Pole Pozostałe zadania zawiera łączną liczbę zaplanowanychpodzadanie pozostałych do ukończenia w danym dniuzadanie sumaryczne zadania. Jeśli zostaniezadanie sumaryczne projektu, pole Zadania pozostałe zawiera łączną liczbę zaplanowanych zadań i podzadań pozostałych do ukończenia w danym dniu w całym projekcie.

Typ danych    Liczba

Typ wpisu    Obliczeniowe

Sposób obliczania    Aby obliczyć pole Zadania pozostałe, program Project zsumuje liczbę podzadań w ramach zadania sumarycznego, a następnie odejmuje liczbę podzadeń, dla których data zakończenia jest datą zakończenia w tym dniu lub wcześniej.

Aby obliczyć pole Pozostałe zadania dla zadania sumarycznego projektu, program Project zsumuje liczbę zaplanowanych zadań i podzadań dla całego projektu, a następnie odejmuje liczbę podzadań i zadań, których data zakończenia jest datą zakończenia w tym dniu lub wcześniej. Uwaga: Project obliczenia obejmują podzadaty i zwykłe zadania, ale nie obejmują one rzeczywistych zadań sumarnych (zadania, które zawierają podzadaty).

Zalecane zastosowania    Utwórz zadania sumaryczne, które zawierają co najmniej jedno podzada. Dodanie pola Pozostałe zadania do okresowe widoku Obciążenie zadaniami pozwala wyświetlić, ile zaplanowanych podzadeń pozostało do ukończenia w danym dniu dla zadania sumarycznego.

Przykład    Zadanie sumaryczne "Pisanie propozycji" ma 3 podzadanie: "Zapis", "Edycja" i "Poprawianie".

Zadanie "Zapis" jest zaplanowane na dni 1 i 2.

Zadanie "Edytuj" jest zaplanowane na dzień 3.

"Poprawianie" jest zaplanowane na dni 4 i 5.

Pole Zadania pozostałe należy dodać do części okresowej widoku Obciążenie zadaniami. W dniu 1 wynosi 3. W dniu 2 wynosi 2.

W dniu 3 wynosi 1. W dniu 4 wynosi 1. W dniu 5 wynosi 0.

Uwagi

  • Podzadamy zawsze będą wyświetlać 1 w polu Zadania pozostałe przed datą zakończenia i 0 w dniu zakończenia.

  • Zadanie sumaryczne projektu można włączyć na karcie Zaawansowane w Project dialogowym Opcje projektu.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×