Porównywanie dwóch wersji projektu

W szczegółowym raporcie można przeglądać różnice między bieżącą wersją a wcześniejszą lub nowszą wersją tego samego projektu.

 1. Na karcie Raport wybierz pozycję Porównaj projekty.

  (W Project 2010 r. na karcie Project w grupie Raporty wybierz pozycję Porównaj projekty).

 2. Z listy rozwijanej wybierz wersję projektu, którą chcesz porównać.

  Aby zlokalizować wersje projektu, wybierz pozycję Przeglądaj. Aby otworzyć przechowywane w tym programie Project Server, musisz zalogować się do tego programu. Możesz porównywać tylko wersje projektów, do których masz uprawnienia dostępu.

 3. Na listach Tabela zadańi Tabela zasobów wybierz tabele zawierające dane, które chcesz porównać.

  Jeśli nie chcesz porównywać zadań lub zasobów, wybierz pozycję (Brak).

 4. Wybierz pozycję OK.

Raport można zapisać w celu zapisania go w przyszłości.

Uwagi: 

 • Kodowanie kolorami i wskaźniki dla raportu porównania są opisane w okienku Legenda raportu porównania po lewej stronie ekranu.

 • Raport porównania zawiera tylko różnice między obiemi wersjami. Nie jest to konsolidacja obu projektów.

 • To narzędzie nie porównuje przydziałów. Porównywane są tylko zadania i zasoby.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×