Praca według planu bazowego, pola

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W polach Praca według planu bazowego jest wyświetlana całkowita liczba osobogodzin przewidzianych w harmonogramie dla zadania, zasobu lub przydziału. W wersjach okresowe tych pól są wyświetlane wartości rozłożone w czasie.

Istnieje kilka kategorii pól Praca według planu bazowego.

Typ danych    Czas trwania

Praca według planu bazowego (pole zadania)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    Bezpośrednio po zapisaniu planu bazowego obowiązująca w danym momencie całkowita ilość pracy według harmonogramu zadania jest kopiowana do pola Praca według planu bazowego tego zadania.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Praca według planu bazowego do arkusza zadań umożliwia porównywanie ilości pracy według planu bazowego z pracą według harmonogramu lub pracą rzeczywistą nad zadaniami.

Przykład    Plan bazowy projektu sporządzono 3 miesiące wcześniej, natomiast obecnie powstała konieczność porównania pracy według planu bazowego, związanej z pewną liczbą zadań, z bieżącą wartością pracy według harmonogramu. Dodanie pól Praca według planu bazowego i Praca do widoku Arkusz zadań umożliwia analizę postępu i wydajności do danej chwili.

Uwagi    Do czasu ustalenia planu bazowego dla projektu pole Praca według planu bazowego zawiera wartość „0 godzin”. Plan bazowy można ustawić w oknie dialogowym Ustawianie planu bazowego. Spowoduje to skopiowanie bieżącej wartości pola Praca do odpowiadającego mu pola Praca według planu bazowego.

Po ustaleniu planu bazowego można nadal edytować umieszczone w nim wartości. Edytowanie wartości planu bazowego nie powoduje ponownego obliczania pól Praca według planu bazowego.

Praca według planu bazowego (pole zasobu)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    Bezpośrednio po zapisaniu planu bazowego obowiązująca w danym momencie całkowita ilość pracy według harmonogramu zasobu jest kopiowana do pola Praca według planu bazowego tego zasobu.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Praca według planu bazowego do arkusza zasobów umożliwia porównywanie planowanej ilości pracy z pracą według harmonogramu lub pracą rzeczywistą zasobów.

Przykład    3 miesiące temu ustalono plan bazowy dla projektu. Teraz należy porównać pracę według planu bazowego dla pewnej liczby zasobów z aktualnie zaplanowaną pracą. Do widoku Arkusz zasobów należy dodać pole Praca według planu bazowego, Praca i Praca rzeczywista, aby przeanalizować postęp i wydajność do określonego dnia.

Uwagi    Do czasu ustalenia planu bazowego dla projektu pole Praca według planu bazowego zawiera wartość „0 godz.”. Plan bazowy można ustawić w oknie dialogowym Ustawianie planu bazowego. Spowoduje to skopiowanie bieżącej wartości pola Praca do odpowiadającego mu pola Praca według planu bazowego.

Po ustaleniu planu bazowego można nadal edytować umieszczone w nim wartości. Edytowanie wartości planu bazowego nie powoduje ponownego obliczania pól Praca według planu bazowego.

Praca według planu bazowego (pole przydziału)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    Bezpośrednio po zapisaniu planu bazowego obowiązująca w danym momencie całkowita ilość pracy nad przydziałem według harmonogramu jest kopiowana do pola Praca według planu bazowego tego przydziału.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Praca według planu bazowego do części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu umożliwia porównywanie ilości pracy według planu bazowego z pracą według harmonogramu lub pracą rzeczywistą przydziałów.

Przykład    3 miesiące temu ustawiono plan bazowy projektu i należy porównać pracę według planu bazowego dla pewnej liczby przydziałów z bieżącą pracą według harmonogramu. Można dodać pola Praca według planu bazowego, Praca i Praca rzeczywista do widoku Obciążenie zadaniami, aby przeanalizować postęp i wydajność do określonej daty.

Uwagi    Do czasu ustalenia planu bazowego dla projektu pole Praca według planu bazowego zawiera wartość „0 godz.”. Plan bazowy można ustawić w oknie dialogowym Ustawianie planu bazowego. Spowoduje to skopiowanie bieżącej wartości pola Praca do odpowiadającego mu pola Praca według planu bazowego.

Po ustaleniu planu bazowego można nadal edytować umieszczone w nim wartości. Edytowanie wartości planu bazowego nie powoduje ponownego obliczania pól Praca według planu bazowego.

