Pola Koszt budżetowy

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Pola Koszt budżetowy są używane do wprowadzania lub przeglądania kosztów budżetowych dla budżetu zasoby kosztowe. Zasoby budżetowe są przydzielone tylko do zadanie sumaryczne projektu. Pola Koszt budżetowy umożliwia porównanie bieżące koszty budżetowe z planowana lub rzeczywista kosztów dla projektu.

Istnieje kilka kategorii pól Koszt budżetowy.

Koszt budżetowy (pole zadania)

Typ danych    Waluta

Typ wpisu     Obliczeniowe

Sposób obliczania    Po przydzieleniu zasobu kosztowego będącego zasobem budżetowym do zadania sumarycznego projektu, a następnie po wpisaniu wielkości przewidzianej w budżecie dla zasobu kosztowego w widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu program Microsoft Project rzutuje całkowitą kwotę do zadanie sumaryczne projektu.

Tych informacji można następnie użyć do przejrzenia informacji dotyczących ogólnych kosztów budżetowych projektu. Jeśli projekt jest częścią projekt główny lub portfela projektów, informacje dotyczące sumarycznego kosztu budżetowego projektu można porównywać i analizować w oparciu o inne projekty. Zadanie sumaryczne projektu głównego zawiera wartość własnych zasobów budżetowych oraz sumę zasobów budżetowych projektów wstawionych.

Zalecane zastosowania    Dodaj pole Koszt budżetowy do widoku zadania i wyświetl zadanie sumaryczne projektu, jeśli chcesz przejrzeć całkowity budżet dla zasobów kosztowych. Po rozpoczęciu śledzenia postępu w planie projektu można użyć pola Koszt budżetowy, aby porównać koszty budżetowe z kosztami faktycznymi.

Przykład    W budżecie wynoszącym 15 000 zł na podróże w ramach trzymiesięcznego projektu zasób kosztowy i zasób budżetowy został określony jako „Podróże”. Ten zasób kosztowy został przydzielony do zadania sumarycznego projektu, a w widoku Obciążenie zadaniami wprowadzono wielkość przewidzianą w budżecie na podróże. W trakcie prac nad projektem wprowadzasz faktyczne informacje o postępie planu projektu. Porównujesz wszelkie wariancje między planowanymi kosztami a kosztami faktycznymi, aby upewnić się, że projekt postępuje zgodnie z planem i aby sprawdzić, czy nie ma potrzeby wprowadzenia zmian.

Uwagi    W polu Koszt budżetowy można wpisywać jedynie informacje dotyczące zasobów kosztowych będących zasobami budżetowymi. (Informacje na temat zasobów pracy i materiałowych będących zasobami budżetowymi można wprowadzać w polach Praca budżetowa).

Koszt budżetowy (pole zasobu)

Typ danych    Waluta

Typ wpisu     Obliczeniowe

Sposób obliczania    Po przypisaniu zasobu kosztowego będącego zasobem budżetowym do zadanie sumaryczne projektu, a następnie wprowadzeniu wielkości przewidzianej w budżecie dla zasobu kosztowego w widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu program Project kopiuje wielkość przewidzianą w budżecie do pola zasobu Koszt budżetowy.

Zalecane zastosowania    Dodaj pole Koszt budżetowy do widoku zasobów, jeśli chcesz przejrzeć budżet dla zasobów kosztowych lub porównać budżety zasobów kosztowych.

Przykład    W budżecie wynoszącym 15 000 zł na podróże w ramach trzymiesięcznego projektu zasób kosztowy i zasób budżetowy został określony jako „Podróże”. Ten zasób kosztowy został przydzielony do zadania sumarycznego projektu, a w widoku Obciążenie zadaniami wprowadzono wielkość przewidzianą w budżecie na podróże. Po dodaniu pola Koszt budżetowy do arkusza zasobów można zobaczyć, że zasób kosztowy „Podróże” odzwierciedla budżet o wartości 15 000 zł.

Uwagi    W polu Koszt budżetowy można wpisywać jedynie informacje dotyczące zasobów kosztowych będących zasobami budżetowymi. (Informacje na temat zasobów pracy i materiałowych będących zasobami budżetowymi można wprowadzać w polach Praca budżetowa).

Koszt budżetowy (pole przydziału)

Typ danych    Waluta

Typ wpisu     Wprowadzona

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Koszt budżetowy do widoku Obciążenie zadaniami lub użycie zasobu, należy podać budżet dla zasobów kosztowych, przydziałów lub gdy chcesz porównać budżety zasobów kosztowych ze sobą.

Przykład    W budżecie wynoszącym 15 000 zł na podróże w ramach trzymiesięcznego projektu zasób kosztowy i zasób budżetowy został określony jako „Podróże”. Ten zasób kosztowy został przydzielony do zadania sumarycznego projektu. Możesz teraz wprowadzić wielkość ryczałtowa przewidzianą w budżecie na podróże w arkuszu znajdującym się w widoku Obciążenie zadaniami.

