Pomoc dotycząca aplikacji Microsoft Whiteboard 2016

Uwaga: Ten artykuł dotyczy istniejącej wersji aplikacji Microsoft Whiteboard, która jest zainstalowana na urządzeniu Surface Hub (i przypięta do ekranu powitalnego). Aby uzyskać pomoc dotyczącą najnowszej wersji aplikacji Whiteboard, zobacz Pomoc dotycząca aplikacji Microsoft Whiteboard.

Jak zaznaczać, przenosić i kopiować zawartość oraz zmieniać jej rozmiar?

 • Możesz zaznaczać zawartość przy użyciu narzędzia Zaznaczenie lassem w dolnej części ekranu. Gdy narzędzie Zaznaczenie lassem jest aktywne, zakreśl piórem zawartość, którą chcesz zaznaczyć. Gdy tryb malowania palcami jest włączony dla urządzeń pasywnych / innych niż pióro, zawartość można zaznaczyć także palcem.

 • Gdy tryb malowania palcami jest wyłączony, naciśnij raz dowolny pusty obszar kanwy. Zostanie wyświetlona mała ikona Zaznaczenie lassem. Przeciągając tę ikonę, zakreśl zawartość, którą chcesz zaznaczyć. 

 • Jeśli aktywne pióro ma przycisk cylindryczny, przytrzymaj ten przycisk, aby tymczasowo włączyć tryb Zaznaczenie lassem, i zakreśl zawartość, którą chcesz zaznaczyć.

 • Po zaznaczeniu zawartości możesz ją przesuwać za pomocą wyświetlanego na ekranie widżetu ze strzałkami lub zmieniać jej rozmiar przy użyciu kwadratów w rogach zaznaczenia. Aby skopiować zaznaczoną zawartość, naciśnij i przytrzymaj ją, a następnie naciśnij i przytrzymaj miejsce, w którym chcesz ją wkleić.

Jak umieścić w aplikacji Whiteboard obrazy z przeglądarki internetowej?

 • Możesz skopiować i wkleić obrazy z przeglądarki lub innej aplikacji, naciskając i przytrzymując na urządzeniach dotykowych lub klikając prawym przyciskiem myszy, aby skopiować zawartość, a następnie klikający prawym przyciskiem myszy, aby ją wkleić.

Jak używać pisma odręcznego na tablicy? Co to jest malowanie palcami?

 • Jeśli używasz urządzenia z aktywnym piórem, możesz używać pióra i dotyku do wykonywania różnych czynności. Rysowanie na ekranie piórem spowoduje powstawanie pisma odręcznego, a przeciąganie palcami będzie przesuwać kanwę.

 • Jeśli urządzenie jest pasywne — czyli jego pióro jest puste lub nie dołączono do niego żadnego pióra — konieczne będzie włączenie lub wyłączenie trybu malowania palcami, aby zmienić sposób interakcji z urządzeniem. Gdy tryb malowania palcami jest włączony, dotykanie ekranu będzie powodować powstawanie pisma odręcznego. Gdy tryb malowania palcami jest wyłączony, dotykanie ekranu będzie przesuwać lub przybliżać bądź oddalać kanwę. 

Kto może zalogować się w aplikacji Whiteboard?

 • Użytkownicy z Microsoft 365 Business mogą zalogować się do aplikacji Whiteboard, aby rozpocząć wspólną sesję z innymi osobami w organizacji. Jeśli Ty lub Twoja organizacja nie ma jeszcze Aplikacje Microsoft 365 dla firm, nadal możesz eksportować i importować tablice.

Uwaga: Obecnie logowanie się do aplikacji Whiteboard za pomocą konta Microsoft nie jest możliwe. Whiteboard nie jest dostępna w Microsoft 365 dla domu subskrypcji.

Jak zalogować się w aplikacji Whiteboard?

 • Naciśnij przycisk Zaloguj się w prawym górnym rogu, a następnie zaloguj się przy użyciu Microsoft 365 Business konta. Gdy tylko się zalogujesz, możliwe będzie korzystanie z dodatkowych funkcji takich jak współpraca między aplikacjami Whiteboard.

Nie mogę się zalogować. Co mam zrobić?

