Poruszanie się po arkuszu lub przewijanie go

Istnieją różne sposoby przewijania arkusz. Za pomocą klawiszy strzałek, pasków przewijania oraz myszy można przechodzić między komórkami, a także szybko przechodzić do różnych obszarów arkusza.

W programie Excel możesz korzystać z zwiększonych szybkości przewijania, ułatwiać przewijanie do końca zakresów i etykietek ekranowych, które umożliwiają zapoznanie się z miejscem w arkuszu. Za pomocą myszy możesz również przewijać w oknach dialogowych, które zawierają listy rozwijane z paskami przewijania.

Poruszanie się po arkuszu za pomocą klawiszy strzałek

Aby przechodzić między komórkami w arkuszu, kliknij dowolną komórkę lub użyj klawiszy strzałek. Po przejściu do komórki staje się ona komórka aktywna.

Aby przewinąć

Metoda

Na początek i koniec zakresów

Naciśnij klawisze CTRL + klawisz strzałki, aby przewinąć do początku i końca każdego zakresu w kolumnie lub wierszu przed zatrzymaniem na końcu arkusza.

Aby przewinąć do początku i końca każdego zakresu podczas zaznaczania zakresów przed zatrzymaniem na końcu arkusza, naciśnij klawisze CTRL + SHIFT + klawisz strzałki.

O jednego wiersza w górę lub w dół

Naciśnij klawisz SCROLL LOCK, a następnie użyj klawisza Strzałka w górę lub Strzałka w dół w celu przewinięcia o jedno okno w górę lub w dół.

O jednej kolumnie w lewo lub w prawo

Naciśnij klawisz SCROLL LOCK, a następnie użyj klawisza Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo, aby przewinąć o pojedynczą kolumnę w lewo lub w prawo.

Jedno okno w górę lub w dół

Naciskaj klawisz PAGE UP lub PAGE DOWN.

O jedno okno w lewo lub w prawo

Naciśnij klawisz SCROLL LOCK, a następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL podczas naciskania klawisza Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo.

Duża odległość

Naciśnij klawisz SCROLL LOCK, a następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i klawisz strzałki, aby szybko poruszać się po dużych obszarach arkusza.

Uwaga: Gdy blokada przewijania jest włączona, na pasku stanu w programie Excel jest wyświetlana Blokada przewijania . Naciśnięcie klawisza strzałki, gdy przycisk SCROLL LOCK jest włączony, powoduje przewijanie o jedno wiersze w górę lub w dół lub w lewo lub w prawo. Aby przechodzić między komórkami za pomocą klawiszy strzałek, należy wyłączyć funkcję SCROLL LOCK. Aby to zrobić, naciśnij klawisz Scroll Lock (oznaczony jako ScrLk) na klawiaturze. Jeśli klawiatura nie zawiera tego klawisza, możesz wyłączyć funkcję SCROLL LOCK za pomocą klawiatury ekranowej. Aby otworzyć klawiaturę ekranową, kliknij przycisk Start na pulpicie systemu Windows i wpisz klawiaturę ekranową. Aby wyłączyć funkcję SCROLL LOCK, kliknij klawisz ScrLk , a następnie zamknij klawiaturę ekranową.

Poruszanie się po arkuszu za pomocą pasków przewijania

Jeśli nie widzisz pasków przewijania, wykonaj następujące czynności, aby je wyświetlić:

  1. Kliknij pozycję Plik > Opcje.

    W Excel 2007 kliknij przycisk pakietu Microsoft Office , Obraz przycisku pakietu Office a następnie kliknij pozycję Opcje programu Excel.

  2. Kliknij pozycję Zaawansowane, a następnie w obszarze Opcje wyświetlania dla tego skoroszytuupewnij się, że pola wyboru Pokaż poziomy pasek przewijania i pasek Pokaż pionowy pasek przewijania są zaznaczone, a następnie kliknij przycisk OK.

W poniższej tabeli opisano różne sposoby poruszania się po arkuszu przy użyciu pasków przewijania.

Aby przewinąć

Metoda

O jednego wiersza w górę lub w dół

Kliknij strzałkę przewijania Obraz przycisku lub Obraz przycisku na pionowym pasku przewijania, aby przenieść arkusz o jedno wiersz w górę lub w dół.

