Podstawowe zadania w programie OneNote 2016 dla systemu Windows

Program OneNote 2016 to cyfrowy notes będący pojedynczym miejscem gromadzącym wszystkie Twoje notatki i informacje — wszystko, o czym musisz pamiętać i z czym musisz się zmierzyć w domu, w pracy czy w szkole.

W notesach programu OneNote nigdy nie zabraknie papieru. Można je łatwo reorganizować, drukować i udostępniać,a także można szybko przeszukiwać wszystkie notatki, aby można było je znaleźć, nawet jeśli nie pamiętasz, gdzie je umieszczasz. Co więcej, możesz przechowywać notesy w trybie online i korzystać z nich na dowolnym urządzeniu.

Poniżej przedstawiono kilka podstawowych zadań, które ułatwiają rozpoczęcie pracy z programem OneNote.

Wpisywanie notatek z klawiatury albo pisanie ich ręcznie

Gdy wszystko będzie gotowe do sporządzania notatek, wykonaj dowolną z następujących czynności:

 • Aby wpisywać notatki na stronie w programie OneNote z klawiatury, kliknij miejsce, w którym mają się pojawić, a następnie zacznij pisać.

  Aby dodać notatki w programie OneNote 2016, po prostu zacznij pisać na stronie.

 • Za każdym razem, gdy chcesz zacząć wpisywać notatkę w jakimś miejscu na stronie, po prostu kliknij tam i zacznij pisać.

 • Aby dodać tytuł strony, kliknij obszar jej nagłówka u góry strony i wpisz tytuł. Tytuły są również widoczne na kartach stron w pobliżu prawej krawędzi strony.

  Zrzut ekranu przedstawiający dodawanie tytułu strony do strony w programie OneNote 2016

 • Jeśli komputer obsługuje pismo ręczne, wybierz pióro na karcie Rysowanie, a następnie rysuj lub pisz bezpośrednio na ekranie.

Dodawanie linków

Za każdym razem, gdy wpisujesz tekst, który program OneNote rozpoznaje jako link, jest on automatycznie formatowany w odpowiedni sposób. Na przykład jeśli wpiszesz w notatkach www.microsoft.com, program OneNote zmieni ten tekst w link. Kliknięcie go spowoduje otwarcie w przeglądarce witryny internetowej firmy Microsoft.

Linki do notatek (w tym linki do tekstu, obrazów oraz innych stron i sekcji w notesach) możesz także wstawić ręcznie:

 1. Zaznacz tekst lub obraz, do którego chcesz wstawić link.

 2. Wybierz pozycję Wstawianie > Link.

  Screenshot of the Insert Link button in OneNote 2016.

 3. W oknie dialogowym Link wpisz docelowy adres URL linku w polu Adres, a następnie kliknij przycisk OK.

Dodawanie plików do notatek

W programie OneNote można przechowywać wszystkie informacje dotyczące dowolnego tematu czy projektu w jednym miejscu — dotyczy to także kopii powiązanych plików i dokumentów.

 1. W notatkach przejdź do strony, na której zamierzasz wstawić plik lub dokument.

 2. Wybierz pozycję Wstawianie > Załącznik pliku.

  Screenshot of the Insert File Attachment button in OneNote 2016.

 3. W oknie dialogowym Wybieranie pliku lub zestawu plików do wstawienia wybierz jeden lub więcej plików, a następnie wybierz pozycję Wstaw.

  Wstawione pliki będą widoczne jako ikony na stronie notatek. Dwukrotnie kliknij dowolną ikonę, aby otworzyć skojarzony z nią plik.

Pamiętaj, że wstawione pliki to tylko kopie. Program OneNote nie zaktualizuje automatycznie kopii, jeśli zmienią się oryginalne pliki.

Wstawianie obrazów

Do notatek możesz wstawiać wycinki ekranu, zdjęcia, zeskanowane obrazy, zdjęcia z telefonu komórkowego i wszelkie inne obrazy.

 1. Na dowolnej stronie umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić obraz.

 2. Wybierz pozycję Wstawianie, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

  • Wycinek ekranu — powoduje przechwycenie zaznaczenia z ekranu komputera i wstawienie go do notatek jako obrazu.

  • Obrazy — wstawia plik obrazu przechowywany na komputerze, w sieci lub na innym dysku, takim jak zewnętrzny dysk USB.

  • Obrazy online — powoduje znalezienie i wstawienie obrazów z wyszukiwarki obrazów Bing, konta usługi OneDrive czy innego miejsca w sieci Web.

  • Zeskanowany obraz — powoduje zeskanowanie obrazu do programu OneNote, jeśli masz skaner podłączony do komputera.

   Screenshot of the Insert Pictures options in OneNote 2016.

Wstawianie tabeli

Tabele to świetny sposób porządkowania informacji na stronach notatek. Zacznij od wybrania prostej siatki.

 1. Wybierz pozycję Wstawianie > Tabela.

  Screenshot of how to add a table in OneNote 2016.

 2. Przesuń wskaźnik myszy na siatkę, aby wybrać preferowany rozmiar tabeli, a następnie kliknij, aby wstawić tabelę.

Aby szybko zmodyfikować tabelę lub dowolną z jej części, kliknij prawym przyciskiem myszy którąkolwiek komórkę tabeli, wybierz polecenie Tabela, a następnie użyj poleceń z wyświetlonego menu.

Porada: Jeśli tabela staje się zbyt złożona, możesz ją przekonwertować na prawdziwy arkusz kalkulacyjny bezpośrednio w programie OneNote. Kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, a następnie wybierz polecenie Konwertuj na arkusz kalkulacyjny programu Excel.

Dodawanie kolejnych stron

Aby mieć więcej miejsca w notesie, możesz dodać tyle stron, ile chcesz.

 1. W sekcji notesu, w której chcesz dodać strony, w pobliżu prawej krawędzi strony wybierz pozycję Dodaj stronę.

  Dodawanie większej liczby stron do notesów

 2. Gdy wszystko będzie gotowe do użycia jednej z nowych stron, wpisz tytuł strony w obszarze jej nagłówka, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Porada:  Aby zmienić kolejność stron, przeciągnij kartę danej strony na nowe miejsce.

Dodawanie kolejnych sekcji

Sekcje w programie OneNote przypomina karty w typowym pięcioma tematach papierowego notesu. W programie OneNote można utworzyć dowolną liczbę sekcji.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną kartę sekcji u góry bieżącej strony i wybierz pozycję Nowa sekcja.

  Dodawanie nowej sekcji w programie OneNote

 2. Wpisz tytuł nowej sekcji, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Nowe sekcje zawsze zawierają jedną nową, pustą stronę. Możesz zacząć sporządzać na niej notatki albo usunąć ją i zacząć od strony z ulubionym szablonem.

Zapisywanie notatek

W programie OneNote nie ma przycisku Zapisz. Jest tak dlatego, że tutaj nie trzeba zapisywać pracy tak jak w innych aplikacjach.

Podczas pracy w notesach program OneNote automatycznie zapisuje wszystko — niezależnie od tego, czy wprowadzane zmiany w notatkach są duże, czy małe. Dzięki temu nie musisz pamiętać o plikach na komputerze i możesz skoncentrować się na projektach, planach i pomysłach.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×