Praca rzeczywista, pola

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Pola Praca rzeczywista pokazują ilość pracy wykonanej do tej pory przez zasoby przydzielone do zadań. Wersje okresowe tych pól pokazują wartości rozłożone w czasie.

Istnieje kilka kategorii pól Praca rzeczywista.

Typ danych    Czas trwania

Praca rzeczywista (pole zadania)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    Podczas tworzenia zadania pole Praca rzeczywista zawiera wartość „0 godz.” do momentu rozpoczęcia śledzenia projektu przez wprowadzenie procentu wykonania lub pracy rzeczywistej. Wprowadzenie procentu wykonania, procentu pracy wykonanej lub danych dotyczących pracy rzeczywistej powoduje zaktualizowanie w programie Microsoft Project informacji dotyczących rzeczywistej pracy nad zadaniem.

Po wprowadzeniu wartości w polu Praca rzeczywista danego zadania program Project dzieli wprowadzoną pracę rzeczywistą między wyznaczone zasoby.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Praca rzeczywista w widoku zadań umożliwia przeglądanie, filtrowanie lub edycję informacji na temat rzeczywistej pracy nad zadaniami. Pole to w połączeniu z polem Praca według planu bazowego pozwala porównywać w czasie trwania projektu bieżące wartości pracy z pierwotnym planem.

Przykład    Janusz, Dominik i Krzysztof mają przepracować 30 godzin nad zadaniem „Pisanie oferty”. Obserwując pole Praca rzeczywista można zauważyć, że wyznaczone zasoby wykonały dotychczas 15 godzin rzeczywistej pracy.

Uwagi    W programie Project praca rzeczywista przydziałów jest domyślnie obliczana na podstawie procentowych wartości wykonania wprowadzanych dla zadań. To ustawienie można wyłączyć w oknie dialogowym Opcje programu Project.

Jeśli po wykonaniu zadania w 100 procentach praca rzeczywista wynosi 0, program Project kopiuje wartość z pola Praca do pola Praca rzeczywista przydzielonych zasobów.

Gdy użytkownik wprowadzi rzeczywistą pracę lub procent wykonania, w programie Project rzeczywista i pozostała praca jest domyślnie dopasowywana wokół daty stanu. Można także pozostawić te pola śledzenia zgodnie z oryginalnym harmonogramem, nawet jeśli praca wykonana jest pokazywana w przyszłości lub praca pozostała jest pokazywana w przeszłości. Te czynności można także wykonać w oknie dialogowym Opcje programu Project.

Praca rzeczywista (pole zasobu)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Pole Praca rzeczywista zawiera wartość „0 godz." do momentu rozpoczęcia śledzenia postępu zadań. Program Project oblicza pracę rzeczywistą jako sumę pracy rzeczywistej zgłoszonej dla wszystkich przydzielonych zadań.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Praca rzeczywista w widoku zasobów umożliwia przeglądanie lub filtrowanie informacji o pracy rzeczywistej zasobów. Po zakończeniu zadania informacje te można zastosować do planowania kosztów i struktury personelu w przyszłych projektach.

Przykład    Śledzona jest praca rzeczywista Joanny. Z pola Praca rzeczywista wynika, że Joanna zgłosiła do tej pory sumę 150 godzin pracy nad wszystkimi przydzielonymi zadaniami.

Praca rzeczywista (pole przydziału)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    Pole Praca rzeczywista zawiera wartość „0 godz.” do momentu rozpoczęcia śledzenia projektu. W programie Project wartości pracy rzeczywistej przydziału są aktualizowane podczas wprowadzania informacji dotyczących pracy rzeczywistej nad zadaniami lub wykonanego procentu pracy.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Praca rzeczywista w części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami umożliwia przeglądanie, filtrowanie lub edytowanie informacji dotyczących pracy rzeczywistej przydziałów dla określonych zadań. Jeśli to pole zostanie dodane w części arkuszowej widoku Użycie zasobu, możliwe będzie przeglądanie, filtrowanie lub edytowanie informacji dotyczących pracy rzeczywistej przydziałów do określonych zasobów. Można porównać wartości pracy rzeczywistej i pracy według planu bazowego, aby sprawdzić, czy praca nad projektem postępuje zgodnie z pierwotnym planem.

Przykład    Januszowi przydzielono 20 godzin pracy nad zadaniem „Pisanie oferty”. Przeglądając pole Praca rzeczywista, można stwierdzić, że Jacek zgłosił do tej pory 9 godzin pracy.

