Praca z folderami wiadomości w programie Outlook.com

Jeśli chcesz uporządkować wiadomości w Outlook.com, możesz utworzyć nowe foldery albo zmienić ich nazwy, przenieść lub usunąć istniejące foldery. Możesz również skonfigurować reguły, aby Outlook.com automatycznie przenosić wiadomości do folderów w zależności od określonych warunków.

Foldery domyślne

Domyślnie, Twoje konto rozpoczyna z tymi folderami:

 • Produktem Przychodzące wiadomości trafiają do skrzynki odbiorczej, o ile nie utworzono reguły skrzynki odbiorczej w celu przekierowania ich do innego folderu lub są zidentyfikowane jako wiadomości-śmieci.

 • Spam Do tego folderu są automatycznie przenoszone wiadomości posiadające cechy wiadomości-śmieci, które jednak przed dotarciem do skrzynki pocztowej nie zostały zablokowane przez filtr wiadomości-śmieci. Dowiedz się więcej na temat oznaczania wiadomości e-mail jako wiadomości-śmieci lub blokowania nadawców w programie Outlook.com.

 • Wersje robocze W folderze Wersje robocze są automatycznie zapisywane wiadomości, które zostały utworzone jako nowe wiadomości lub odpowiedzi, ale których nie możesz od razu ukończyć. Możesz powrócić do takiej wiadomości w późniejszym czasie, aby kontynuować jej edytowanie, a następnie ją wysłać.

 • Elementy wysłane Domyślnie w folderze Elementy wysłane jest umieszczana kopia każdej wysłanej wiadomości.

 • Elementy usunięte Do folderu Elementy usunięte jest przenoszona każda usunięta wiadomość.

 • Archive (Zarchiwizuj) Jest to dobre miejsce do przechowywania wiadomości, nad którymi pracujesz, ale może być przydatne do późniejszego odwołania. Przenoszenie wiadomości do archiwum ułatwia zmniejszenie bałaganu w skrzynce odbiorczej.

Brakujące foldery

Jeśli nie widzisz lewego okienka folderów, spróbuj wykonać poniższe czynności.

 1. Wyloguj się z usługi Outlook.com

 2. Wyczyść pamięć podręczną przeglądarki. Dowiedz się, jak to zrobić w przeglądarce Edge, Chrome, Firefox lub Safari.

 3. Zamknij wszystkie karty i okna przeglądarki.

 4. Zaloguj się ponownie na stronie www.outlook.com.

Porady: Podczas wyświetlania na małym ekranie może być konieczne wykonanie następujących czynności:

 1. Zmaksymalizuj okno przeglądarki lub przewiń w lewo, aby wyświetlić listę folderów.

 2. Rozwiń okienko folderów tylko wtedy, gdy go potrzebujesz. Wybierz ikonę trzech linii Ikona 3 linii w usłudze Outlook.com na pasku z lewej strony, aby wyświetlić lub ukryć foldery.

 3. Otwórz ustawienia układu i wybierz pozycję Ukryj okienko odczytu, a następnie Zapisz. Spowoduje zwolnienie większej ilości miejsca na ekranie, aby pokazać foldery.

Menu kontekstowe dla folderów

Większość co można zrobić z folderem znajduje się w menu kontekstowym, które pojawia się po kliknięciu folderu prawym przyciskiem myszy.

 • Utwórz nowy podfolder Umożliwia utworzenie nowego podfolderu w folderze, który został kliknięty prawym przyciskiem myszy.

 • Usuń folder Usunięcie spowoduje przeniesienie danego folderu wraz z zawartością do folderu Elementy usunięte. Nie można usuwać folderów domyślnych, takich jak folder Skrzynka odbiorcza.

 • Usuń wszystkie Przenosi wszystkie elementy w wybranym folderze do folderu Elementy usunięte.

 • Oznacz wszystkie jako przeczytane Oznacza wszystkie elementy w folderze jako przeczytane.

 • Zmień nazwę Nadaj inną nazwę folderu. Nie można zmienić nazwy folderów domyślnych, takich jak folder Skrzynka odbiorcza.

Tworzenie folderu

Wiadomości możesz organizować w dowolnie wybrany sposób, tworząc w tym celu nowe foldery. Możesz na przykład utworzyć folder dla określonego projektu albo folder na wszystkie wiadomości otrzymane od określonej osoby lub wysłane do grupy dystrybucyjnej, której jesteś członkiem.

Tworzenie nowego folderu

 1. U dołu okienka panelu folderu wybierz Nowy folder. Aby wyświetlić Nowy folder, może być konieczne przewinięcie w dół listy folderów.

 2. W polu Nowy folder wprowadź nazwę folderu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Po utworzeniu nowego folderu jest on dodawany w kolejności alfabetycznej poniżej folderu archiwum.

