Praca skumulowana, pola

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Pola Praca skumulowana zawierają ilość czasu według harmonogramu przewidzianą dla wszystkich zasobów przydzielonych do zadań, skumulowaną w czasie.

Istnieje kilka kategorii pól Praca skumulowana.

Typ danych    Czas trwania

Praca skumulowana (okresowe pole zadania)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Wartość pola zadań Praca skumulowana jest sumą pracy wykonanej już nad danym zadaniem i pozostałej pracy do wykonania według harmonogramu. Wartości te są pobierane z pola zadania Praca i dodawane do wartości skumulowanej z poprzedniego okresu. W każdym przedziale czasu praca skumulowana równa się sumie pracy skumulowanej poprzedniego okresu i pracy według harmonogramu w obliczanym przedziale czasu.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Praca skumulowana do części okresowe widoku Obciążenie zadaniami umożliwia przeglądanie skumulowanego czasu pracy wykonanej nad zadaniem do chwili obecnej według harmonogramu.

Przykład    W zadaniu „Pisanie oferty” z sumą 30 godzin pracy Rafałowi wyznaczono 8 godzin pracy, Krzysztofowi 10 godzin pracy, a Ewie 12 godzin. Czas trwania zadania wynosi 3 dni. Należy dodać pole Praca skumulowana do okresowej części widoku Obciążenie zadaniami. Przez 3 dni trwania zadania ilość pracy skumulowanej w zadaniu wynosi odpowiednio 10, 20 i 30 godzin. Można oglądać, w jaki sposób te godziny są rozdzielone między przydziałami, przeglądając informacje w wierszach przydziałów, w obrębie informacji o zadaniu.

Praca skumulowana (okresowe pole zasobu)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Wartość pola zasobów Praca skumulowana jest sumą pracy wykonanej już przez zasób i pracy pozostałej, przydzielonej mu w harmonogramie do wykonania. Wartości te są pobierane z pola zasobu Praca i dodawane do wartości skumulowanej z poprzedniego okresu. W każdym przedziale czasu praca skumulowana równa się sumie pracy skumulowanej poprzedniego okresu i pracy według harmonogramu w obliczanym przedziale czasu.

Zalecane zastosowania    Pole Praca skumulowana należy dodać do części okresowej widoku Użycie zasobu, aby przejrzeć skumulowaną pracę zasobu według harmonogramu do dnia bieżącego.

Przykład    Arturowi przydzielono kilka różnych zadań. Pole Praca skumulowana dodano do okresowe części widoku Użycie zasobu. Przez ostatnich 5 dni projektu wartość pracy skumulowanej Artura wynosi: 8, 16, 24, 32 i 40. Można przejrzeć rozkład tych trzech godzin na różne przydziały dzięki odpowiednim wierszom przydziału poniżej informacji o zasobie.

Praca skumulowana (okresowe pole przydziału)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Pole przydziału Praca skumulowana jest oparte na pracy wykonanej już nad przydziałem oraz na pozostałej pracy nad przydziałem, zaplanowanej w harmonogramie. Wartości te opierają się na polu przydziału Praca i dodawane są do poprzedniego okresu w celu uzyskania wartości skumulowanej. Praca skumulowana równa się sumie pracy skumulowanej z poprzedniego okresu i pracy według harmonogramu z danego okresu.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Praca skumulowana do części okresowej widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu umożliwia przeglądanie skumulowanej pracy danego przydziału, zaplanowanej w harmonogramie do daty bieżącej.

Przykład    Arturowi przydzielono 20 godzin pracy nad zadaniem „Ocena rozwoju”, którego czas trwania wynosi 4 dni. Według harmonogramu praca do wykonania w ciągu tych 4 dni wynosi 4, 4, 8 i 4 godziny. W związku z tym należy dodać pole Praca skumulowana do okresowe części widoku Obciążenie zadaniami. W ciągu 4 dni czasu trwania tego zadania wartość skumulowanej pracy Artura wynosi 4, 8, 16 i 20 godzin.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×