 • Upewnij się, że używasz konta organizacji usługi Microsoft 365 dla firm i że w firmie jest Microsoft 365 z wdrożonym OneDrive dla Firm organizacji. Użytkownik może też być w obecnie nieobsługiwanym środowisku, takim jak Microsoft 365 obsługiwane przez firmę 21Vianet lub Microsoft 365 Germany. Skontaktuj się ze swoim administratorem, aby uzyskać więcej informacji lub zobacz przewodnik administratora urządzenia Microsoft Surface Hub, aby zapoznać się z ustawieniami, które mogą uniemożliwiać logowanie.

Jak wyeksportować tablicę lub jak zapisać ją jako zrzut ekranu bądź plik?

 • Aby wyeksportować tablicę, naciśnij przycisk Udostępnij, a następnie wybierz pozycję Wyeksportuj kopię. Zostaną wyświetlone opcje eksportowania zawartości, w tym jako plik one, który można otworzyć w programie OneNote, lub plik obrazu.

Jak współpracować z inną osobą w aplikacji Whiteboard na urządzeniu Surface Hub?

 • Po zalogowaniu możesz nacisnąć przycisk Zaproś obok swojego imienia i nazwiska, aby rozpocząć sesję współpracy, naciskając pozycję Rozpocznij sesję. Aplikacja Whiteboard wygeneruje link, który możesz skopiować i wkleić w programie Skype lub w wiadomości e-mail, aby udostępnić tablicę innym osobom.

  Uwaga: Współpraca za pomocą aplikacji Whiteboard w aplikacji Whiteboard wymaga, aby używasz programu Surface Hub, mieć plan usługi Microsoft 365 Business,Microsoft 365 Enterpriselub Microsoft 365 Education z wdrożoną usługą OneDrive dla Firm i że Twoja dzierżawa nie znajduje się w obecnie nieobsługiwanym środowisku, takim jak Microsoft 365 obsługiwana przez firmę 21Vianet lub Microsoft 365 Germany. Obecnie w sesji współpracy w aplikacji Whiteboard mogą uczestniczyć tylko osoby znajdujące się w tej samej organizacji lub dzierżawie. Zobacz przewodnik administratora urządzenia Microsoft Surface Hub, aby uzyskać więcej informacji o wymaganiach dotyczących współpracy między aplikacjami Whiteboard.

Usługa OneDrive dla Firm kontynuuje synchronizację folderu Dane aplikacji Whiteboard. Jak ją zatrzymać?

Po rozpoczęciu sesji współpracy aplikacja Whiteboard tworzy w usłudze OneDrive dla Firm folder o nazwie Dane aplikacji Whiteboard, w którym będą przechowywane tablice udostępnione. Po pewnej liczbie sesji współpracy synchronizacja tego folderu lub przetwarzanie zmian mogą być kontynuowane w nieskończoność. Ten problem można rozwiązać, wyłączając synchronizację folderu Dane aplikacji Whiteboard z urządzeniem. Wyłączenie synchronizacji tego folderu nie ograniczy możliwości korzystania z aplikacji Whiteboard podczas sesji współpracy.

Jak używać linijki ekranowej?

Linijka ekranowa może ułatwiać rysowanie precyzyjnych linii prostych lub wyrównanie zestawu obiektów na tablicy. Aby skorzystać z linijki, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz tablicę, na której chcesz użyć linijki.

 2. Naciśnij ikonę Linijka, aby wyświetlić linijkę na kanwie.

 3. Umieść linijkę pod odpowiednim kątem:

  • Użyj jednego palca, aby przenieść linijkę w górę/w dół lub w lewo/w prawo.

  • Użyj dwóch palców, aby obrócić linijkę do odpowiedniego kąta.

  • Użyj trzech palców, aby obrócić linijkę w przyrostach pięciostopniowych.

 4. Aby narysować linię prostą, naciśnij w celu wybrania pióra lub zakreślacza, a następnie zacznij rysować wzdłuż krawędzi linijki.

Jak używać funkcji Pismo odręczne na kształt?

Jeśli chcesz precyzyjnie zmienić odręcznie narysowane kształty, możesz użyć opcjonalnej funkcji Pismo odręczne na kształt, włączając ją w Ustawieniach. Gdy funkcja Pismo odręczne na kształt jest aktywna, narysowanie kształtu, na przykład okręgu lub kwadratu, spowoduje automatyczne zmienienie pociągnięć odręcznych na precyzyjny kształt na tablicy.

Funkcja konwersji kształtów aplikacji Whiteboard obecnie rozpoznaje kwadraty, prostokąty, trójkąty, okręgi, sześciokąty, pięciokąty i równoległoboki.