Uwagi    W programie Project praca rzeczywista przydziału jest domyślnie obliczana na podstawie procentowych wartości wykonania wprowadzonych dla zadania. Tę funkcję obliczania można wyłączyć w oknie dialogowym Opcje programu Project.

Gdy użytkownik wprowadzi rzeczywistą pracę lub procent wykonania, w programie Project rzeczywista i pozostała praca jest domyślnie dopasowywana wokół daty stanu. Można także pozostawić te pola śledzenia zgodnie z oryginalnym harmonogramem, nawet jeśli praca wykonana jest pokazywana w przyszłości lub praca pozostała jest pokazywana w przeszłości. Te ustawienia można dostosować w oknie dialogowym Opcje programu Project.

W oknie dialogowym Informacje o projekcie można także ustawić datę stanu na datę inną niż bieżąca.

Praca rzeczywista (okresowe pole zadania)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    Podczas tworzenia zadania pole Praca rzeczywista zawiera wartość „0 godz." do momentu rozpoczęcia śledzenia projektu przez wprowadzanie procentu wykonania lub pracy rzeczywistej. Wprowadzenie procentu wykonania, procentu pracy wykonanej lub danych dotyczących pracy rzeczywistej powoduje zaktualizowanie przez program Project okresowych wartości pracy rzeczywistej.

Po wprowadzeniu wartości w polu Praca rzeczywista danego zadania program Project dzieli tę wartość między przydzielone zasoby.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Praca rzeczywista w części okresowej widoku Obciążenie zadaniami umożliwia przeglądanie lub edytowanie informacji o pracy rzeczywistej wykonanej nad zadaniami. Po zakończeniu zadania informacje te można zastosować do planowania kosztów i struktury personelu w przyszłych projektach.

Przykład    Ewa, Grzegorz i Krzysztof mają poświęcić 60 godzin pracy nad zadaniem „Pisanie oferty”. Przeglądając pole Praca rzeczywista w widoku Obciążenie zadaniami można stwierdzić, że wszyscy pracownicy wykazali dotychczas łącznie 27 godzin pracy rzeczywistej — po 3 godziny pracy każdego z trzech zasobów w poniedziałek, wtorek i środę.

Uwagi    Po wprowadzeniu okresowej pracy rzeczywistej nad zadaniem wartości są rozdzielane na przydziały proporcjonalnie do pracy zaplanowanej w harmonogramie dla poszczególnych przydzielonych zasobów w danym momencie.

Praca rzeczywista (okresowe pole zasobu)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Pole Praca rzeczywista zawiera wartość „0 godz." do momentu rozpoczęcia śledzenia postępu zadań. Program Project oblicza pracę rzeczywistą jako rozłożoną w czasie sumę pracy rzeczywistej zgłoszonej dla wszystkich przydzielonych zadań.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Praca rzeczywista w części okresowej widoku Użycie zasobu umożliwia przeglądanie lub filtrowanie informacji o pracy rzeczywistej dla przydziałów zasobów. Po zakończeniu zadania informacje te można zastosować do planowania kosztów i struktury personelu w przyszłych projektach.

Przykład    Należy sprawdzić, ile pracy rzeczywistej zgłosiła Joanna w ostatnim tygodniu. Przeglądając okresowe pole Praca rzeczywista, można stwierdzić, że Joanna zgłaszała 6  godzin dziennie w ciągu ostatnich 3  tygodni dla wszystkich przydzielonych zadań.

Praca rzeczywista (okresowe pole przydziału)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    Pole Praca rzeczywista zawiera wartość „0 godz." do momentu rozpoczęcia śledzenia projektu. Program Project oblicza wartości okresowe pracy rzeczywistej w chwili, gdy wprowadzone zostają informacje dotyczące pracy rzeczywistej lub procentu wykonania zadań lub przydziałów.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Praca rzeczywista w części okresowej widoku Obciążenie zadaniami umożliwia przeglądanie lub edycję informacji o pracy rzeczywistej, dotyczących przydziałów do określonych zadań na przestrzeni czasu. Dodanie tego pola w części okresowej widoku Użycie zasobu umożliwia natomiast przeglądanie lub edycję informacji o pracy rzeczywistej w danym czasie, dotyczących przydziałów dla określonych zasobów.

Przykład    Januszowi przydzielono 20 godzin pracy nad zadaniem „Pisanie oferty”. Przeglądając okresowe pole Praca rzeczywista można stwierdzić, że Janusz zgłosił jak dotąd 9 godzin pracy po 3 godziny w poniedziałek, wtorek i środę.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×