Pokazywanie połączeń między skoroszytami

Ważne:  Ta funkcja nie jest dostępna w pakiecie Office na komputerze z systemem Windows RT. Zapytanie jest dostępne tylko w pakietach Office Professional Plus i Aplikacje Microsoft 365 dla przedsiębiorstw Edition. Czytanie skoroszytów programu excel 2010 za pomocą dodatku Power Pivot nie działa w określonych wersjach programu Excel 2013. Chcesz sprawdzić, której wersji pakietu Office używasz?

Doskonałym narzędziem do sprawdzania połączeń między arkuszami jest polecenie Workbook Relationship (Relacja skoroszytu) w programie Excel. Jeśli na komputerze jest zainstalowany pakiet Microsoft Office Professional Plus 2013, za pomocą tego polecenia na karcie Inquire (Badanie) możesz szybko utworzyć diagram przedstawiający połączenia między skoroszytami. Jeśli tej karty nie ma na wstążce programu Excel, zobacz Włączanie dodatku do badania arkusza kalkulacyjnego: Spreadsheet Inquire.

  1. Otwórz plik, który chcesz przeanalizować pod kątem połączeń skoroszytu.

  2. Kliknij pozycję Inquire > Workbook Relationship (Relacja skoroszytu).

    Polecenie Relacja skoroszytu

Zostanie wyświetlony diagram relacji skoroszytu z przedstawionymi połączeniami otwartego skoroszytu z innymi skoroszytami. Pokazane też będą połączenia z zewnętrznymi źródłami danych, takimi jak bazy danych programu Access, pliki XML i strony HTML. Na diagramie możesz umieścić wskaźnik myszy na dowolnym węźle, aby zobaczyć lokalizację skoroszytu i datę jego ostatniej modyfikacji.

Diagram relacji skoroszytu

Na powyższym rysunku:

  • Nazwa bieżącego skoroszytu („Zestawienie 2011–10 (wersja 1).xlsb”) została pokazana za pomocą czcionki pogrubionej.

  • Obecnie wybrany węzeł skoroszytu („odchylenia.xls”) ma jasnozielone wyróżnienie.

  • Skoroszyt o nazwie „Zestawienie zysków i strat 2.xls” ma jasnożółte wyróżnienie, co oznacza, że połączenia z danymi w innych skoroszytach mogą być nieaktualne.

Poniższy rysunek przedstawia skoroszyt „Firmowe Kw3.xlsx” z linkiem do skoroszytu „Sprzedaż OPR.xlsx”. Okienko podręczne dla skoroszytu „Sprzedaż OPR.xlsx” zawiera lokalizację pliku i datę jego ostatniej modyfikacji.

Informacje diagramu relacji skoroszytu w okienku podręcznym

Aby uzyskać informacje o skoroszytach połączonych, zobacz artykuł Pokazywanie połączeń między arkuszami. Aby dowiedzieć się więcej o funkcjach na karcie Inquire, zobacz Co można zrobić za pomocą dodatku Spreadsheet Inquire.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×