Podstawowe zadania w aplikacji OneNote dla sieci Web

Aplikacja OneNote dla sieci Web umożliwia tworzenie, otwieranie, wyświetlanie, edytowanie, formatowanie i udostępnianie za pomocą przeglądarki internetowej na komputerze PC i Mac lub na urządzeniu przenośnym notesów programu OneNote przechowywanych w usłudze OneDrive.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Zainstaluj dodatek Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub program Internet Explorer 9.

Ten artykuł zawiera podsumowanie podstawowych zadań i poleceń, które ułatwiają rozpoczęcie pracy z aplikacją OneNote dla sieci Web. Nie widzisz tego, czego szukasz? Odwiedź stronę Cała zawartość pomocy technicznej dla wszystkich aplikacji OneNote dla sieci Web. Lub użyj pola Wyszukiwanie w prawym górnym rogu.

Tworzenie nowego notesu

 1. Na dowolnej stronie w aplikacji OneNote dla sieci Web kliknij lub naciśnij przycisk Lista notesów w lewym górnym rogu.

 2. U dołu wyświetlonego okienka kliknij lub naciśnij pozycję + Notes.

 3. Gdy zostanie wyświetlony monit, wprowadź nazwę nowego notesu. Aby uzyskać najlepsze wyniki, użyj opisowej nazwy określającej typ notatek, które będzie zawierać ten notes.

 4. Kliknij lub naciśnij pozycję Utwórz notes.

  Aplikacja OneNote przełączy się do nowego notesu zawierającego nową sekcję i nową, pustą stronę.

 5. Gdy w aplikacji OneNote zostanie utworzony nowy notes, kliknij lub naciśnij przycisk + Sekcja. Sekcje zawierają strony w notesie, na których sporządzasz notatki.

 6. W oknie dialogowym Nazwa sekcji wpisz odpowiedni opis nowej sekcji, a następnie kliknij lub naciśnij przycisk OK.

Jak tylko pierwsza sekcja i strona zostaną utworzone, możesz kontynuować edytowanie w oknie przeglądarki lub kliknąć lub nacisnąć pozycję Otwórz w aplikacji OneNote na górnym pasku menu, aby przełączyć się do pełnej aplikacji OneNote zainstalowanej na komputerze lub urządzeniu. Aby pobrać aplikację OneNote dla obecnie używanego systemu operacyjnego, otwórz nowe okno przeglądarki i przejdź na stronę www.onenote.com/download.

Tworzenie notesu bezpośrednio w usłudze OneDrive

Możesz także utworzyć nowy notes bezpośrednio w usłudze OneDrive.

 1. Zaloguj się do usługi OneDrive za pomocą tego samego bezpłatnego konta Microsoft (Hotmail, Live, Outlook.com), którego chcesz używać z programem OneNote.

 2. Po zalogowaniu się do usługi OneDrive przejdź do folderu, w którym chcesz utworzyć nowy notes (na przykład Dokumenty).

 3. Na górnym pasku menu kliknij lub naciśnij pozycję + Nowy > Notes aplikacji OneNote.

Jak tylko pierwsza sekcja i strona zostaną utworzone, możesz kontynuować edytowanie w oknie przeglądarki lub kliknąć lub nacisnąć pozycję Otwórz w aplikacji OneNote na górnym pasku menu, aby przełączyć się do pełnej aplikacji OneNote zainstalowanej na komputerze lub urządzeniu. Aby pobrać aplikację OneNote dla obecnie używanego systemu operacyjnego, otwórz nowe okno przeglądarki i przejdź na stronę www.onenote.com/download.

Wpisywanie lub pisanie notatek w przeglądarce

Aplikacja OneNote dla sieci Web umożliwia edytowanie notatek w przeglądarce za pomocą pisania w dowolnych miejscach na stronach. Poza pisaniem i formatowaniem tekstu w notatkach można także dodawać obrazy i tabele oraz wstawiać pliki.

W aplikacji OneNote dla sieci Web nie ma polecenia Zapisz. Jest tak, ponieważ cała Twoja praca jest zapisywana automatycznie i nieprzerwanie. Jeśli zmienisz zdanie na temat czegoś, co zostało wpisane, dodane lub usunięte w notatkach, naciśnij klawisze Ctrl+Z (Windows) lub klawisze ⌘+Z (Mac), aby cofnąć ostatnią czynność.

