Praca według planu bazowego (1–10), pola

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W polach Praca według planu bazowego (1–10) przechowywane są informacje o całkowitej planowanej liczbie osobogodzin dla zadania, zasobu lub przydziału. Pole Praca według planu bazowego 1 zawiera informacje o planowanej pracy dla zadań, zasobów lub przydziałów zapisanych przy użyciu opcji Plan bazowy 1. Analogicznie pola Praca według planu bazowego 2 do Praca według planu bazowego 10 zawierają informacje o planowanej pracy dla opcji Plan bazowy 2 do 10. W wersjach okresowe tych pól wyświetlane są wartości rozłożone w czasie.

Istnieje kilka kategorii pól Praca wg planu bazowego (1–10).

Typ danych    Czas trwania

Praca wg planu bazowego 1-10 (, pola zadania)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    Bezpośrednio po zapisaniu planu bazowego całkowita ilość pracy nad zadaniem według harmonogramu (planowana w tym momencie) jest kopiowana do odpowiedniego pola pracy według planu bazowego dla tego zadania. Użycie poszczególnych pól pracy według planu bazowego (Praca według planu bazowego 1, Praca według planu bazowego 2 i tak dalej) zależy od zapisanego planu bazowego (Plan bazowy 1, Plan bazowy 2 i tak dalej).

Zalecane zastosowania    Dodanie jednego z pól Praca według planu bazowego (1–10) w widoku zadań umożliwia porównanie ilości pracy według planu bazowego z ilością pracy według harmonogramu lub pracą rzeczywistą związaną z realizacją zadań, gdy zapisano więcej niż jeden plan bazowy. Używając wielu planów bazowych, można też porównywać ilości pracy według planu bazowego zapisane w różnych punktach projektu.

Przykład    Na początku projektu, dwa miesiące temu, zapisano plan bazowy projektu. Miesiąc temu zakres projektu uległ zmianie i zapisano drugi plan bazowy jako Plan bazowy 1. Od tamtego czasu dokonywano dalszych modyfikacji i zapisano trzeci plan bazowy jako Plan bazowy 2. Obecnie zachodzi potrzeba porównania i przeanalizowania trzech zestawów wartości pracy według planu bazowego. W tym celu do widoku Arkusz zadań można dodać pola Praca według planu bazowego, Praca według planu bazowego 1 i Praca według planu bazowego 2.

Uwagi    Pola pracy według planu bazowego zawierają wartość 0 dni do momentu zapisania odpowiedniego planu bazowego. Plan bazowy można zapisać w dowolnym momencie w czasie trwania projektu w oknie dialogowym Ustawianie planu bazowego. Należy wybrać żądany plan bazowy — Plan bazowy lub Plan bazowy 1 do 10. Bieżąca wartość pola Praca według harmonogramu zostanie skopiowana do odpowiedniego pola Praca według planu bazowego.

Po ustaleniu planu bazowego można nadal edytować umieszczone w nim wartości. Jednakże ich edycja nie spowoduje ponownego obliczenia pól pracy według planu bazowego.

Praca wg planu bazowego 1-10 (, pola zasobu)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    Bezpośrednio po zapisaniu planu bazowego całkowita praca zasobu według harmonogramu jest kopiowana do odpowiedniego pola pracy według planu bazowego dla tego zasobu.

Użycie poszczególnych pól pracy według planu bazowego (Praca według planu bazowego 1, Praca według planu bazowego 2 i tak dalej) zależy od zapisanego planu bazowego (Plan bazowy 1, Plan bazowy 2 i tak dalej).

Zalecane zastosowania    Dodanie jednego z pól Praca według planu bazowego (1–10) do widoku zasobów umożliwia porównanie ilości pracy według planu bazowego z ilością pracy według harmonogramu lub pracą rzeczywistą dla zasobów, gdy zapisano więcej niż jeden plan bazowy. Używając wielu planów bazowych, można także porównywać ilości pracy według planu bazowego zapisane w różnych punktach projektu.

Przykład    Na początku projektu, dwa miesiące temu, zapisano plan bazowy projektu. Miesiąc temu zakres projektu uległ zmianie i zapisano drugi plan bazowy jako Plan bazowy 1. Od tamtego czasu dokonywano dalszych modyfikacji i zapisano trzeci plan bazowy jako Plan bazowy 2. Obecnie zachodzi potrzeba porównania i przeanalizowania trzech zestawów wartości pracy według planu bazowego. W tym celu do widoku Arkusz zasobów można dodać pola Praca według planu bazowego, Praca według planu bazowego 1 i Praca według planu bazowego 2.

Uwagi    Pola pracy według planu bazowego zawierają wartość 0 godzin do momentu zapisania odpowiedniego planu bazowego. Plan bazowy można zapisać w dowolnym momencie w czasie trwania projektu w oknie dialogowym Ustawianie planu bazowego. Należy wybrać żądany plan bazowy (Plan bazowy lub Plan bazowy 1 do 10). Bieżąca wartość pola Praca według harmonogramu zostanie skopiowana do odpowiedniego pola Praca według planu bazowego.

