Pozostała praca w nadgodzinach, pola

W polach Pozostała praca w nadgodzinach jest pokazywana pozostała zaplanowana praca w nadgodzinach.

Istnieje kilka kategorii pól Pozostała praca w nadgodzinach.

Typ danych    Czas trwania

Pozostała praca w nadgodzinach, pole zadania

Typ wpisu    Obliczeniowe

Sposób obliczania    Pozostała praca w nadgodzinach dla zadania jest sumą wszystkich wartości pozostałej pracy w nadgodzinach dla wszystkich zasobów przydzielonych do zadania.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Pozostała praca w nadgodzinach do arkusza zadań umożliwia wyświetlanie lub filtrowanie informacji o pozostałej pracy w nadgodzinach.

Przykład    Chcesz sprawdzić, ile pracy w nadgodzinach pozostało w zadaniu "Pisanie propozycji". Pole Pozostała praca w nadgodzinach należy dodać do widoku Arkusz zadań.

Pozostała praca w nadgodzinach, pole zasobu

Typ wpisu    Obliczeniowe

Sposób obliczania    Pozostała praca w nadgodzinach dla zasobu to suma wszystkich wartości pozostałej pracy w nadgodzinach dla wszystkich przydziałów zasobu.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Pozostała praca w nadgodzinach do arkusza zasobów umożliwia wyświetlanie lub filtrowanie informacji o pozostałej pracy w nadgodzinach.

Przykład    Zespół pracował nad nadgodzinami w ciągu ostatniego miesiąca. Aby sprawdzić, ile pozostałej pracy w nadgodzinach zaplanowano, należy wyjustować pracowników tymczasowych dla pozostałych części projektu. Dodanie pola Pozostała praca w nadgodzinach do widoku Arkusz zasobów pozwala sprawdzić pozostałą pracę w nadgodzinach zaplanowaną dla zasobów.

Pozostała praca w nadgodzinach, pole przydziału

Typ wpisu    Obliczono lub wprowadzono

Sposób obliczania    Jeśli po raz pierwszy zaplanowano pracę w nadgodzinach w zadaniu i nie zgłoszono żadnej pracy w nadgodzinach, pole Pozostała praca w nadgodzinach zawiera taką samą wartość jak całkowita zaplanowana praca w nadgodzinach. Po zgłoszonej rzeczywistej pracy w nadgodzinach dla tego Microsoft Office Project pozostała praca w nadgodzinach jest obliczana zgodnie z następującą formułą:

Pozostała praca w nadgodzinach = Praca w nadgodzinach — rzeczywista praca w nadgodzinach

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Pozostała praca w nadgodzinach do części okresowej widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu umożliwia edytowanie, wyświetlanie lub filtrowanie informacji o pozostałej pracy w nadgodzinach dla przydziałów. Edytuj pole Pozostała praca w nadgodzinach dla przydziału, gdy chcesz zwiększyć lub zmniejszyć ilość nadgodzin potrzebnych do wykonania zadania.

Przykład    Zadanie "Pisanie propozycji" przydzielone do Krzysztofa jest zaplanowane na osiem godzin pracy w nadgodzinach. Użytkownik właśnie poinformował Cię, że do wykonania tego zadania potrzebne będą cztery godziny dodatkowej pracy w nadgodzinach. Dodanie pola Pozostała praca w nadgodzinach w widoku Obciążenie zadaniami i edytowanie tego pola umożliwia dodanie czterech godzin pozostałej pracy w nadgodzinach dla tego przydziału.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×