Dodawanie linków

Za każdym razem, gdy wpisujesz tekst, który aplikacja OneNote dla sieci Web rozpoznaje jako link (nazywany też hiperlinkiem), jest on automatycznie formatowany jako link. Jeśli na przykład wpiszesz w notatkach ciąg www.onenote.com, aplikacja OneNote dla sieci Web zmieni ten tekst w link. W tym przykładzie kliknięcie lub naciśnięcie linku spowoduje otwarcie w przeglądarce witryny internetowej aplikacji OneNote.

Do notatek można też ręcznie wstawić linki, wykonując następujące czynności:

 1. Kliknij lub naciśnij tekst, który chcesz sformatować jako link.

 2. Kliknij lub naciśnij pozycję Wstawianie > Link.

 3. Wpisz docelowy adres URL linku w polu Adres, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Wstaw.

Porada: Aby edytować lub usunąć link, kliknij go prawym przyciskiem myszy (PC) lub kliknij go z naciśniętym klawiszem Control (Mac), a następnie kliknij lub naciśnij polecenie Edytuj link. Aby usunąć link i zachować tekst linku, kliknij lub naciśnij pozycję Usuń link.

Wstawianie obrazów

W aplikacji OneNote dla sieci Web można łatwo wstawiać obrazy do notatek.

 1. Na dowolnej stronie umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić obraz.

 2. Kliknij lub naciśnij kartę Wstawianie, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Kliknij lub naciśnij pozycję Obraz, aby wstawić plik obrazu z komputera.

  • Kliknij lub naciśnij pozycję Obrazy online, aby wyszukać i wstawić obrazy z witryny Bing — Obrazy.

Uwaga: Gdy używasz obrazów lub obiektów clipart z usługi Bing, odpowiadasz za przestrzeganie praw autorskich. Filtr licencji w usłudze Bing może ułatwić Ci wybranie obrazów, których można użyć.

Rysowanie tabeli

Tabele to świetny sposób porządkowania informacji w notatkach. Aby utworzyć tabelę w aplikacji OneNote dla sieci Web, zacznij od narysowania prostej siatki.

 1. Kliknij lub naciśnij pozycję Wstawianie > Tabela.

 2. Umieść wskaźnik myszy na siatce, aby wybrać odpowiedni rozmiar tabeli, a następnie kliknij lewym przyciskiem myszy, aby utworzyć tabelę. Na przykład wybranie tabeli 4x6 spowoduje utworzenie tabeli o 4 kolumnach i 6 wierszach.

  Jeśli korzystasz z urządzenia obsługującego dotyk, gdy dotkniesz pozycji Tabela, zostanie automatycznie wstawiona tabela dwukolumnowa.

Aby szybko zmodyfikować tabelę lub dowolną z jej części, kliknij lub naciśnij w dowolnej komórce tabeli, a następnie kliknij lub naciśnij kartę Układ wyświetloną na wstążce. Znajdujące się tutaj narzędzia tabel umożliwiają wstawianie i usuwanie wierszy oraz kolumn, wybieranie komórek i zakresów komórek, pokazywanie lub ukrywanie obramowań tabeli oraz wyrównywanie komórek tabeli odpowiednio do potrzeb.

Porada: Aby szybko zaznaczyć lub zmodyfikować części tabeli, kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij (PC), lub kliknij z naciśniętym klawiszem Control (Mac) dowolną komórkę lub zaznaczony zakres komórek, a następnie kliknij lub naciśnij opcje tabeli po prawej stronie wyświetlonego menu (Cieniowanie komórek, Wstaw, Usuń lub Wybierz).

Poznaj formatowanie tabeli.

Dodawanie kolejnych stron

Aby mieć więcej miejsca w dowolnej sekcji notesu, możesz dodać tyle stron, ile potrzebujesz.

 1. Na dole listy stron kliknij lub naciśnij pozycję +Strona.

 2. Wpisz tytuł w obszarze nagłówka u góry strony, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Uwaga: Aby zmienić kolejność stron na liście, kliknij i przeciągnij dowolną nazwę strony na nowe miejsce. W przypadku urządzenia obsługującego dotyk możesz nacisnąć i przytrzymać nazwę strony, aż zostaną wyświetlone uchwyty przenoszenia.

Dodawanie kolejnych sekcji

Aby lepiej uporządkować notes za pomocą różnych kategorii, możesz dodać tyle sekcji, ile potrzebujesz.

