Zarządzanie terminami, planami, budżetami — jest to proste dzięki platformie Microsoft 365

Powiadomienie: „Dodano Cię jako pełnomocnika dla”

 • Inny użytkownik, którego imię i nazwisko znajduje się w treści alertu, przypisał Ci rolę pełnomocnika umożliwiającą zarządzanie połączeniami w jego imieniu.

 • Program Lync automatycznie tworzy na Twojej liście kontaktów grupę o nazwie Osoby, których połączeniami zarządzam.

 • Twoje pełnomocnictwo może dotyczyć odbierania połączeń w imieniu osoby, która Ci je przypisała, lub równolegle z tą osobą.

 • Jeśli nie chcesz już być pełnomocnikiem danej osoby, skontaktuj się z nią i poproś o usunięcie z listy pełnomocników.

 • Tylko pełnomocnicy, dla których zespół pomocy technicznej włączył obsługę programu Lync, mogą nawiązywać i odbierać połączenia w imieniu innych.

Odbieranie połączenia jako pełnomocnik

 1. Alert o połączeniu przychodzącym wskazuje, że jest ono skierowane do osoby, która przypisała Ci pełnomocnictwo.

 2. Możesz odebrać połączenie, klikając dowolne miejsce w obrębie alertu.

 3. Aby przekierować połączenie, kliknij pozycję Opcje, a następnie wykonaj odpowiednią czynność:

 4. Przekaż połączenie do Poczty głosowej osoby, która przypisała Ci pełnomocnictwo.

 5. Przekaż połączenie na jeden z własnych opublikowanych numerów, na przykład numer telefonu komórkowego lub domowego.

 6. Kliknij pozycję Odpowiedz za pomocą wiadomości błyskawicznych, aby utworzyć wiadomość błyskawiczną skierowaną do osoby wywołującej.

 7. Kliknij pozycję Ustaw status Nie przeszkadzać, aby przekierować połączenie do poczty głosowej i uniknąć kolejnych połączeń.

Początek strony

Nawiązywanie połączenia jako pełnomocnik

Aby nawiązać połączenie w imieniu innej osoby, zrób tak:

 1. Na liście kontaktów w oknie głównym programu Lync wskaż zdjęcie osoby, do której chcesz zadzwonić.

 2. Kliknij strzałkę menu rozwijanego obok przycisku Połącz.

 3. Na liście rozwijanej zostaną wyświetlone opcje nawiązania połączenia w imieniu własnym lub osoby, która przypisała Ci pełnomocnictwo. Na przykład:

  • Dla mnie

  • Dla Mariusz Wołodźko

 4. Wskaż imię i nazwisko osoby (np. Mariusz Wołodźko) i kliknij numer, z którym chcesz nawiązać połączenie, lub kliknij pozycję Nowy numer, aby wprowadzić nowy numer.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×