Tworzenie nowego podfolderu

 1. W okienku folderu, kliknij prawym przyciskiem myszy folder, do którego chcesz dodać podfolder.

 2. Wybierz Utwórz nowy podfolder.

 3. W polu Nowy folder wprowadź nazwę folderu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zmienianie nazwy folderu

Uwaga: Nie możesz zmienić nazw folderów domyślnych, takich jak Skrzynka odbiorcza, Wersje robocze czy Elementy usunięte.

 1. W okienku folderu, kliknij prawym przyciskiem myszy folder, którego nazwę chcesz zmienić.

 2. Wybierz Zmień nazwę.

 3. Wprowadź nazwę folderu i naciśnij klawisz Enter.

Przenoszenie folderu

Nie można zmienić kolejności folderów w obszarze foldery, a folderów podrzędnych nie można przenosić do menu folderów głównych. Podfoldery zawsze muszą znajdować się wewnątrz innego folderu.

Możesz zmienić kolejność folderów lub innych elementów na liście Ulubione . Aby dodać folder do ulubionych, kliknij prawym przyciskiem myszy folder, a następnie wybierz polecenie Dodaj do ulubionych.

Uwaga: Jeśli przypadkowo przeniesiesz folder, aby stał się podfolderem, Utwórz nowy folder i skopiuj wszystkie wiadomości e-mail z podfolderu do nowego folderu najwyższego poziomu.

Usuwanie folderu

Uwaga: Nie można usunąć folderów domyślnych, takich jak Skrzynka odbiorcza oraz Elementy wysłane.

 1. W okienku folderu, kliknij prawym przyciskiem myszy folder lub podfolder, który chcesz usunąć.

 2. Wybierz Usuń folder.

 3. Wybierz OK, aby potwierdzić.

Folder Elementy usunięte

Usunięcie wiadomości lub folderu powoduje przeniesienie do folderu Elementy usunięte. Możesz ręcznie usunąć wiadomości z folderu lub ustawić Outlook.com, aby automatycznie opróżniać folder Elementy usunięte po wylogowaniu.

Uwaga: Aby wyświetlić zawartość usuniętych folderów, wybierz strzałkę obok pozycji elementy usunięte , aby rozwinąć folder.

Opróżnianie folderu Elementy usunięte przy wylogowywaniu

 1. Przejdź do obszaru Ustawienia obsługi wiadomości (Ustawienia Ikona Ustawienia > wyświetl wszystkie ustawienia programu Outlook > poczta > Obsługa wiadomości).

 2. W obszarze Opcje wiadomościzaznacz pole obok Opróżnij folder Elementy usunięte.

 3. Wybierz pozycję Zapisz.

Aby dowiedzieć się, jak przywrócić usunięte wiadomości, zobacz Przywracanie usuniętych wiadomości e-mail w usłudze Outlook.com.

Obsługa wiadomości

Za pomocą poleceń na pasku poleceń Outlook.com lub Skonfiguruj reguły, aby Outlook.com automatycznie przenosić wiadomości do folderów po ich otrzymaniu.

Użyj polecenń aby automatycznie obsługiwać wiadomości

Polecenia, takie jak Wyczyść i Przenieś do umożliwiają automatyczne usuwanie lub przenoszenie wiadomości od określonego nadawcy. Polecenia są wyświetlane na pasku poleceń Outlook.com po zaznaczeniu wiadomości w skrzynce odbiorczej.

 • Czyszczenie pozwala szybko usunąć niechciane wiadomości e-mail w skrzynce odbiorczej. Po zaznaczeniu wiadomości, możesz automatycznie usunąć wszystkie przychodzące wiadomości e-mail od tego nadawcy, zachować tylko najnowsze wiadomości e-mail i usunąć pozostałe lub usunąć wiadomości e-mail starsze niż 10 dni.

 • Przenieś do umożliwia przenoszenie określonej wiadomości do innego folderu.

Konfigurowanie reguł do automatycznej obsługi wiadomości

Użyj reguł, aby automatycznie przenosić wiadomości do folderów w momencie ich otrzymania.

 1. W skrzynce odbiorczej zaznacz wiadomość, do której chcesz przypisać regułę, a następnie wybierz Więcej akcji na pasku poleceń.

 2. Wybierz polecenie Utwórz regułę. Zostanie otwarte okno dialogowe Utwórz regułę.

 3. Wybierz folder, do którego chcesz przenieść wiadomości od tego nadawcy.

 4. Aby wybrać inne warunki i akcje, wybierz Więcej opcji.

  Domyślnie zaznaczone jest pole Zaniechaj przetwarzania dalszych reguł. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, kolejne reguły będą ignorowane, nawet jeśli mają zastosowanie w wiadomości.

 5. Kliknij OK, aby zapisać regułę.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uwaga:Aby uzyskać pomoc techniczną, musisz się najpierw zalogować. Jeśli nie możesz się zalogować, przejdź do pozycji Obsługa kont.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×