 1. Na dole listy sekcji kliknij lub naciśnij pozycję +Sekcja.

 2. W oknie dialogowym Nazwa sekcji wpisz odpowiedni opis nowej sekcji, a następnie kliknij lub naciśnij przycisk OK.

Uwaga: Aby zmienić kolejność sekcji na liście, kliknij i przeciągnij dowolną nazwę sekcji na nowe miejsce. W przypadku urządzenia obsługującego dotyk możesz nacisnąć i przytrzymać nazwę sekcji, aż zostaną wyświetlone uchwyty przenoszenia.

Zapisywanie notatek

W aplikacji OneNote dla sieci Web nie ma przycisku Zapisz. Jest tak dlatego, ponieważ w programie OneNote nigdy nie trzeba zapisywać pracy.

Podczas pracy w notesach aplikacja OneNote dla sieci Web automatycznie zapisuje wszystko — niezależnie od tego, czy wprowadzane zmiany są duże, czy małe. Dzięki temu nie musisz pamiętać o plikach na komputerze i możesz skoncentrować się na projektach, planach i pomysłach.

Jeśli zmienisz zdanie na temat czegoś, co zostało wpisane, dodane lub usunięte w notatkach, naciśnij klawisze Ctrl+Z (na komputerze PC) lub klawisze ⌘+Z (na komputerze Mac), aby cofnąć ostatnią czynność.

Udostępnianie notatek w trybie online

Notesy są przechowywane w trybie online, dlatego z łatwością można je udostępniać innym w celu wyświetlania lub edytowania.

Uwaga: Nie można udostępniać pojedynczych stron notesu bez udostępnienia całego notesu.

 1. Kliknij pozycję Plik > Udostępnij > Udostępnij innym osobom.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij lub naciśnij pozycję Zaproś osoby, aby udostępnić notes innym osobom. Wprowadź ich adresy e-mail i krótką wiadomość powitalną. Aby udostępnić notes i umożliwić modyfikowanie go innym osobom, upewnij się, że jest wyświetlana opcja Adresaci mogą edytować. Aby udostępnić notes tylko do wyświetlania, upewnij się, że jest wyświetlana opcja Adresaci mogą tylko wyświetlać. Kliknij lub naciśnij niebieski tekst, aby zmienić bieżące ustawienie.

  • Kliknij lub naciśnij pozycję Uzyskaj link, aby utworzyć link do bieżącego notesu. Link możesz ręcznie skopiować i wkleić do wiadomości e-mail, wpisu w blogu lub na stronie internetowej. Na liście Wybierz opcję kliknij lub naciśnij pozycję Tylko widok lub pozycję Edycja, aby ustawić poziom uprawnień, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Utwórz link.

Uwaga: Aby zmienić uprawnienia lub zatrzymać udostępnianie, kliknij lub naciśnij pozycję Udostępnij, a następnie kliknij nazwę osoby, której udostępniasz. Kliknij lub naciśnij pozycję Może edytować, a następnie zmień uprawnienia na liście albo kliknij lub naciśnij pozycję Zatrzymaj udostępnianie.

Dowiedz się więcej o udostępnianiu notesów innym osobom.

Sprawdzanie, kto pracuje nad notesem udostępnionym

Jeśli notes został udostępniony innym osobom, które mają uprawnienia do edytowania notatek, aplikacja OneNote dla sieci Web umożliwia wyświetlanie modyfikacji w trakcie ich wprowadzania oraz sprawdzenie, kto zmienił określone fragmenty notatek.

 • Kliknij lub naciśnij pozycję Widok > Pokaż autorów, aby zobaczyć nazwisko osoby, która jako ostatnia modyfikowała lub formatowała notatki lub wstawiała elementy na dowolnej stronie.

 • Ponownie kliknij lub naciśnij pozycję Widok > Pokaż autorów, aby ponownie ukryć nazwiska autorów.

Program OneNote zapewnia synchronizację notesu wszystkim osobom, które mają do niego dostęp, nawet jeśli używają one różnych urządzeń. Twoi znajomi, członkowie rodziny i współpracownicy mogą używać aplikacji OneNote dla sieci Web, programu OneNote 2016, 2013 lub 2010, programu OneNote dla systemu Windows 10 lub aplikacji OneNote dla systemu iOS lub Android na swoich urządzeniach przenośnych.

Porada: Po udostępnieniu notesu powiadomienia e-mail są wysyłane automatycznie po wprowadzeniu zmian. Możesz wyłączyć odbieranie tych powiadomień e-mail. Przejdź do strony https://www.onenote.com/sharenotificationsettings.. Usuń zaznaczenia pól wyboru tych notesów, dla których nie chcesz, aby były wysyłane powiadomienia e-mail.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×