Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Pole Praca zawiera łączną ilość czasu zaplanowaną na zadanie dla wszystkich przydzielonych zasobów, łączną ilość czasu, do której zasób jest planowany dla wszystkich przydzielonych zadań, lub łączną ilość czasu zaplanowaną dla zasobu na zadanie. Wersje okresowe tych pól zawierają wartości rozłożone w czasie.

Istnieje kilka kategorii pól Pracy.

Typ danych    Czas trwania

Praca, pole zadania

Typ wpisu    Pole wartości obliczanych lub wprowadzanych

Sposób obliczania    Program Microsoft Office Project oblicza całkowitą pracę związaną z zadaniem jako sumę pracy nad zadaniem, którą mają wykonać wszystkie przydzielone zasoby. Jest to oparte na rozpiętości przydziałów, liczbie przydzielonych zasobów i jednostki przydziału dla przydzielonych zasobów. Praca obejmuje pracę rzeczywistą i pozostałą, a także pracę w nadgodzinach.

Zalecane zastosowania    Edytuj pole Praca dla zadania, jeśli chcesz zmienić ilość pracy wymaganej do wykonania zadania.

Przykład    Zadanie "Napisz propozycję" ma 40 godzin pracy przydzielonej Krzysztofowi. Spośród tych całkowitych godzin pracy 8 to praca rzeczywista, a praca pozostała do 32 godzin.

Uwagi    Jeśli wpiszesz wartość w polu Praca dla zadania, program Project podzieli wprowadzaną pracę między przydzielone zasoby.

Praca, pole zasobu

Typ wpisu    Obliczeniowe

Sposób obliczania    Program Microsoft Office Project oblicza pracę zasobu jako sumę całej pracy zaplanowanej dla zasobu na wszystkie przydzielone zadania.

Zalecane zastosowania    W dowolnym arkuszu zasobów dodaj pole Praca dla zasobu, jeśli chcesz przejrzeć lub przefiltrować łączną ilość pracy przydzielonej zasobowi. To pole może być szczególnie przydatne podczas porównywania obciążeń między zasobami lub szacowania kosztów zasobu.

Przykład    Można zauważyć, że Sean wydaje się być stale przepracowany, podczas gdy Chris wydaje się być niedostatecznie wykorzystany w projekcie. Chcesz przeanalizować, czy obciążenia są naprawdę nierówne, aby można było poprawić równowagę zadań. Pole Praca można dodać do widoku Arkusz zasobów, aby porównać łączne obciążenia tych dwóch zasobów.

Praca, pole przydziału

Typ wpisu    Pole wartości obliczanych lub wprowadzanych

Sposób obliczania    Program Microsoft Office Project oblicza całkowitą pracę przydziału na podstawie zakresu przydziału i jednostki przydziału przydzielonego zasobu. Praca obejmuje pracę rzeczywistą i pozostałą, a także pracę w nadgodzinach.

Zalecane zastosowania    Edytuj pole Praca przydziału, jeśli chcesz zmienić czas pracy zasobu nad zadaniem. Jeśli chcesz edytować, wyświetlić lub filtrować informacje o pracy przydziału, dodaj pole Praca do widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu.

Przykład    Zadanie "Napisz propozycję" ma 32 godziny pracy rzeczywistej i 8 godzin pracy pozostałej przydzielonej Krzysztofowi. Jest 40 godzin pracy nad tym zadaniem przydzielonym Krzysztofowi.

Uwagi    Ilość pracy obliczona w programie Project zależy również od jednostek przydziału przydzielonego zasobu. Zakres przydziału jest mnożony przez jednostki przydziału w celu obliczenia ilości pracy. Jeśli na przykład do zadania z jednodniowym czasem trwania przydzielono zasób o jednostce przydziału o wartości 100 procent, ilość pracy wynosi osiem godzin. Jeśli do tego samego zadania przydzielono zasób z 50-procentową jednostką przydziału, ilość pracy wynosi cztery godziny. A jeśli do tego samego zadania przydzielono zasób z jednostką przydziału o wartości 200 procent, ilość pracy wynosi 16 godzin.