Porada: Jeśli chcesz, za pomocą polecenia Cofnij możesz przywrócić oryginalne pociągnięcia odręczne ostatniego narysowanego kształtu. Aby usunąć kształt z tablicy, użyj narzędzia Gumka. Aby wyłączyć automatyczne konwertowanie kształtów z pisma odręcznego, wyłącz funkcję Pismo odręczne na kształt w Ustawieniach.

Dlaczego aplikacja Whiteboard nie rozpoznaje rysowanych przeze mnie kształtów?

Funkcja rozpoznawania kształtów w aplikacji Whiteboard nie została jeszcze udoskonalona. Ta funkcja zostanie ulepszona w przyszłych aktualizacjach.

Obecnie funkcja Pismo odręczne na kształt działa najlepiej w następujących sytuacjach:

 • Rysowanie kształtu przy użyciu jednej linii

 • Rysowanie kształtu, który nie zachodzi na inne kształty lub pismo odręczne

 • Rysowany kształt nie znajduje się zbyt blisko innych kształtów lub pociągnięć odręcznych

 • Rysowany kształt nie znajduje się wewnątrz istniejącego kształtu lub pisma odręcznego

 • Rysowany kształt jest zamknięty i nie zawiera żadnych luk

Jak używać funkcji Pismo odręczne na tabelę?

 • Aplikacja Whiteboard umożliwia szybkie tworzenie uporządkowanych i przejrzystych tabel przy użyciu zaledwie kilku pociągnięć odręcznych. Możesz wyróżniać komórki oraz dodawać i usuwać kolumny lub wiersze. Aby utworzyć tabelę, najpierw narysuj na kanwie kwadrat. Gdy aplikacja Whiteboard rozpozna kształt, podziel go liniami pionowymi lub poziomymi, aby utworzyć odpowiednio kolumny i wiersze.

 • Możesz dodawać lub usuwać kolumny i wiersze za pomocą symboli + i . Za pomocą zakreślacza możesz wyróżniać konkretne komórki w celu ich łatwiejszego odnalezienia.

 • Wymazanie tabeli spowoduje najpierw usunięcie jej zawartości, a dopiero potem samej tabeli —zapobiega to przypadkowemu usunięciu tabeli.

Jak używać wyszukiwania w usłudze Bing w aplikacji Whiteboard?

 • Naciśnij lupę w rogu ekranu, aby wyświetlić okno dialogowe Wyszukiwanie Bing. Wpisz teraz wyszukiwany termin, a zostaną zwrócone obrazy i zawartość interaktywna, które będzie można umieścić na tablicy. Naciśnij przycisk Wstaw, aby wstawić dowolną zawartość na tablicę.

  W aplikacji Whiteboard funkcja Bezpieczne wyszukiwanie Bing jest ustawiona na wartość Ścisłe.

Uwaga: Jeśli zmienisz język domyślnej klawiatury komputera lub urządzenia Surface Hub na inny, konieczne będzie ponowne uruchomienie aplikacji Whiteboard, aby mogła rozpoznawać pismo odręczne w innym języku.

Nie widzę opcji wyszukiwania w usłudze Bing, logowania ani udostępniania. Czy przyczyną jest błąd?

 • Administratorzy mogą zmieniać ustawienia domyślne i możliwości aplikacji Whiteboard za pomocą narzędzi zarządzania urządzeniami takimi jak usługa MDM czy InTune. Zapytaj administratora o możliwość włączenia tych funkcji lub zobacz przewodnik administratora urządzenia Microsoft Surface Hub, aby uzyskać więcej informacji o ustawieniach, które można skonfigurować.

Mam sugestię lub chcę zgłosić błąd. Co mam zrobić?

 • Możesz przesłać opinię bezpośrednio do zespołu aplikacji Whiteboard, naciskając ikonę koła zębatego w prawym dolnym rogu ekranu i wybierając pozycję Wyślij opinię. Spowoduje to otwarcie centrum opinii firmy Microsoft, w którym możesz wprowadzić informacje o problemie lub nawet zamieścić zrzut ekranu.

Uwaga: Informacje zawarte w tym artykule dotyczą aktualnych funkcji aplikacji Whiteboard. Jak większość współczesnego oprogramowania, aplikacja Whiteboard jest często aktualizowana w celu dodania nowych funkcji i udoskonalenia istniejących. Zachęcamy do regularnego odwiedzania tej strony — publikujemy tu nowe oraz ostatnio aktualizowane pytania i odpowiedzi.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×