Pole Praca zawiera łączną ilość czasu zaplanowaną na pracę nad zadaniem dla wszystkich przydzielonych zasobów, całkowity czas, na który zasób jest planowany na wszystkie przydzielone zadania, lub łączną ilość czasu zaplanowaną dla zasobu na to zadanie. Wersje okresowe tych pól pokazują wartości rozłożone w czasie.

Istnieje kilka kategorii pól Praca.

Typ danych    Czas trwania

Praca, pole zadania

Typ wpisu    Obliczono lub wprowadzono

Sposób obliczania    Microsoft Office Project oblicza całkowitą pracę nad zadaniem jako sumę pracy nad zadaniem, która zostanie wykonać wszystkie przydzielone zasoby. Ten przydział jest oparty na ilości przydzielonych zasobów, liczbie przydzielonych zasobów i przydziałach jednostki przydzielonych zasobów. Praca obejmuje pracę rzeczywistą i pozostałą, a także pracę w nadgodzinach.

Zalecane zastosowania    Edytuj pole Praca dla zadania, jeśli chcesz zmienić ilość pracy potrzebną do wykonania zadania.

Przykład    Zadanie "Pisanie propozycji" ma przydzielonych krzysztofowi 40 godzin pracy. Z tych całkowitych godzin pracy 8 godzin to praca rzeczywista, a 32 godziny są pracą pozostałą.

Uwagi    Po wpisaniu wartości w polu Praca dla zadania Project między przydzielone zasoby.

Praca, pole zasobu

Typ wpisu    Obliczeniowe

Sposób obliczania    Microsoft Office Project oblicza pracę zasobu jako sumę całej pracy zaplanowanej dla zasobu dla wszystkich przydzielonych zadań.

Zalecane zastosowania    W dowolnym arkuszu zasobów dodaj pole Praca dla zasobu, aby sprawdzić lub filtrować łączną ilość pracy przydzieloną zasobowi. To pole może być szczególnie przydatne podczas porównywania obciążeń pracą między zasobami lub szacowania kosztów zasobów.

Przykład    Widać, że Krzysztof stale nad pracą, a Michał wygląda na niedosytny w projekcie. Należy przeanalizować, czy obciążenia pracą są naprawdę nierówne, aby można było poprawić saldo przydziałów. Możesz dodać pole Praca do widoku Arkusz zasobów, aby porównać łączną liczbę obciążeń dwóch zasobów.

Praca, pole przydziału

Typ wpisu    Obliczono lub wprowadzono

Sposób obliczania    Microsoft Office Project oblicza całkowitą pracę przydziału na podstawie zakresu przydziałów i przydziału jednostki dla przydzielonego zasobu. Praca obejmuje pracę rzeczywistą i pozostałą, a także pracę w nadgodzinach.

Zalecane zastosowania    Edytuj pole Praca dla przydziału, jeśli chcesz zmienić ilość czasu pracy zasobu nad zadaniem. Dodaj pole Praca do widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu, jeśli chcesz edytować, wyświetlać lub filtrować informacje o pracy przydziału.

Przykład    Zadanie "Pisanie propozycji" ma 32 godziny pracy rzeczywistej i 8 godzin pracy pozostałej przydzielonych do Krzysztofa. Chrisowi przypisano 40 godzin całkowitej pracy nad tym zadaniem.

Uwagi    Ilość pracy obliczona na podstawie Project zależy również od jednostek przydziału dla przydzielonego zasobu. Wielkość przydziału jest mnożona przez jednostki przydziału w celu obliczenia ilości pracy. Jeśli na przykład zasób z jednostką przydziału w 100 procentach jest przydzielony do zadania z czasem trwania jednodniowym, ilość pracy wynosi osiem godzin. Jeśli do tego samego zadania jest przydzielony zasób z 50-procentową jednostką przydziału, ilość pracy wynosi cztery godziny. Jeśli do tego samego zadania przydzielono zasób z jednostką przydziału w 200 procentach, ilość pracy wynosi 16 godzin.