Praca, okresowe pole zadania

Typ wpisu    Pole wartości obliczanych lub wprowadzanych

Sposób obliczania    Program Microsoft Office Project oblicza okresową pracę nad zadaniem jako sumę pracy dla wszystkich przydzielonych zasobów. Jest to oparte na rozpiętości przydziałów, liczbie przydzielonych zasobów i jednostkach przydziału dla przydzielonych zasobów. Praca obejmuje pracę rzeczywistą i pozostałą, a także pracę w nadgodzinach rozłożoną w czasie.

Zalecane zastosowania    Dodaj pole Praca do części okresowej widoku Obciążenie zadaniami, jeśli chcesz wyświetlać lub edytować informacje o pracy nad zadaniem w czasie.

Przykład    Zadanie "Napisz propozycję" ma 40 godzin pracy przydzielonej Krzysztofowi. Spośród tych całkowitych godzin pracy 8 to praca rzeczywista, a praca pozostała do 32 godzin. Okresowe pola pokazują, że ta praca jest rozłożona jako 10 godzin dla poniedziałku, wtorku, środy i czwartku.

Uwagi    Jeśli wpiszesz wartość w polu Praca dla zadania, program Project podzieli wprowadzaną pracę między przydzielone zasoby.

Praca, okresowe pole zasobu

Typ wpisu    Obliczeniowe

Sposób obliczania    Program Microsoft Office Project oblicza sumę wszystkich prac, dla których zasób jest planowany we wszystkich przydzielonych zadaniach, rozłożonych w czasie.

Zalecane zastosowania    W okresowej części widoku Użycie zasobu dodaj pole Praca, aby przejrzeć całkowitą pracę zasobów nad wszystkimi przydzielonymi zadaniami w danym okresie. To pole może być szczególnie przydatne podczas porównywania obciążeń między zasobami.

Przykład    Można zauważyć, że Sean wydaje się być stale przepracowany, podczas gdy Chris wydaje się być niedostatecznie wykorzystany w projekcie. Chcesz przeanalizować, czy obciążenia są nierówne, aby można było poprawić równowagę przydziałów. Do części okresowej widoku Użycie zasobu można dodać pole Praca w celu porównania obciążeń tych dwóch zasobów. Widzisz, że Szymon ma 12 godzin pracy zaplanowanych każdego dnia na następne 2 tygodnie, a Krzysztof ma 6 godzin pracy dziennie.

Praca, okresowe pole przydziału

Typ wpisu    Pole wartości obliczanych lub wprowadzanych

Sposób obliczania    W programie Microsoft Office Project okresowa praca jest obliczana na podstawie zakresu przydziału i jednostek przydziału przydzielonego zasobu. Praca obejmuje pracę rzeczywistą i pozostałą, a także pracę w nadgodzinach rozłożoną w czasie.

Zalecane zastosowania    Dodaj pole Praca do części okresowej widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu, jeśli chcesz na przykład wyświetlić lub edytować informacje o pracy dla przydziałów w dniach, tygodniach lub miesiącach.

Przykład    Zadanie "Napisz propozycję" ma 32 godziny pracy rzeczywistej i 8 godzin pracy pozostałej przydzielonej Krzysztofowi. Jest 40 godzin pracy nad tym zadaniem przydzielonym Krzysztofowi. Okresowe pola pokazują, że ta praca jest rozłożona jako 10 godzin dla poniedziałku, wtorku, środy i czwartku.

Uwagi    Ilość pracy obliczona w programie Project zależy również od jednostek przydziału przydzielonego zasobu. Rozpiętość zasobu jest mnożona przez jednostki przydziału w celu obliczenia ilości pracy. Jeśli na przykład do zadania z jednodniowym czasem trwania przydzielono zasób o jednostce przydziału o wartości 100 procent, ilość pracy wynosi osiem godzin. Jeśli do tego samego zadania przydzielono zasób z 50-procentową jednostką przydziału, ilość pracy wynosi cztery godziny. A jeśli do tego samego zadania przydzielono zasób z jednostką przydziału o wartości 200 procent, ilość pracy wynosi 16 godzin.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×