Po ustaleniu planu bazowego można nadal edytować umieszczone w nim wartości. Jednakże ich edycja nie spowoduje ponownego obliczenia pól pracy według planu bazowego.

Praca wg planu bazowego 1-10 (, pola przydziału)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    Bezpośrednio po zapisaniu planu bazowego całkowita ilość pracy nad przydziałem według harmonogramu (planowana w tym momencie) jest kopiowana do odpowiedniego pola Praca według planu bazowego dla tego przydziału. Użycie poszczególnych pól pracy według planu bazowego (Praca według planu bazowego 1, Praca według planu bazowego 2 i tak dalej) zależy od zapisanego planu bazowego (Plan bazowy 1, Plan bazowy 2 i tak dalej).

Zalecane zastosowania    Dodanie jednego z pól przydziału Praca według planu bazowego (1–10) do części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu umożliwia porównanie ilości pracy według planu bazowego z ilością pracy według harmonogramu lub pracą rzeczywistą dla przydziałów, gdy zapisano więcej niż jeden plan bazowy. Używając wielu planów bazowych, można także porównywać ilości pracy według planu bazowego zapisane w różnych punktach projektu.

Przykład    Na początku projektu, dwa miesiące temu, zapisano plan bazowy projektu. Miesiąc temu zakres projektu uległ zmianie i zapisano drugi plan bazowy jako Plan bazowy 1. Od tamtego czasu dokonywano dalszych modyfikacji i zapisano trzeci plan bazowy jako Plan bazowy 2. Obecnie zachodzi potrzeba porównania i przeanalizowania trzech zestawów wartości pracy według planu bazowego. W tym celu do widoku Obciążenie zadaniami można dodać pola Praca według planu bazowego, Praca według planu bazowego 1 i Praca według planu bazowego 2.

Uwagi    Pola pracy według planu bazowego zawierają wartość 0 godzin pracy do momentu zapisania odpowiedniego planu bazowego. Plan bazowy można zapisać w dowolnym momencie w czasie trwania projektu w oknie dialogowym Ustawianie planu bazowego. Należy wybrać żądany plan bazowy — Plan bazowy lub Plan bazowy 1 do 10. Bieżąca wartość pola Praca według harmonogramu zostanie skopiowana do odpowiedniego pola Praca według planu bazowego.

Po ustaleniu planu bazowego można nadal edytować umieszczone w nim wartości. Jednakże ich edycja nie spowoduje powtórnego obliczenia pól pracy według planu bazowego.

Praca wg planu bazowego 1-10 (zadania, okresowe pola)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    Bezpośrednio po zapisaniu planu bazowego ilość okresowej pracy nad zadaniem według harmonogramu (planowana w tym momencie) jest kopiowana do pola Praca według planu bazowego dla tego zadania. Użycie poszczególnych pól pracy według planu bazowego (Praca według planu bazowego 1, Praca według planu bazowego 2 i tak dalej) zależy od zapisanego planu bazowego (Plan bazowy 1, Plan bazowy 2 i tak dalej).

Zalecane zastosowania    Dodanie jednego z pól Praca według planu bazowego (1–10) do części okresowej widoku Obciążenie zadaniami umożliwia porównanie w perspektywie czasowej okresowych ilości pracy według planu bazowego z okresową ilością pracy według harmonogramu lub pracą rzeczywistą związaną z realizacją zadań, gdy zapisano więcej niż jeden plan bazowy. Używając wielu planów bazowych, można także porównywać wartości pracy według planu bazowego zapisane w różnych punktach projektu.

Przykład    Na początku projektu, dwa miesiące temu, zapisano plan bazowy projektu. Miesiąc temu zakres projektu uległ zmianie i zapisano drugi plan bazowy jako Plan bazowy 1. Od tamtego czasu dokonywano dalszych modyfikacji i zapisano trzeci plan bazowy jako Plan bazowy 2. Obecnie zachodzi potrzeba porównania i przeanalizowania trzech zestawów wartości pracy okresowej według planu bazowego. W tym celu do widoku Obciążenie zadaniami można dodać pola Praca według planu bazowego, Praca według planu bazowego 1 i Praca według planu bazowego 2.

Uwagi    Pola pracy według planu bazowego są puste do momentu zapisania odpowiedniego planu bazowego. Plan bazowy można zapisać w dowolnym momencie w czasie trwania projektu w oknie dialogowym Ustawianie planu bazowego. Należy wybrać żądany plan bazowy — Plan bazowy lub Plan bazowy 1 do 10. Bieżąca wartość pola Praca według harmonogramu zostanie skopiowana do odpowiedniego pola Praca według planu bazowego.

Po sporządzeniu planu bazowego dowolne wartości w nim umieszczone można edytować. Jednakże ich edycja nie spowoduje ponownego obliczenia pól pracy według planu bazowego. Edycja całkowitych wartości pracy według planu bazowego nie ma wpływu na okresowe wartości pracy według planu bazowego i odwrotnie.

