Pola Pozostała praca skumulowana zawierają pozostałą ilość czasu zaplanowaną dla wszystkichzasoby dozadanie skumulowaną w czasie.

Istnieją trzy kategorie pól Pozostała praca skumulowana.

Typ danych    Czas trwania

Pozostała praca skumulowana (okresowe pole zadania)

Typ wpisu    Obliczeniowe

Sposób obliczania    Pole Praca zawiera łączną ilość czasu zaplanowaną na wykonanie zadania. Pole Praca skumulowana zawiera ilość czasu zaplanowaną dla zasobów przydzielonych do zadań, skumulowaną w czasie. W programie Project pozostała praca skumulowana jest obliczana w następujący sposób:

Pozostała praca skumulowana = Praca całkowita – Praca skumulowana

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Pozostała praca skumulowana do części okresowe widoku Obciążenie zadaniami umożliwia przeglądanie informacji o pozostałej pracy skumulowanej dla zadań. Używając tych informacji, można sprawdzić, ile pracy nad zadaniem pozostało jeszcze według harmonogramu do wykonania w danym dniu.

Przykład    Zadanie „Badanie” zajmie 8 godzin pracy w ciągu trzech dni. Praca według harmonogramu w ciągu tych 3 dni w godzinach wynosi 2, 5 i 1. Wartość w polu Pozostała praca skumulowana przed dniem 1 wynosi 8 godzin. W dniu 1 wartość pozostałej pracy skumulowanej wynosi 6 godzin. W dniu 2 wynosi 1 godzinę. W dniu 3 wynosi 0 godzin.

Pozostała praca skumulowana (okresowe pole zasobu)

Typ wpisu    Obliczeniowe

Sposób obliczania    Pole Praca zawiera łączną ilość czasu zaplanowaną na wykonanie zadania. Pole Praca skumulowana zawiera ilość czasu zaplanowaną dla zasobów przydzielonych do zadań, skumulowaną w czasie. W programie Project pozostała praca skumulowana jest obliczana w następujący sposób:

Pozostała praca skumulowana = Praca całkowita – Praca skumulowana

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Pozostała praca skumulowana do części okresowe widoku Użycie zasobu umożliwia przeglądanie informacji o pozostałej pracy skumulowanej dla zasobu. Dzięki temu można sprawdzić, ile całkowitej pracy pozostało jeszcze według harmonogramu do wykonania przez zasób w określonym momencie.

Przykład    Marek został przydzielony do trzech zadań w ciągu trzech dni: „Badanie”, „Projektowanie” i „Testowanie”. Całkowity czas pracy przewidziany w harmonogramie na wszystkie zadania wynosi 24 godziny w ciągu 3 dni. Praca przewidziana w harmonogramie na zadanie „Badanie” w ciągu tych trzech dni wynosi w godzinach 2, 5 i 1. Praca przewidziana w harmonogramie na zadanie „Projektowanie” w ciągu tych trzech dni wynosi w godzinach 3, 5 i 2. Praca przewidziana w harmonogramie na zadanie „Testowanie” wynosi w godzinach 1, 1 i 4.

Pole Pozostała praca skumulowana dla Marka ma przed dniem 1 wartość 24 godziny. Pole Pozostała praca skumulowana w dniu 1 ma wartość 18 godzin. W dniu 2 ma wartość 7 godzin. W dniu 3 ma wartość 0 godzin.

Pozostała praca skumulowana (okresowe pole przydziału)

Typ wpisu    Obliczeniowe

Sposób obliczania    Pole Praca zawiera łączną ilość czasu zaplanowaną na wykonanie zadania. Pole Praca skumulowana zawiera ilość czasu zaplanowaną dla zasobów przydzielonych do zadań, skumulowaną w czasie. W programie Project pozostała praca skumulowana jest obliczana w następujący sposób:

Pozostała praca skumulowana = Praca całkowita – Praca skumulowana

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Pozostała praca skumulowana do części okresowe widoku Obciążenie zadaniami umożliwia przeglądanie informacji o pozostałej pracy skumulowanej dla przydziałów dotyczących określonych zadań w danym okresie. Dodanie tego pola do części okresowej widoku Użycie zasobu umożliwia przeglądanie informacji o pracy pozostałej w danym okresie, przypadającej na przydziały dla określonych zasobów.

Przykład    Annie przydzielono 8 godzin pracy nad zadaniem „Badanie”, którego czas trwania wynosi trzy dni. Praca przewidziana w harmonogramie w ciągu tych trzech dni wynosi w godzinach 2, 5 i 1. Należy dodać pole Pozostała praca skumulowana do części okresowej widoku Obciążenie zadaniami. Pole Pozostała praca skumulowana ma przed dniem 1 wartość 8 godzin. W dniu 1 wynosi 6 godzin. W dniu 2 wynosi 1 godzinę. Natomiast w dniu 3 wynosi 0 godzin.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×