Praca, okresowe pole zadania

Typ wpisu    Obliczono lub wprowadzono

Sposób obliczania    Microsoft Office Project oblicza okresowej pracy nad zadaniem jako sumę pracy dla wszystkich przydzielonych zasobów. Ten przydział jest oparty na ilości przydzielonych zasobów, liczbie przydzielonych zasobów i jednostkach przydziału przydzielonych zasobów. Praca obejmuje pracę rzeczywistą i pozostałą, a także pracę w nadgodzinach, rozłożoną w czasie.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Praca do części okresowej widoku Obciążenie zadaniami, gdy chcesz wyświetlać lub edytować informacje o pracy dla zadania w czasie.

Przykład    Zadanie "Pisanie propozycji" ma przydzielonych krzysztofowi 40 godzin pracy. Z tych całkowitych godzin pracy 8 godzin to praca rzeczywista, a 32 godziny są pracą pozostałą. Okresowe pola pokazują, że ta praca jest rozłożona w 10 godzin dla poniedziałek, wtorek, środa i czwartek.

Uwagi    Po wpisaniu wartości w polu Praca dla zadania Project między przydzielone zasoby.

Praca, okresowe pole zasobu

Typ wpisu    Obliczeniowe

Sposób obliczania    Microsoft Office Project oblicza sumę całej pracy, dla której zasób jest planowany dla wszystkich przydzielonych zadań, rozłożonych w czasie.

Zalecane zastosowania    W okresowej części widoku Użycie zasobu dodaj pole Praca, jeśli chcesz przejrzeć całkowitą pracę zasobów nad wszystkimi przydzielonymi zadaniami w czasie. To pole może być szczególnie przydatne podczas porównywania obciążeń pracą między zasobami.

Przykład    Widać, że Krzysztof stale nad pracą, a Michał wygląda na niedosytny w projekcie. Należy przeanalizować, czy obciążenia pracą są nierówne, aby można było poprawić równowagę przypisań. Możesz dodać pole Praca do okresowej części widoku Użycie zasobu, aby porównać obciążenia pracą dla dwóch zasobów. Widać, że Dominik ma zaplanowane 12 godzin pracy każdego dnia przez kolejne 2 tygodnie, natomiast Michał ma 6 godzin pracy każdego dnia.

Praca, okresowe pole przydziału

Typ wpisu    Obliczono lub wprowadzono

Sposób obliczania    Microsoft Office Project oblicza pracę okresowej na podstawie zakresu przydziałów i jednostek przydziału dla przydzielonego zasobu. Praca obejmuje pracę rzeczywistą i pozostałą, a także pracę w nadgodzinach, rozłożoną w czasie.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Praca do części okresowej widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu umożliwia na przykład wyświetlanie lub edytowanie informacji o pracy dla przydziałów w ciągu dni, tygodni lub miesięcy.

Przykład    Zadanie "Pisanie propozycji" ma 32 godziny pracy rzeczywistej i 8 godzin pracy pozostałej przydzielonych do Krzysztofa. Chrisowi przypisano 40 godzin całkowitej pracy nad tym zadaniem. Okresowe pola pokazują, że ta praca jest rozłożona w 10 godzin dla poniedziałek, wtorek, środa i czwartek.

Uwagi    Ilość pracy obliczona na podstawie Project zależy również od jednostek przydziału dla przydzielonego zasobu. Ilość zasobu jest mnożona przez jednostki przydziału w celu obliczenia ilości pracy. Jeśli na przykład zasób z jednostką przydziału w 100 procentach jest przydzielony do zadania z czasem trwania jednodniowym, ilość pracy wynosi osiem godzin. Jeśli do tego samego zadania jest przydzielony zasób z 50-procentową jednostką przydziału, ilość pracy wynosi cztery godziny. Jeśli do tego samego zadania przydzielono zasób z jednostką przydziału w 200 procentach, ilość pracy wynosi 16 godzin.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×