Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji POZYCJA.ŚR w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca pozycję liczby na liście — jej wielkość względem innych wartości na liście. Jeśli więcej niż jedna wartość ma tę samą pozycję, jest zwracana średnia pozycja.

Składnia

POZYCJA.ŚR(liczba;lista;[lp])

W składni funkcji POZYCJA.ŚR występują następujące argumenty:

  • Liczba  Argument wymagany. Liczba, której pozycja ma zostać określona.

  • Lista     Argument wymagany. Tablica z listą liczb lub odwołanie do takiej listy. Wartości w odwołaniu niebędące liczbami są ignorowane.

  • Lp     Argument opcjonalny. Liczba określająca sposób ustalania pozycji liczby.

Spostrzeżenia

  • Jeśli argument lp jest równy 0 lub jest pominięty, program Excel określa pozycję liczby przy założeniu, że argument lista jest listą sortowaną w kolejności malejącej.

  • Jeśli argument lp ma dowolną wartość niezerową, program Excel określa pozycję liczby przy założeniu, że argument lista jest listą sortowaną w kolejności rosnącej.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dzień

Temperatura (F)

2011-07-01

89

2011-07-02

88

2011-07-03

92

2011-07-04

101

2011-07-05

94

2011-07-06

97

2011-07-07

95

Formuła

Opis

Wynik

=POZYCJA.ŚR(94;B2:B8)

Znajduje pozycję wartości 94 w zakresie komórek B2:B8. W tym przypadku dzień 2011-07-05, kiedy temperatura wynosiła 94 F, był czwartym najgorętszym dniem z wymienionych na liście.

4

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×