Praca zwykła, pola

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Pola Praca zwykła umożliwiają wyświetlanie łącznej ilości zwykłych godzin pracy zaplanowanej do wykonania przez zasoby.

Istnieje kilka kategorii pól Praca zwykła.

Typ danych    Czas trwania

Praca zwykła (pole zadania)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Program Microsoft Office Project oblicza pracę zwykłą w następujący sposób:

Praca zwykła = Praca – Praca w nadgodzinach

Wprowadzana praca zwykła jest rozdzielana proporcjonalnie między wszystkie przydzielone zasoby.

W tym polu jest wyświetlana ilość czasu zaplanowana dla zadania, która jest rozliczana według stawki standardowej zasobu.

Zalecane zastosowania    Pole Praca zwykła można dodać do arkusza zadań, jeżeli potrzebne jest wyświetlanie lub filtrowanie pracy nad zadaniami, wykonywanej w zwykłych godzinach pracy. Dodanie pola Praca w nadgodzinach umożliwia także wyświetlenie czasu zwykłego obok nadgodzin.

Przykład    Wykonanie zadania „Pisanie oferty” wymaga 40 godzin pracy. Całą pracę nad zadaniem powierzono Krzysztofowi. Spośród tych 40 godzin 8 godzin to praca w nadgodzinach, a 32 godziny to praca zwykła.

Praca zwykła (pole zasobu)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Program Microsoft Office Project oblicza zwykłą pracę zasobu jako sumę pracy zwykłej dla wszystkich przydzielonych zadań. Pole to wyświetla całkowity czas przydzielony zasobowi według harmonogramu, który zostanie opłacony według zwykłej stawki zasobu.

Zalecane zastosowania    Pole Praca zwykła należy dodać do arkusza zasobów, aby wyświetlać lub filtrować pracę zwykłą według harmonogramu dla zasobów. Dodanie pola Praca w nadgodzinach umożliwia także wyświetlenie czasu zwykłego obok nadgodzin.

Przykład    Należy porównać ilość pracy zwykłej z pracą w nadgodzinach, którą zespół wykona w ciągu następnych 3 miesięcy. Należy dodać pole Praca zwykła i Praca w nadgodzinach do widoku Arkusz zasobów.

Praca zwykła (pole przydziału)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    Program Microsoft Office Project oblicza pracę zwykłą w następujący sposób:

Praca zwykła = Praca – Praca w nadgodzinach

W tym polu jest wyświetlana ilość czasu zaplanowana dla przydziału, która jest rozliczana według stawki standardowej zasobu.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Praca zwykła do widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu umożliwia edycję, wyświetlanie lub filtrowanie zwykłych godzin pracy przydziałów. Dodanie pola Praca w nadgodzinach umożliwia także wyświetlenie czasu zwykłego obok nadgodzin.

Przykład    Na przydzielone Krzysztofowi zadanie „Pisanie oferty” przewidziano 40 godzin pracy. Na całkowitą liczbę godzin pracy składa się 8 godzin pracy w nadgodzinach i 32 godziny pracy zwykłej.

Praca zwykła (okresowe pole zadania)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Program Microsoft Office Project oblicza pracę zwykłą w następujący sposób:

Praca zwykła = Praca – Praca w nadgodzinach

Wprowadzana praca zwykła jest rozdzielana proporcjonalnie między wszystkie przydzielone zasoby.

W tym polu okresowe jest wyświetlana ilość czasu zaplanowana dla zadania, która jest rozliczana według stawki standardowej zasobu.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Praca zwykła do części okresowej widoku Obciążenie zadaniami umożliwia wyświetlanie pracy zwykłej w zadaniach dla poszczególnych okresów. Dodanie pola Praca w nadgodzinach umożliwia także wyświetlenie czasu zwykłego obok nadgodzin.

Przykład    Zadanie „Pisanie oferty” ma 40 godzin pracy, którą w całości przydzielono Krzysztofowi. Trzeba sprawdzić, ile jest w tym pracy zwykłej, a ile pracy w nadgodzinach. W części okresowej widoku Obciążenie zadaniami widać, że według harmonogramu zaplanowano 8 godzin pracy zwykłej w ciągu 4 dni, co stanowi razem 32 godziny pracy zwykłej.

Praca zwykła (okresowe pole zasobu)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Program Microsoft Office Project oblicza pracę zwykłą dla zasobu jako sumę pracy zwykłej wszystkich przydzielonych zadań, rozłożoną w czasie.

Zalecane zastosowania    Pole Praca zwykła należy dodać do części okresowej widoku Użycie zasobu, aby wyświetlić pracę w zwykłych godzinach nad przydziałami, rozłożoną w czasie. Dodanie pola Praca w nadgodzinach umożliwia także wyświetlenie czasu zwykłego obok nadgodzin.

W tym polu okresowym jest wyświetlana ilość czasu zaplanowana dla zasobu, która jest rozliczana według stawki standardowej zasobu.

Przykład    Potrzeba porównać ilość pracy zwykłej z pracą w nadgodzinach, którą zespół wykona w czasie najbliższych 3 miesięcy. Należy więc dodać pola Praca zwykła i Praca w nadgodzinach do części okresowej widoku Użycie zasobu.

Praca zwykła (okresowe pole przydziału)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    Program Microsoft Office Project oblicza pracę zwykłą w następujący sposób:

Praca zwykła = Praca – Praca w nadgodzinach

W tym polu okresowym jest wyświetlana ilość czasu zaplanowana dla zadania, która jest rozliczana według stawki standardowej zasobu.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Praca zwykła do części okresowej widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu umożliwia edycję lub wyświetlanie zwykłej pracy związanej z przydziałami w danym okresie. Dodanie pola Praca w nadgodzinach umożliwia także wyświetlenie czasu zwykłego obok nadgodzin.

Przykład    Na przydzielone Krzysztofowi zadanie „Pisanie oferty” przewidziano 40 godzin pracy. Na całkowitą liczbę godzin pracy składa się 8 godzin pracy w nadgodzinach i 32 godziny pracy zwykłej. W części okresowej widoku Obciążenie zadaniami widoczny jest sposób rozłożenia tych 32 godzin pracy zwykłej na 4 dni po 8 godzin każdego dnia.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×