Pozostały koszt pracy w nadgodzinach, pola

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Pola Pozostały koszt pracy w nadgodzinach zawierają informacje o zaplanowanych w harmonogramie przyszłych wydatkach na pracę w nadgodzinach dla zadania, zasobu lub przydziału.

Istnieje kilka kategorii pól Pozostały koszt pracy w nadgodzinach.

Typ danych    Waluta

Pozostały koszt pracy w nadgodzinach (pole zadania)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    W chwili utworzenia zadania zawartość pola Pozostały koszt pracy w nadgodzinach jest taka sama, jak zawartość pola Koszt pracy w nadgodzinach. Gdy zasób przystąpi do pracy nad zadaniem i zgłosi rzeczywistą pracę w nadgodzinach, program Microsoft Office Project obliczy ilość pozostałej pracy w nadgodzinach dla wszystkich zasobów przydzielonych do zadania. Pozostały koszt pracy w nadgodzinach określonego zadania to suma wszelkich pozostałych kosztów pracy w nadgodzinach nad zadaniem wszystkich przydzielonych do niego zasobów.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Pozostały koszt pracy w nadgodzinach do arkusza zadań umożliwia stwierdzenie wielkości kwoty, jaką trzeba będzie wydać na pracę nad zadaniem w nadgodzinach.

Przykład    Zadanie będzie wymagało 10 nadgodzin pracy wykonywanych przez dwa zasoby, których stawka za pracę w nadgodzinach wynosi 30 zł za godzinę. W chwili rozpoczęcia zadania pozostały koszt pracy w nadgodzinach wynosi 300 zł. Po wykonaniu przez zasoby 2 godzin rzeczywistej pracy w nadgodzinach (60 zł) pozostała praca w nadgodzinach wyniesie 8 godzin, a pozostały koszt pracy w nadgodzinach – 240 zł.

Uwagi    Podstawą obliczeń pozostałego kosztu pracy w nadgodzinach jest wartość pola Stawka za pracę w nadgodzinach danego zasobu i ilość przydzielonej zasobowi pracy w nadgodzinach nad danym zadaniem.

Pozostały koszt pracy w nadgodzinach (pole zasobu)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Po dodaniu zasobu pole Pozostały koszt pracy w nadgodzinach ma tę samą wartość, co pole Koszt pracy w nadgodzinach. Gdy zasób rozpoczyna pracę nad przydzielonymi zadaniami i zgłasza rzeczywistą pracę w nadgodzinach, program Microsoft Office Project oblicza pozostałą pracę w nadgodzinach i pozostały koszt pracy w nadgodzinach w następujący sposób:

Pozostały koszt pracy w nadgodzinach = Pozostała praca w nadgodzinach * Stawka za pracę w nadgodzinach

Zalecane zastosowania    Pole Pozostały koszt pracy w nadgodzinach można dodać do arkusza zasobów, aby sprawdzić, jak dużo wydatków pozostało na pracę w nadgodzinach zasobu.

Przykład    Śledzony jest koszt zasobu o stawce za pracę w nadgodzinach wynoszącej 30 zł za godzinę. Zasobowi przydzielono wiele różnych zadań w czasie trwania projektu i zaplanowano 40 godzin pracy w nadgodzinach. Zanim zasób zgłosi rzeczywistą pracę w nadgodzinach, pozostały koszt pracy w nadgodzinach dla wszystkich zadań wynosi 1200 zł. Następnie zasób zgłasza 6 godzin pracy w nadgodzinach nad jednym zadaniem i 4 godziny pracy w nadgodzinach nad innym, co daje 10 godzin rzeczywistej pracy w nadgodzinach, więc rzeczywisty koszt pracy w nadgodzinach wynosi 300 zł. Pozostały koszt pracy w nadgodzinach zmienia się z 1200 zł na 900 zł.

Uwagi    Obliczenia pozostałego kosztu pracy w nadgodzinach są oparte na wartości pola Stawka za pracę w nadgodzinach zasobu oraz ilości pracy w nadgodzinach przydzielonej zasobowi.

Pozostały koszt pracy w nadgodzinach (pole przydziału)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    W chwili wyznaczania przydziału pole Pozostały koszt pracy w nadgodzinach ma tę samą zawartość, co pole Koszt pracy w nadgodzinach. Gdy zasób zaczyna pracę nad zadaniem i wykazuje rzeczywistą pracę w nadgodzinach, program Microsoft Office Project oblicza pozostałą pracę w nadgodzinach, a następnie pozostały koszt pracy w nadgodzinach w następujący sposób:

Pozostały koszt pracy w nadgodzinach = Pozostała praca w nadgodzinach * Stawka za pracę w nadgodzinach

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Pozostały koszt pracy w nadgodzinach do części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu umożliwia sprawdzanie, ile będą jeszcze kosztowały nadgodziny w przypadku danego przydziału.

Przykład    Przydział będzie wymagał 10 godzin pracy w nadgodzinach zasobu ze stawką godzinową 30 zł. Początkowo pozostały koszt nadgodzin wynosi 300 zł. Po wykonaniu przez zasób rzeczywistych dwóch nadgodzin (za 60 zł), pozostała praca w nadgodzinach będzie wynosiła osiem godzin, a pozostały koszt pracy w nadgodzinach 240 zł.

Uwagi    Podstawą obliczeń pozostałego kosztu pracy w nadgodzinach jest wartość pola Stawka za pracę w nadgodzinach danego zasobu i ilość przydzielonej zasobowi pracy w nadgodzinach nad danym zadaniem.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×