Praca wg planu bazowego 1-10 (okresowe pola zasobów)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    Bezpośrednio po zapisaniu planu bazowego okresowa praca zasobu według harmonogramu (w tym momencie) jest kopiowana do odpowiedniego pola pracy tego zasobu według planu bazowego.

Użycie poszczególnych pól pracy według planu bazowego (Praca według planu bazowego 1, Praca według planu bazowego 2 i tak dalej) zależy od zapisanego planu bazowego (Plan bazowy 1, Plan bazowy 2 i tak dalej).

Zalecane zastosowania    Dodanie jednego z pól Praca według planu bazowego (1–10) do części okresowej widoku użycia zasobu umożliwia porównanie okresowych ilości pracy według planu bazowego z okresową ilością pracy według harmonogramu lub pracą rzeczywistą dla przydziałów, gdy zapisano więcej niż jeden plan bazowy. Używając wielu planów bazowych, można także porównywać wartości pracy według planu bazowego zapisane w różnych punktach projektu.

Przykład    Na początku projektu, dwa miesiące temu, zapisano plan bazowy projektu. Miesiąc temu zakres projektu uległ zmianie i zapisano drugi plan bazowy jako Plan bazowy 1. Od tamtego czasu dokonywano dalszych modyfikacji i zapisano trzeci plan bazowy jako Plan bazowy 2. Obecnie zachodzi potrzeba porównania i przeanalizowania trzech zestawów wartości pracy okresowej według planu bazowego. W tym celu do widoku Obciążenie zadaniami można dodać pola Praca według planu bazowego, Praca według planu bazowego 1 i Praca według planu bazowego 2.

Uwagi    Pola pracy według planu bazowego są puste do momentu zapisania odpowiedniego planu bazowego. Plan bazowy można zapisać w dowolnym momencie w czasie trwania projektu w oknie dialogowym Ustawianie planu bazowego. Należy wybrać żądany plan bazowy — Plan bazowy lub Plan bazowy 1 do 10. Bieżąca wartość pola Praca według harmonogramu zostanie skopiowana do odpowiedniego pola Praca według planu bazowego.

Po sporządzeniu planu bazowego dowolne wartości w nim umieszczone można edytować. Jednakże ich edycja nie spowoduje ponownego obliczenia pól pracy według planu bazowego. Edycja całkowitych wartości pracy według planu bazowego nie ma wpływu na okresowe wartości pracy według planu bazowego i odwrotnie.

Praca wg planu bazowego 1 – 10 (okresowe pola przydziałów)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    Bezpośrednio po zapisaniu planu bazowego ilość pracy okresowej nad przydziałem według harmonogramu (planowana w tym momencie) jest kopiowana do odpowiedniego pola pracy według planu bazowego dla tego przydziału. Użycie poszczególnych pól pracy według planu bazowego (Praca według planu bazowego 1, Praca według planu bazowego 2 i tak dalej) zależy od zapisanego planu bazowego (Plan bazowy 1, Plan bazowy 2 i tak dalej).

Zalecane zastosowania    Dodanie jednego z pól Praca według planu bazowego (1–10) do części okresowej widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu umożliwia porównanie okresowych ilości pracy według planu bazowego z okresową ilością pracy według harmonogramu lub pracą rzeczywistą dla przydziałów, gdy zapisano więcej niż jeden plan bazowy. Używając wielu planów bazowych, można także porównywać wartości pracy według planu bazowego zapisane w różnych punktach projektu.

Przykład    Na początku projektu, dwa miesiące temu, zapisano plan bazowy projektu. Miesiąc temu zmieniono zakres projektu i zapisano drugi plan bazowy jako Plan bazowy 1. Od tamtego czasu dokonywano dalszych modyfikacji i zapisano trzeci plan bazowy jako Plan bazowy 2. Obecnie zachodzi potrzeba porównania i przeanalizowania trzech zestawów wartości pracy okresowej według planu bazowego. W tym celu do widoku Obciążenie zadaniami można dodać pola Praca według planu bazowego, Praca według planu bazowego 1 i Praca według planu bazowego 2.

Uwagi    Pola pracy według planu bazowego są puste do momentu zapisania odpowiedniego planu bazowego. Plan bazowy można zapisać w dowolnym momencie w czasie trwania projektu w oknie dialogowym Ustawianie planu bazowego. Należy wybrać żądany plan bazowy — Plan bazowy lub Plan bazowy 1 do 10. Bieżąca wartość pola Praca według harmonogramu zostanie skopiowana do odpowiedniego pola Praca według planu bazowego.

Po sporządzeniu planu bazowego dowolne wartości w nim umieszczone można edytować. Jednakże ich edycja nie spowoduje ponownego obliczenia pól pracy według planu bazowego. Edycja całkowitych wartości pracy według planu bazowego nie ma wpływu na okresowe wartości pracy według planu bazowego i odwrotnie.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×