Uwagi    W polu Koszt budżetowy można wpisywać jedynie informacje dotyczące zasobów kosztowych będących zasobami budżetowymi. (Informacje na temat zasobów pracy i materiałowych będących zasobami budżetowymi można wprowadzać w polach Praca budżetowa).

Koszt budżetowy (okresowe pole zadania)

Typ danych    Waluta

Typ wpisu     Obliczeniowe

Sposób obliczania    Gdy przydzielanie zasobu kosztowego, który jest zasób budżetowy do zadanie sumaryczne projektu, a następnie wprowadź wartość budżetu dla zasobu kosztowego w widoku Obciążenie zadaniami lub użycie zasobu, projektu z rozwiniętymi informacjami w dół łączną do poziomu zadania.

Zalecane zastosowania    Można wyświetlić pole Koszt budżetowy w części widoku Obciążenie zadaniami zawierającej grafik, dodając je w oknie dialogowym Style szczegółów. Spowoduje to wyświetlenie kosztu budżetowego dla zadania i przydziałów, rozłożonego w czasie.

Po rozpoczęciu śledzenia postępu w planie projektu można użyć pola Koszt budżetowy, aby porównać koszty budżetowe z kosztami faktycznymi.

Przykład    W budżecie wynoszącym 15 000 zł na podróże w ramach trzymiesięcznego projektu zasób kosztowy i zasób budżetowy został określony jako „Podróże”. Ten zasób kosztowy został przydzielony do zadania sumarycznego projektu, a w widoku Obciążenie zadaniami do przydziału wprowadzono wielkość przewidzianą w budżecie na podróże. W trakcie prac nad projektem wprowadzasz faktyczne informacje o postępie planu projektu. Porównujesz wszelkie wariancje między planowanymi okresowymi kosztami a faktycznymi okresowymi kosztami, aby upewnić się, że projekt postępuje zgodnie z planem i aby sprawdzić, czy nie ma potrzeby wprowadzenia zmian.

Uwagi    W polu Koszt budżetowy można wpisywać jedynie informacje dotyczące zasobów kosztowych będących zasobami budżetowymi. (Informacje na temat zasobów pracy i materiałowych będących zasobami budżetowymi można wprowadzać w polach Praca budżetowa).

Koszt budżetowy (okresowe pole zasobu)

Typ danych    Waluta

Typ wpisu     Obliczeniowe

Sposób obliczania    Gdy przydzielanie zasobu kosztowego, który jest zasób budżetowy do zadanie sumaryczne projektu, a następnie wprowadź wartość budżetu dla zasobu kosztowego w widoku Obciążenie zadaniami lub użycie zasobu, projektu z rozwiniętymi informacjami Suma w dół do poziomu zasobów z danymi okresowymi.

Zalecane zastosowania    Można wyświetlić pole Koszt budżetowy w części widoku Użycie zasobu zawierającej grafik, dodając je w oknie dialogowym Style szczegółów. Spowoduje to wyświetlenie kosztu budżetowego dla zasobu i przydziałów, rozłożonego w czasie.

Przykład    W budżecie wynoszącym 15 000 zł na podróże w ramach trzymiesięcznego projektu zasób kosztowy i zasób budżetowy został określony jako „Podróże”. Ten zasób kosztowy został przydzielony do zadania sumarycznego projektu, a w widoku Użycie zasobu do przydziału wprowadzono wielkość przewidzianą w budżecie na podróże. W trakcie prac nad projektem wprowadzasz faktyczne informacje o postępie planu projektu. Porównujesz wszelkie wariancje między planowanymi okresowymi kosztami a faktycznymi okresowymi kosztami, aby upewnić się, że projekt postępuje zgodnie z planem i aby sprawdzić, czy nie ma potrzeby wprowadzenia zmian.

Uwagi    W polu Koszt budżetowy można wpisywać jedynie informacje dotyczące zasobów kosztowych będących zasobami budżetowymi. (Informacje na temat zasobów pracy i materiałowych będących zasobami budżetowymi można wprowadzać w polach Praca budżetowa).

Koszt budżetowy (okresowe pole przydziału)

Typ danych    Waluta

Typ wpisu    Wprowadzany

Zalecane zastosowania    Można wyświetlić pole Koszt budżetowy w części widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu zawierającej grafik, dodając je w oknie dialogowym Style szczegółów. Można teraz wprowadzać lub przeglądać koszt budżetowy dla przydziału, rozłożony w czasie.

Przykład    Z szablonem budżetu zł, 15 000 na podróże w projekcie trzech miesięcy zidentyfikowania "Podróży" jako zasobu kosztowego i zasób budżetowy. Ten zasób kosztowy zostały przypisane do zadanie sumaryczne projektu. Teraz możesz wprowadzić okresowe lub kwota rozkładem budżetu na podróże w grafiku widoku Obciążenie zadaniami lub użycie zasobu.

Uwagi    W polu Koszt budżetowy można wpisywać jedynie informacje dotyczące zasobów kosztowych będących zasobami budżetowymi. (Informacje na temat zasobów pracy i materiałowych będących zasobami budżetowymi można wprowadzać w polach Praca budżetowa).

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×