Praca z listą zadań programu SharePoint w aplikacji Project Web App

Praca z listą zadań programu SharePoint w aplikacji Project Web App

Po połączeniu listy zadań programu SharePoint z aplikacją Project Web App można z nią pracować na kilka sposobów. W tym artykule opisano, jak używać list zadań z danymi zasobów, jak raportować informacje dotyczące list zadań i jak tworzyć niestandardowe pola projektu dla list zadań.

W tym artykule

Używanie listy zadań z danymi zasobów

Jeśli określonym osobom przydzielono pracę nad zadaniami z listy zadań, osoby te będą wyświetlane jako zasoby po dodaniu listy zadań do aplikacji Project Web App. Aby wyświetlić te informacje, na pasku Szybkie uruchamianie w aplikacji Project Web App kliknij pozycję Zasoby. Osoby przydzielone do zadań zostaną wyświetlone jako zasoby pracy w puli zasobów aplikacji Project Web App.

Gdy zasoby dla listy zadań są widoczne w aplikacji Project Web App, możesz wyświetlać ich przydziały we wszystkich projektach.

Aby wyświetlić przydziały zasobu:

 1. W aplikacji Project Web App na pasku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję Zasoby.

 2. Kliknij raz nazwisko osoby, aby ją wybrać.

 3. Na karcie Zasoby w grupie Nawigacja kliknij pozycję Przydziały zasobów, aby zobaczyć, do których zadań z listy zadań i do których projektów w aplikacji Project Web App jest przydzielona określona osoba.

Jeśli chcesz wyświetlić dokładną dostępność zasobu, konieczne będzie przekształcenie listy zadań w projekt w przedsiębiorstwie, którym zarządza się w aplikacji Project Web App.

Raportowanie informacji dotyczących listy zadań

Podczas konstruowania raportów w aplikacji Project Web App może być konieczne uwzględnienie tylko tych list zadań programu SharePoint, które połączono z aplikacją Project Web App, albo pokazanie tylko projektów w przedsiębiorstwie, bez połączonych list zadań programu SharePoint.

Aplikacja Project Web App udostępnia pole flagi, które jest zaznaczone w przypadku każdego projektu będącego połączoną listą zadań programu SharePoint. To pole nosi nazwę TrybWidocznościProjektu i można je dołączyć podczas konstruowania raportu, aby umożliwić filtrowanie zależnie od tego, czy projekt jest połączoną listą zadań programu SharePoint.

Tworzenie niestandardowego pola projektu dla listy zadań

Aplikacja Project Web App udostępnia ograniczone możliwości tworzenia niestandardowych pól projektu, które można edytować w przypadku zadań na połączonej liście zadań programu SharePoint. Możesz na przykład utworzyć pole flagi, które ułatwi stwierdzenie, czy dany projekt jest skojarzony z określoną inicjatywą w organizacji.

Aby można było używać pola niestandardowego razem z połączoną listą zadań programu SharePoint, administrator programu Project Server musi utworzyć to pole niestandardowe.

Aby utworzyć pole niestandardowe w celu używania razem z listą zadań programu SharePoint:

 1. W aplikacji Project Web App kliknij pozycję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Ustawienia aplikacji Project Web App.

 2. Na stronie Ustawienia serwera w sekcji Dane na poziomie przedsiębiorstwa kliknij pozycję Pola niestandardowe i tabele odnośników przedsiębiorstwa.

 3. Na stronie Pola niestandardowe i tabele odnośników przedsiębiorstwa w tabeli Niestandardowe pola przedsiębiorstwa kliknij pozycję Nowe pole.

 4. Na stronie Nowe pole niestandardowe wprowadź nazwę nowego pola i wypełnij wszystkie wymagane pola.

 5. W sekcji Zachowanie wybierz pozycję Pozwala edytować strony szczegółów projektów listy zadań programu SharePoint.

 6. Kliknij pozycję Zapisz, aby utworzyć pole niestandardowe.

Następną czynnością po utworzeniu pola jest dodanie go do widoku Centrum projektów — Podsumowanie.

Aby dodać pole niestandardowe do widoku Centrum projektów — Podsumowanie:

 1. W aplikacji Project Web App kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu okna, a następnie kliknij pozycję Ustawienia aplikacji Project Web App.

 2. Na stronie Ustawienia serwera w sekcji Wygląd i działanie kliknij pozycję Zarządzaj widokami.

 3. Na stronie Zarządzanie widokami przewiń w dół i kliknij pozycję Podsumowanie w obszarze Centrum projektów.

 4. Na stronie Edytowanie widoku: Podsumowanie zaznacz pole niestandardowe w polu Dostępne pola w sekcji Tabela i pola, a następnie kliknij pozycję Dodaj, aby przenieść zaznaczone pole do pola Wyświetlane pola. Klikając pozycję W górę lub W dół, możesz zmienić lokalizację pola niestandardowego w polu Wyświetlane pola.

 5. Kliknij pozycję Zapisz.

Pole niestandardowe zostanie dodane do widoku Podsumowanie w Centrum projektów. Po otwarciu połączonej listy zadań programu SharePoint w celu jej przeglądania w aplikacji Project Web App możesz wprowadzać zmiany w tym polu niestandardowym.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×