Podziały wierszy i stron

Można określić, gdzie program Word i Outlook automatyczne podziały stron, ustawiając opcje podziału na strony.

Zachowaj wiersze akapitu razem na stronie lub w kolumnie

 1. Zaznacz akapity zawierające wiersze, które chcesz zachować razem.

 2. Na karcie Narzędzia główne w programie Word lub na karcie FORMATOWANIE TEKSTU w wiadomości e Outlook-mail wybierz przycisk uruchamiania okna dialogowego Akapit Obraz przycisku .

 3. Wybierz kartę Podziały wierszy i stron.

 4. W obszarze Paginacjawybierz pozycję Zachowaj wiersze razem.

 5. Wybierz przycisk OK.

Zachowaj akapity razem na stronie lub w kolumnie

 1. Zaznacz akapity, które chcesz zachować razem na stronie.

 2. Na karcie Narzędzia główne w programie Word lub na karcie FORMATOWANIE TEKSTU w wiadomości e Outlook-mail wybierz przycisk uruchamiania okna dialogowego Akapit Obraz przycisku .

 3. Wybierz kartę Podziały wierszy i stron.

 4. W obszarze Paginacjawybierz opcję Razem z następnym.

 5. Wybierz przycisk OK.

Wymuszanie stosowania podziału strony przed akapitem

 1. Zaznacz akapit, który ma być poprzedzony podziałem strony.

 2. Na karcie Narzędzia główne w programie Word lub na karcie FORMATOWANIE TEKSTU w wiadomości e Outlook-mail wybierz przycisk uruchamiania okna dialogowego Akapit Obraz przycisku .

 3. Wybierz kartę Podziały wierszy i stron.

 4. W obszarze Podział na stronywybierz pozycję Podział strony przed.

 5. Wybierz przycisk OK.

Kontrola bękartów i wdów

 1. Zaznacz akapity, w których chcesz kontrolować wdowy i bękarty.

 2. Na karcie Narzędzia główne w programie Word lub na karcie FORMATOWANIE TEKSTU w wiadomości e Outlook-mail wybierz przycisk uruchamiania okna dialogowego Akapit Obraz przycisku .

 3. Wybierz kartę Podziały wierszy i stron.

 4. W obszarze Paginacjawybierz pozycję Kontrola bękart i wdów.

 5. Wybierz przycisk OK.

Uwaga: Ta opcja jest domyślnie włączona.

Pomijanie numerów linii w akapicie lub akapitach

 1. Zaznacz akapit lub akapity.

 2. Na karcie Narzędzia główne w programie Word lub na karcie FORMATOWANIE TEKSTU w wiadomości e Outlook-mail wybierz przycisk uruchamiania okna dialogowego Akapit Obraz przycisku .

 3. Wybierz kartę Podziały wierszy i stron.

 4. W obszarze Formatowaniewybierz opcję Pomiń numery linii.

 5. Wybierz przycisk OK.

Usuwanie łączników z akapitu lub akapitu

 1. Zaznacz akapit lub akapity.

 2. Na karcie Narzędzia główne w programie Word lub na karcie FORMATOWANIE TEKSTU w wiadomości e Outlook-mail wybierz przycisk uruchamiania okna dialogowego Akapit Obraz przycisku .

 3. Wybierz kartę Podziały wierszy i stron.

 4. W obszarzeFormatowanie wybierz pozycję Nie dziel wyrazów.

 5. Wybierz przycisk OK.

Opcje pola tekstowego

Opcje pola tekstowego można stosować do ściślejszego zawijania tekstu otaczającego pole tekstowe. Aby można było użyć tych opcji, obramowanie pola tekstowego musi być przezroczyste (bez linii i wypełnienia), a ustawienie Zawijaj tekst musi być ustawione na wartość Przy ciasne lub Na wskroś.

 1. W polu tekstowym kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz pozycję Akapit.

 2. Wybierz kartę Podziały wierszy i stron.

 3. W obszarze Opcje pola tekstowegoz listy Zawijanie przylegającej wybierz jedną z następujących opcji:

  • Wszystkie

  • Pierwszy i ostatni wiersze

  • Tylko pierwszy wiersz

  • Tylko ostatni wiersz

  Uwaga: Aby cofnąć zmiany, wybierz pozycję Brak.

 4. Wybierz przycisk OK.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×