta pomocy technicznej w przeglądarce internetowej Chrome

  Microsoft Edge (starsza wersja) lub Internet Explorer

  U dołu okna przeglądarki wybierz pozycję Uruchom, aby uruchomić aplikację SetupProd_OffScrub.exe.

  Gdzie można znaleźć i otworzyć pobrany plik asystenta pomocy technicznej w przeglądarce internetowej Edge lub Internet Explorer

  Firefox

  W oknie podręcznym wybierz pozycję Zapisz plik, a następnie w prawym górnym rogu okna przeglądarki wybierz strzałkę pobierania > SetupProd_OffScrub.exe.

  Gdzie można znaleźć i otworzyć pobrany plik asystenta pomocy technicznej w przeglądarce internetowej Chrome
 3. Wybierz wersję, którą chcesz odinstalować, a następnie wybierz pozycję Dalej.

 4. Postępuj zgodnie z kolejnymi instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, a gdy zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, zrób to.

  Po ponownym uruchomieniu komputera narzędzie deinstalacji automatycznie otwiera się ponownie, aby ukończyć ostatni krok procesu odinstalowywania. Postępuj zgodnie z pozostałymi monitami.

 5. Wybierz czynności odpowiednie do wersji pakietu Office, którą chcesz zainstalować lub zainstalować ponownie. Wybierz narzędzie deinstalacji.

  Microsoft 365 | Office 2019 | Office 2016 | Office 2013 | Office 2010 | Office 2007

Jeśli to nie pomogło rozwiązać problemu, kliknij następny nagłówek poniżej.

Starsze sterowniki urządzeń systemu Windows mogą być niezgodne z programem Outlook. Aby upewnić się, że masz najnowsze sterowniki, uruchom usługę Windows Update lub Microsoft Update. W tym celu wykonaj następujące czynności:

W systemie Windows 10:

 1. Kliknij przycisk Start Przycisk Start w systemach Windows 8 i Windows 10 .

 2. Wybierz pozycję Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Windows Update.

 3. Wybierz pozycję Sprawdź aktualizacje w trybie online za pomocą usługi Microsoft Update.

 4. Jeśli aktualizacje są dostępne, automatyczne powinny zostać zainstalowane na Twoim komputerze.

W systemach Windows 8.1 i Windows 8:

 1. Na ekranie startowym na pasku paneli funkcji kliknij pozycję Ustawienia.

 2. Kliknij pozycję Zmień ustawienia komputera.

 3. W aplikacji Ustawienia komputera kliknij pozycję Windows Update.

 4. Kliknij pozycję Sprawdź teraz aktualizacje.

W systemie Windows 7:

 1. Kliknij przycisk Start.

 2. Wpisz tekst Windows Update w polu Wyszukaj programy i pliki.

 3. W wynikach wyszukiwania kliknij pozycję Sprawdź aktualizacje.

 4. Jeśli są dostępne aktualizacje, kliknij pozycję Zainstaluj.

Jeśli po zaktualizowaniu systemu Windows problem nadal występuje, upewnij się, że są aktualne sterowniki następujących urządzeń: karty wideo, drukarki, myszy i klawiatury. Sterowniki tych urządzeń można zazwyczaj pobrać i zainstalować bezpośrednio z witryn internetowych ich producentów.

Ponadto jeśli korzystasz z komputera przenośnego, sprawdź, czy w witrynie internetowej producenta nie ma zaktualizowanych plików związanych z komputerem przenośnym. Na przykład znany jest problem ze starszym sterownikiem DisplayLink User Mode używanym przez niektóre komputery przenośne. Aby zaktualizować sterownik DisplayLink, musisz przejść do witryny producenta.

Możesz również zobaczyć Program Outlook nie odpowiada, zatrzymuje się na ekranie „Przetwarzanie”, przestaje działać, blokuje się lub zawiesza.

Przesyłanie opinii

Po raz ostatni przejrzeliśmy ten temat w 30 listopada 2018 r. na podstawie Twoich komentarzy. Jeśli ten artykuł okazał się przydatny lub — szczególnie — jeśli okazał się nieprzydatny, użyj poniższych kontrolek, aby przesłać opinię i poinformować nas, jak możemy go ulepszyć.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×