Porady dotyczące przyspieszania działania prezentacji

W tym artykule

Dostosowywanie ustawień wydajności

Modyfikowanie sposobu stosowania multimediów, animacji i przejść

Działania związane z systemem Windows lub sprzętem, które można podjąć

Czyszczenie folderu TEMP

Jeśli prezentacja działa powoli, spróbuj wykonać co najmniej jedną z następujących czynności.

Dostosowywanie ustawień wydajności

Aby zmniejszyć rozdzielczość wyświetlanej prezentacji i przyspieszyć jej wydajność, wykonaj jedną lub obie z następujących czynności:

 • Zmienianie rozdzielczości    Na karcie Pokaz slajdów w grupie Monitory na liście Rozdzielczość kliknij pozycję 640x480 (Najszybciej, Największa utrata wierności).

  Uwaga: Zmiana rozdzielczości może powodować nieznaczne przesunięcie obrazu na slajdzie. W takim przypadku wybierz inną rozdzielczość lub kliknij Użyj bieżącej rozdzielczości na liście Rozdzielczość.

 • Korzystanie ze sprzętowego przyspieszenia grafiki     Kliknij kartę Plik. Kliknij Opcje, kliknij Zaawansowane w okienku po lewej stronie okna dialogowego Opcje programu PowerPoint, a następnie w obszarze Wyświetlanie upewnij się, że pole wyboru Wyłącz sprzętowe przyspieszanie grafiki nie jest zaznaczone.

  Czym jest akcelerator grafiki?

  Akcelerator grafiki to rodzaj karty wideo, który posiada własny procesor, aby zwiększyć wydajność. Te procesory są przeznaczone do przetwarzania przekształceń graficznych, aby uzyskać lepsze wyniki niż znajdujący się w komputerze procesor przeznaczony do ogólnego zastosowania. Karta ta uwalnia zasoby procesora, aby mógł on wykonywać inne polecenia, podczas gdy akcelerator grafiki obsługuje obliczenia graficzne.

Początek strony

Modyfikowanie sposobu stosowania multimediów, animacji i przejść

 • Kompresując pliki multimedialne, możesz oszczędzić miejsce na dysku i poprawić wydajność odtwarzania.

 • Zmniejsz liczbę przejść i złożonych animacji w swojej prezentacji.

 • Zmniejsz liczbę, animacji typu litera po literze i słowo po słowie. Animacje typu litera po literze i słowo po słowie stosują dane zachowanie lub efekt, który animuje tekst (co literę lub co słowo) na slajdzie, aby prezentacja miała bardziej zaawansowaną formę. Możesz na przykład użyć animacji tylko dla samego tytułu, zamiast dla każdego elementu listy.

 • Zmniejsz rozmiar animowanych obrazów lub animowanych tekstów. Kliknij obraz lub element zastępczy tekstu, a następnie przeciągnij uchwyty zmiany rozmiaru, aby zmniejszyć rozmiar obiekt.

  Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat zmniejszania rozmiaru obrazów, zobacz Zmniejszanie rozmiaru pliku obrazu.

 • Nie używaj animacji zawierających zanikanie, obrót oraz skalowanie. Te efekty można zastąpić innymi animacjami.

 • Nie używaj dużych gradientów lub przezroczystych obiektów. Zamiast tego wybierz wypełnienia pełnym kolorem.

Początek strony

Działania związane z systemem Windows lub sprzętem, które można podjąć

 • Zamknij wszystkie inne programy.

 • Użyj funkcji Oczyszczanie dysku, który jest dostarczany z systemem Windows.

 • Upewnij się, że na komputerze, na którym prezentacja będzie przedstawiana, jest wystarczająca ilość wolnego miejsca.

Początek strony

Czyszczenie folderu TEMP

Duża liczba plików w folderze TEMP może znacznie spowolnić działanie programu PowerPoint (i innych programów). Dlatego warto okresowo sprawdzać folder TEMP i usuwać z niego zbędne pliki.

Aby znaleźć folder TEMP, wykonaj następujące czynności:

 1. Zamknij program PowerPoint i pozostałe programy.

 2. Kliknij przycisk Start.

 3. Kliknij polecenie Uruchom.

 4. W polu Otwórz wpisz %temp%.

 5. Kliknij przycisk OK.

 6. Zaznacz zbędne pliki tmp, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

  Uwaga: Zazwyczaj możesz usunąć wszystkie pliki, które znajdują się w folderze TEMP. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat „Błąd dostępu", najprawdopodobniej próbujesz usunąć plik, który jest używany.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×