O jednej kolumnie w lewo lub w prawo

Kliknij strzałkę przewijania Obraz przycisku lub Obraz przycisku na poziomym pasku przewijania, aby przenieść arkusz o jednej kolumny w lewo lub w prawo.

Przewijanie arkusza w celu zwiększenia szybkości przewijania

Aby zwiększyć szybkość przewijania, podczas przewijania przytrzymaj naciśnięty klawisz myszy na najdalszym końcu ekranu ponad 10 sekund.

Przesunięcie wskaźnika myszy w przeciwnym kierunku spowalnia zmianę szybkości przewijania.

Jedno okno w górę lub w dół

Kliknij powyżej lub poniżej suwaka, Obraz przycisku na pionowym pasku przewijania.

O jedno okno w lewo lub w prawo

Kliknij z lewej lub z prawej strony suwaka Obraz przycisku na poziomym pasku przewijania.

Duża odległość

Przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT podczas przeciągania suwaka Obraz przycisku .

Uwagi: 

  • Podczas poruszania się w arkuszu za pomocą pól przewijania program Excel wyświetla etykietkę ekranową wskazującą numery wierszy lub litery kolumn (lub liczby, jeśli styl odwołań W1K1 jest określony dla skoroszytu), aby sprawdzić miejsce w arkuszu.

  • Rozmiar pola przewijania wskazuje proporcjonalną wielkość użytego obszaru arkusza, który jest widoczny w oknie. Pozycja pola przewijania wskazuje względną lokalizację widocznego obszaru w arkuszu.

  • Okno można szybko podzielić, tak aby można było przewijać jednocześnie w dwóch lub czterech okienkach. Wskaż pole podziału pole podziału na pionowym lub poziomym pasku przewijania. Gdy wskaźnik przybierze kształt strzałki z dwoma grotami Pozioma strzałka z dwoma grotami , przeciągnij pasek podziału na arkusz, w którym chcesz podzielić okno. Kliknij dwukrotnie pasek podziału, aby go usunąć.

Przewijanie i powiększanie za pomocą myszy

Niektóre urządzenia myszy i inne urządzenia wskazujące, takie jak urządzenie wskazujące Microsoft IntelliMouse, mają wbudowane funkcje przewijania i powiększania, których można używać do poruszania się w arkuszu lub arkusz wykresu. Za pomocą myszy możesz również przewijać w oknach dialogowych, które zawierają listy rozwijane z paskami przewijania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz instrukcje dotyczące urządzenia wskazującego.

Cel

Metoda

Przewijanie w górę lub w dół o kilka wierszy naraz

Obracanie kółka do przodu lub do tyłu.

Przewijanie arkusza w celu zwiększenia szybkości przewijania

Aby zwiększyć szybkość przewijania, podczas przewijania przytrzymaj naciśnięty klawisz myszy na najdalszym końcu ekranu ponad 10 sekund.

Przesunięcie wskaźnika myszy w przeciwnym kierunku spowalnia zmianę szybkości przewijania.

Poruszanie się po arkuszu

Przytrzymaj naciśnięty przycisk pokrętła i przeciągnij wskaźnik poza znacznik punktu początkowego origin mark w dowolnym kierunku, który chcesz przewijać. Aby przyspieszyć przewijanie, przesuń wskaźnik poza znacznik punktu początkowego. Aby spowalniać przewijanie, przesuń wskaźnik bliżej znacznika punktu początkowego.

Automatyczne przesuwanie arkusza

Kliknij przycisk pokrętła, a następnie przesuń wskaźnik myszy w kierunku, w którym chcesz przewijać. Aby przyspieszyć przewijanie, przesuń wskaźnik poza znacznik punktu początkowego. Aby spowalniać przewijanie, przesuń wskaźnik bliżej znacznika punktu początkowego. Aby zatrzymać automatyczne przewijanie, kliknij dowolny przycisk myszy.

Powiększanie lub pomniejszanie

Przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL podczas obracania kółka myszy IntelliMouse do przodu lub do tyłu. Na pasku stanu jest wyświetlany procent powiększeń arkusza.

Wyświetlanie szczegółów w konspektach

Wskaż komórkę podsumowującą dane w konspekcie, a następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT podczas obracania kółka do przodu.

Ukrywanie szczegółów w konspektach

Wskaż dowolną komórkę zawierającą dane szczegółowe, a następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT podczas obracania kółka na spód.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Początek strony

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×