Praca według planu bazowego (okresowe pole zadania)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    Bezpośrednio po zapisaniu planu bazowego obowiązująca w danym momencie okresowa ilość pracy nad zadaniem według harmonogramu jest kopiowana do pola Praca według planu bazowego tego zadania.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Praca według planu bazowego do części okresowej widoku Obciążenie zadaniami umożliwia porównywanie okresowej ilości pracy według planu bazowego z okresową ilością pracy według harmonogramu lub pracy rzeczywistej nad zadaniami rozłożoną w czasie.

Przykład    Plan bazowy projektu ustawiono 3 miesiące temu i należy porównać pracę według planu bazowego nad kilkoma zadaniami z aktualnie przewidzianą w harmonogramie pracą rozłożoną w czasie. Pole Praca według planu bazowego dodano do części okresowej widoku Obciążenie zadaniami, aby analizować postęp i wykonanie do dnia bieżącego.

Uwagi    Do czasu ustalenia planu bazowego dla projektu pole Praca według planu bazowego zawiera wartość „0 godz.”. Plan bazowy można ustawić w oknie dialogowym Ustawianie planu bazowego. Spowoduje to skopiowanie bieżącej wartości pola Praca do odpowiadającego mu pola Praca według planu bazowego.

Po sporządzeniu planu bazowego dowolne wartości w nim umieszczone można edytować. Jednakże ich edycja nie spowoduje ponownego obliczenia pól pracy według planu bazowego. Edycja całkowitych wartości pracy według planu bazowego nie ma wpływu na okresowe wartości pracy według planu bazowego i odwrotnie.

Praca według planu bazowego (okresowe pole zasobu)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    Bezpośrednio po zapisaniu planu bazowego obowiązująca w danym momencie okresowa ilość pracy zasobu według harmonogramu jest kopiowana do pola Praca według planu bazowego tego zasobu.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Praca według planu bazowego do części okresowej widoku Użycie zasobu umożliwia porównywanie okresowej ilości pracy według planu bazowego z okresową ilością pracy według harmonogramu lub pracy rzeczywistej zasobów.

Przykład    Plan bazowy dla projektu ustawiono 3 miesiące temu i należy porównać pracę według planu bazowego kilku zasobów z pracą aktualnie zaplanowaną w harmonogramie, rozłożoną w czasie. Pole Praca według planu bazowego dodano do części okresowej widoku Użycie zasobu, aby analizować postęp i efektywność do dnia bieżącego.

Uwagi    Do czasu ustalenia planu bazowego dla projektu pole Praca według planu bazowego jest puste. Plan bazowy można ustawić w oknie dialogowym Ustawianie planu bazowego. Spowoduje to skopiowanie bieżącej wartości pola Praca do odpowiadającego mu pola Praca według planu bazowego.

Po sporządzeniu planu bazowego dowolne wartości w nim umieszczone można edytować. Jednakże ich edycja nie spowoduje ponownego obliczenia pól pracy według planu bazowego. Edycja całkowitych wartości pracy według planu bazowego nie ma wpływu na okresowe wartości pracy według planu bazowego i odwrotnie.

Praca według planu bazowego (okresowe pole przydziału)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    Po zapisaniu planu bazowego całkowita praca okresowa według harmonogramu w danym momencie jest kopiowana do pola Praca według planu bazowego przydziału.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Praca według planu bazowego do części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu umożliwia porównanie ilości pracy okresowej według planu bazowego z pracą okresową według harmonogramu albo pracą rzeczywistą przydziałów.

Przykład    Plan bazowy projektu ustalono 3 miesiące wcześniej, natomiast obecnie trzeba porównać pracę kilku przydziałów według planu bazowego z bieżącą pracą według harmonogramu, rozłożoną w czasie. Dodanie pola Praca według planu bazowego do części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami umożliwia analizę postępu i wykonania pracy do daty bieżącej.

Uwagi    Do czasu ustalenia planu bazowego dla projektu pole Praca według planu bazowego zawiera wartość „0 godz.”. Plan bazowy można ustawić w oknie dialogowym Ustawianie planu bazowego. Spowoduje to skopiowanie bieżącej wartości pola Praca do odpowiadającego mu pola Praca według planu bazowego.

Po sporządzeniu planu bazowego dowolne wartości w nim umieszczone można edytować. Jednakże ich edycja nie spowoduje ponownego obliczenia pól pracy według planu bazowego. Edycja całkowitych wartości pracy według planu bazowego nie ma wpływu na okresowe wartości pracy według planu bazowego i odwrotnie.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×