Pole Praca skumulowana pozostała wg pbaz (0–10)

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Pola Praca skumulowana pozostała Baseline0 10 zawiera pozostałą ilość czasu zaplanowana dla wszystkich zasobów przydzielonych do zadań, gdy ustawiony jest plan bazowy.

Istnieją trzy kategorie pól Pozostała praca skumulowana.

Typ danych    Czas trwania

Pozostała praca skumulowana (okresowe pole zadania) Baseline0 10

Typ wpisu    Obliczeniowe

Sposób obliczania    Bezpośrednio po zapisaniu planu bazowego ilość okresowe skumulowanej pracy pozostałej nad zadaniem (w danym momencie) jest kopiowana do pola Praca skumulowana pozostała wg planu bazowego dla tego zadania. Użyte pole Praca skumulowana pozostała wg planu bazowego (Praca skumulowana pozostała wg planu bazowego, Praca skumulowana pozostała wg pbaz1, Praca skumulowana pozostała wg pbaz2 i tak dalej) zależy od zapisanego planu bazowego (Plan bazowy, Plan bazowy 1, Plan bazowy 2 i tak dalej).

Zalecane zastosowania   Jeśli zapisano co najmniej jeden plan bazowy, dodanie jednego z pól Praca skumulowana pozostała wg pbaz (0–10) do części okresowej widoku Obciążenie zadaniami umożliwia porównanie w perspektywie czasowej ilości pozostałej pracy skumulowanej według planu bazowego z bieżącą, okresową ilością pozostałej pracy skumulowanej związanej z realizacją zadań. Używając wielu planów bazowych, można także porównywać wartości pracy według planu bazowego zapisane w różnych punktach projektu.

Przykład   Na początku projektu, dwa miesiące temu, zapisano plan bazowy projektu. Miesiąc temu zakres projektu uległ zmianie i zapisano drugi plan bazowy jako Plan bazowy 1. Od tamtego czasu dokonywano dalszych modyfikacji i zapisano trzeci plan bazowy jako Plan bazowy 2. Teraz trzeba porównać i przeanalizować trzy zestawy wartości pozostałej pracy skumulowanej według planu bazowego dla zadań. W tym celu do widoku Obciążenie zadaniami można dodać pola Praca wg pbaz, Praca wg pbaz 1 i Praca wg pbaz 2.

Uwagi    Pole Praca skumulowana pozostała wg pbaz jest puste do momentu sporządzenia planu bazowego projektu. Plan bazowy można ustawić na karcie Projekt. Bieżąca wartość pola Pozostała praca skumulowana zostanie skopiowana do odpowiadającego mu pola Praca skumulowana pozostała wg pbaz.

Pozostała praca skumulowana (okresowe pole zasobu) Baseline0 10

Typ wpisu    Obliczeniowe

Sposób obliczania    Bezpośrednio po zapisaniu planu bazowego ilość okresowe skumulowanej pracy pozostałej zasobu (w danym momencie) jest kopiowana do pola Praca skumulowana pozostała wg planu bazowego dla tego zasobu. Użyte pole Praca skumulowana pozostała wg planu bazowego (Praca skumulowana pozostała wg planu bazowego, Praca skumulowana pozostała wg pbaz1, Praca skumulowana pozostała wg pbaz2 i tak dalej) zależy od zapisanego planu bazowego (Plan bazowy, Plan bazowy 1, Plan bazowy 2 i tak dalej).

Zalecane zastosowania   Jeśli zapisano co najmniej jeden plan bazowy, dodanie jednego z pól Praca skumulowana pozostała wg pbaz (0–10) do części okresowej widoku Użycie zasobu umożliwia porównanie w perspektywie czasowej ilości pozostałej pracy skumulowanej według planu bazowego z bieżącą, okresową ilością pozostałej pracy skumulowanej zasobów. Używając wielu planów bazowych, można także porównywać wartości pracy według planu bazowego zapisane w różnych punktach projektu.

Przykład   Na początku projektu, dwa miesiące temu, zapisano plan bazowy projektu. Miesiąc temu zakres projektu uległ zmianie i zapisano drugi plan bazowy jako Plan bazowy 1. Od tamtego czasu dokonywano dalszych modyfikacji i zapisano trzeci plan bazowy jako Plan bazowy 2. Teraz trzeba porównać i przeanalizować trzy zestawy wartości pozostałej pracy skumulowanej według planu bazowego dla zasobów. W tym celu do widoku Obciążenie zadaniami można dodać pola Praca wg pbaz, Praca wg pbaz 1 i Praca wg pbaz 2.

Uwagi    Pole Praca skumulowana pozostała wg pbaz jest puste do momentu sporządzenia planu bazowego projektu. Plan bazowy można ustawić na karcie Projekt. Bieżąca wartość pola Pozostała praca skumulowana zostanie skopiowana do odpowiadającego mu pola Praca skumulowana pozostała wg pbaz.

Pozostała praca skumulowana (okresowe pole przydziału) Baseline0 10

Typ wpisu    Obliczeniowe

Sposób obliczania    Bezpośrednio po zapisaniu planu bazowego ilość okresowe skumulowanej pracy pozostałej nad przydziałem (w danym momencie) jest kopiowana do pola Praca skumulowana pozostała wg planu bazowego dla tego przydziału. Użyte pole Praca skumulowana pozostała wg planu bazowego (Praca skumulowana pozostała wg planu bazowego, Praca skumulowana pozostała wg pbaz1, Praca skumulowana pozostała wg pbaz2 i tak dalej) zależy od zapisanego planu bazowego (Plan bazowy, Plan bazowy 1, Plan bazowy 2 i tak dalej).

Zalecane zastosowania   Jeśli zapisano co najmniej jeden plan bazowy, dodanie jednego z pól Praca skumulowana pozostała wg pbaz (0–10) do części okresowej widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu umożliwia porównanie w perspektywie czasowej ilości pozostałej pracy skumulowanej według planu bazowego z okresową ilością pozostałej pracy skumulowanej związanej z realizacją przydziałów. Używając wielu planów bazowych, można także porównywać wartości pracy według planu bazowego zapisane w różnych punktach projektu.

Przykład   Na początku projektu, dwa miesiące temu, zapisano plan bazowy projektu. Miesiąc temu zakres projektu uległ zmianie i zapisano drugi plan bazowy jako Plan bazowy 1. Od tamtego czasu dokonywano dalszych modyfikacji i zapisano trzeci plan bazowy jako Plan bazowy 2. Teraz trzeba porównać i przeanalizować trzy zestawy wartości pracy okresowej według planu bazowego dla przydziałów. W tym celu do widoku Obciążenie zadaniami można dodać pola Praca wg pbaz, Praca wg pbaz 1 i Praca wg pbaz 2.

Uwagi    Pole Praca skumulowana pozostała wg pbaz jest puste do momentu sporządzenia planu bazowego projektu. Plan bazowy można ustawić na karcie Projekt. Bieżąca wartość pola Pozostała praca skumulowana zostanie skopiowana do odpowiadającego mu pola Praca skumulowana pozostała wg pbaz.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×