Potwierdzone, pola

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Pola Potwierdzone wskazują, czy zasoby przydzielone do zadań zaakceptowały, czy odrzuciły przydziały.

Istnieje kilka kategorii pól potwierdzone.

Typ danych    Tak/Nie

Potwierdzone (pole zadania)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Po przydzieleniu zasobów do zadania wartość pola Potwierdzone jest ustawiana na Nie. Jeżeli do zasobu zostanie wysłana aktualizacja przydziału (za pośrednictwem serwera Microsoft Office Project), wartość w polu Oczekiwanie na odpowiedź zmieni się na Tak. Po otrzymaniu wszystkich odpowiedzi na wszystkie aktualizacje tego zadania pole Oczekiwanie na odpowiedź przyjmie wartość Nie. Jeżeli wszystkie zasoby zaakceptują przydział zadania, w polu Potwierdzone zostanie ustawiona wartość Tak. Jeżeli dowolny zasób odrzuci przydział, w polu tym pozostanie wartość Nie.

Zalecane zastosowania    Dodanie pól Potwierdzone i Oczekiwanie na odpowiedź w arkuszu zadań umożliwia śledzenie stanu przydziałów zadań do zasobów.

Przykład    Zadanie „Pisanie oferty” przydzielono trzem osobom — Januszowi, Krzysztofowi i Ewie. Wysłano do nich aktualizacje przydziału do tego zadania. Jeżeli wszyscy potwierdzą przyjęcie zadania (opcja Tak), przydziały zadań zostaną oznaczone jako potwierdzone. W polu Potwierdzone zostanie ustawiona wartość Tak, a w polu Oczekiwanie na odpowiedź — Nie. Jeżeli co najmniej jeden z zasobów nie odpowie lub odrzuci zadanie, w polu Potwierdzone pozostanie wartość Nie, a w polu Oczekiwanie na odpowiedź zostanie ustawiona wartość Nie. Zadanie to będzie wówczas można przydzielić do innego zasobu.

Potwierdzone (pole zasobu)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Po przydzieleniu zadań do zasobu wartość pola Potwierdzone jest ustawiana przez program Microsoft Office Project na Nie. Jeżeli do zasobu zostanie wysłana aktualizacja przydziału (za pośrednictwem serwera Microsoft Office Project Server), wartość w polu Oczekiwanie na odpowiedź zmieni się na Tak. Po otrzymaniu od tego zasobu wszystkich odpowiedzi na wszystkie aktualizacje przydziałów pole Oczekiwanie na odpowiedź przyjmie wartość Nie. Jeżeli zasób zaakceptuje wszystkie przydziały, w polu Potwierdzone zostanie ustawiona wartość Tak. Jeżeli zasób odrzuci co najmniej jeden przydział, w polu tym pozostanie wartość Nie.

Zalecane zastosowania    Dodanie pól Potwierdzone i Oczekiwanie na odpowiedź w arkuszu zasobów umożliwia śledzenie stanu przydziałów zadań do zasobów.

Przykład    Januszowi przydzielono wstępnie kilka zadań. Jeżeli potwierdzi on wszystkie aktualizacje przydziałów (opcja Tak), przydziały zostaną oznaczone jako potwierdzone. W polu Potwierdzone zostanie ustawiona wartość Tak, a w polu Oczekiwanie na odpowiedź — Nie. Jeżeli Janusz nie odpowie na co najmniej jedną aktualizację przydziału lub odrzuci zadanie, w polu Potwierdzone pozostanie wartość Nie.

Potwierdzone (pole przydziału)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    Po utworzeniu przydziału wartość pola Potwierdzone jest ustawiana przez program Microsoft Office Project na Nie. Jeżeli do zasobu zostanie wysłana aktualizacja przydziału (za pośrednictwem serwera Microsoft Office Project Server), wartość w polu Oczekiwanie na odpowiedź zmieni się na Tak. Po otrzymaniu odpowiedzi na aktualizację pole Oczekiwanie na odpowiedź przyjmie wartość Nie. Jeżeli zasób zaakceptuje dany przydział, w polu Potwierdzone zostanie ustawiona wartość Tak. Jeżeli zasób odrzuci przydział, w polu tym pozostanie wartość Nie.

Zalecane zastosowania    Dodanie pól Potwierdzone i Oczekiwanie na odpowiedź w części arkuszowej widoków Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu umożliwia śledzenie stanu przydziałów zadań do zasobów.

Przykład    Użytkownikowi o imieniu Janusz przydzielono zadanie „Pisanie oferty” i przesłano mu aktualizację przydziału. Jeśli potwierdzi on zadanie (opcja Tak), przydział zadania zostanie oznaczony jako potwierdzony. W polu Potwierdzone zostanie ustawiona wartość Tak, a w polu Oczekiwanie na odpowiedź — Nie. Jeżeli Janusz odrzuci zadanie, w polu Potwierdzone pozostanie wartość Nie, a w polu Oczekiwanie na odpowiedź zostanie ustawiona wartość Nie. Zadanie to będzie wówczas można przydzielić do innego zasobu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×