Pola przydziałów

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Pola Przydział umożliwiają oznaczenie danego wiersza jako wiersza przydziału, a nie zadania czy zasobu.

Istnieje kilka kategorii pól przydział.

Typ danych    Tak/Nie

Przydziału (pole zadania)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Jeżeli dany wiersz jest wierszem przydziału, pole Przydział zawiera wartość Tak. W przeciwnym wypadku pole Przydział zawiera wartość Nie. Pole Przydział dla zadań zawsze zawiera wartość Nie.

Zalecane zastosowania    W widoku Obciążenie zadaniami są wyświetlane wiersze przydziałów, które wskazują zasoby przydzielone do danego zadania. Dodanie pola Przydział w części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami umożliwia stwierdzenie, czy dany wiersz jest wierszem przydziału. Filtrowanie według pola Przydział umożliwia wyświetlenie tylko wierszy przydziałów (wartość Tak) lub wykluczenie tych wierszy (wartość Nie).

Przykład    W widoku Obciążenie zadaniami mają być widoczne tylko wiersze przydziałów, na które przeznaczono więcej niż 80 godzin pracy. W takim przypadku w oknie dialogowym Definiowanie filtru należy określić filtrowanie według wartości Tak we wszystkich polach Przydział oraz wartości większych niż 80 godzin w polach Praca.

Przydziału (pole zasobu)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Jeżeli dany wiersz jest wierszem przydziału, pole Przydział zawiera wartość Tak. W przeciwnym przypadku pole zawiera wartość Nie. Pole Przydział dla zasobów zawiera zawsze wartość Nie.

Zalecane zastosowania    W widoku Użycie zasobu są wyświetlane wiersze przydziałów, które wskazują zadania przydzielone do danego zasobu. Dodanie pola Przydział w części arkuszowej widoku Użycie zasobu umożliwia stwierdzenie, czy dany wiersz jest wierszem przydziału. Filtrowanie według pola Przydział umożliwia wyświetlenie tylko wierszy przydziałów (wartość Tak) lub wykluczenie tych wierszy (wartość Nie).

Przykład    W widoku Użycie zasobu mają być widoczne tylko wiersze przydziałów, na które przeznaczono więcej niż 80 godzin pracy. W takim przypadku w oknie dialogowym Definiowanie filtru należy określić filtrowanie według wartości Tak we wszystkich polach Przydział oraz wartości większych niż 80 godzin w polach Praca.

Przydziału (pole przydziału)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Jeżeli dany wiersz jest wierszem przydziału, pole Przydział zawiera wartość Tak. W przeciwnym przypadku pole zawiera wartość Nie. Pole Przydział dla przydziałów zawsze zawiera wartość Tak.

Zalecane zastosowania    Wiersze przydziałów są wyświetlane w widokach Obciążenie zadaniami i Użycie zasobu. W widoku Obciążenie zadaniami wiersze przydziałów wskazują, które zasoby są przydzielone do danego zadania. W widoku Użycie zasobu wiersze przydziałów wskazują, które zadania zostały przydzielone do danego zasobu. Dodanie pola Przydział w części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu pozwala stwierdzić, czy dany wiersz jest wierszem przydziału. Filtrowanie według pola Przydział umożliwia wyświetlenie tylko wierszy przydziałów (wartość Tak) lub wykluczenie tych wierszy (wartość Nie).

Przykład    W widoku Obciążenie zadaniami mają być widoczne tylko wiersze przydziałów, na które przeznaczono więcej niż 80 godzin pracy. W takim przypadku w oknie dialogowym Definiowanie filtru należy określić filtrowanie według wartości Tak we wszystkich polach Przydział oraz wartości większych niż 80 godzin w polach Praca.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×