Pole Pozostała skumulowana praca rzeczywista

W polu Pozostała skumulowana praca rzeczywista zawiera się praca, która nadal wymaga wykonania w elemencie zadanie lub przez zasób przydzielony do zadania.

Istnieje kilka kategorii pól Pozostała skumulowana praca rzeczywista.

Typ danych    Czas trwania

Pozostała skumulowana praca rzeczywista (okresowe pole zadania)

Typ wpisu    Obliczeniowe

Sposób obliczania    Pole Praca zawiera łączną ilość czasu zaplanowaną na wykonanie zadania. Gdy zadanie jest tworzone po raz pierwszy, pole Pozostała skumulowana praca rzeczywista jest równe całkowitemu czasowi pracy. Po wprowadzeniu procentu wykonania, procentu wykonanej pracy lub informacji o pracy rzeczywistej w odniesieniu do zadania w programie Project te informacje są dodawane jako skumulowana praca rzeczywista wykonana dla tego zadania. W programie Project to pole jest obliczane w następujący sposób:

Pozostała skumulowana praca rzeczywista = Praca całkowita – Skumulowana praca rzeczywista.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Pozostała skumulowana praca rzeczywista do części okresowe widoku Obciążenie zadaniami umożliwia przeglądanie informacji o pozostałej skumulowanej pracy rzeczywistej dla zadań. Używając tych informacji, można sprawdzić, ile pracy pozostało jeszcze do wykonania w ramach zadania.

Przykład    Zadanie „Pisanie oferty” zajmie 50 godzin całkowitego czasu pracy. Do wykonania zadania przydzielono pracowników: Mariusz, Krzysztof i Anna. Wczoraj każdy z nich zgłosił 8 godzin pracy rzeczywistej. Dzisiaj każdy z nich zgłosił 2 godziny pracy rzeczywistej. Odjęcie skumulowanej pracy rzeczywistej (30 godzin) od łącznego czasu pracy wymaganego dla zadania (50 godzin) daje w wyniku skumulowaną pracę rzeczywistą wynoszącą 20 godzin. Dlatego pole Pozostała skumulowana praca rzeczywista dla zadania ma teraz wartość 20 godzin.

Pozostała skumulowana praca rzeczywista (okresowe pole zasobu)

Typ wpisu    Obliczeniowe

Sposób obliczania    Pole Praca zawiera łączną ilość czasu zaplanowaną na wykonanie zadania. Gdy zasoby są przydzielane do zadania po raz pierwszy, pole Pozostała skumulowana praca rzeczywista dla każdego zasobu ma wartość równą pracy całkowitej. Po wprowadzeniu procentu wykonania, procentu wykonanej pracy lub pracy rzeczywistej w odniesieniu do zadania w programie Project te informacje są dodawane jako skumulowana praca rzeczywista wykonana dla tego zadania. Aby obliczyć pole Pozostała skumulowana praca rzeczywista dla zasobu, w programie Project od całkowitego czasu pracy dla wszystkich zadań, do których zasób został przydzielony, jest odejmowana skumulowana praca rzeczywista. Następnie suma pozostałej skumulowanej pracy rzeczywistej dla zadań jest wyświetlana w polu Pozostała skumulowana praca rzeczywista tego zasobu. Jeśli do zadania przydzielono dwa zasoby, pozostała skumulowana praca rzeczywista jest wyznaczana na podstawie ilości pracy przydzielonej zasobowi.

Zalecane zastosowania   Dodanie pola Pozostała skumulowana praca rzeczywista do części okresowe widoku Użycie zasobu umożliwia przeglądanie informacji o pozostałej skumulowanej pracy rzeczywistej dla zasobu. Dzięki temu można sprawdzić, ile całkowitej pracy rzeczywistej pozostaje dla zasobu w określonym momencie.

Przykład    Marcin jest przydzielony do dwóch zadań: „Tworzenie grafiki” i „Edytowanie propozycji”. Każde z nich wymaga 8 godzin całkowitego czasu pracy. Wczoraj Marcin zgłosił 6 godzin pracy rzeczywistej nad zadaniem „Tworzenie grafiki” i 2 godziny nad zadaniem „Edytowanie propozycji”. Dzisiaj zgłosił 2 godziny pracy rzeczywistej nad zadaniem „Tworzenie grafiki” i 2 godziny nad zadaniem „Edytowanie propozycji”. Odjęcie skumulowanej pracy rzeczywistej (12 godzin) od całkowitego czasu pracy Marcina nad zadaniami (16 godzin) daje w wyniku pozostałą skumulowaną pracę rzeczywistą wynoszącą 4 godziny.

Pozostała skumulowana praca rzeczywista (okresowe pole przydziału)

Typ wpisu    Obliczeniowe

Sposób obliczania    Pole Praca zawiera łączną ilość czasu zaplanowaną na wykonanie zadania. Gdy zasób jest przydzielany do zadania po raz pierwszy, pole Pozostała skumulowana praca rzeczywista dla przydziału jest równe pracy całkowitej. Po wprowadzeniu procentu wykonania, procentu wykonanej pracy lub pracy rzeczywistej w odniesieniu do zadania w programie Project te informacje są dodawane jako skumulowana praca rzeczywista wykonana dla tego przydziału. W programie Project to pole jest obliczane w następujący sposób:

Pozostała skumulowana praca rzeczywista = Praca całkowita – Skumulowana praca rzeczywista

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Pozostała skumulowana praca rzeczywista do części okresowe widoku Obciążenie zadaniami umożliwia przeglądanie informacji o pozostałej skumulowanej pracy rzeczywistej dla przydziałów dotyczących określonych zadań w danym okresie. Dodanie tego pola do części okresowej widoku Użycie zasobu umożliwia przeglądanie informacji o pracy pozostałej w danym okresie, przypadającej na przydziały dla określonych zasobów.

Przykład    Ewa jest jedynym zasobem przydzielonym do zadania „Przygotowanie prezentacji”. To zadanie wymaga 8 godzin całkowitego czasu pracy. Wczoraj Ewa zgłosiła 5 godzin pracy rzeczywistej nad zadaniem. Dzisiaj zgłosiła 3 godziny pracy rzeczywistej nad zadaniem. Pozostała skumulowana praca rzeczywista dla przydziału wynosi teraz 0 godzin.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×