Problemy z instalacją wtyczki?

Wtyczka Lync Web App jest wymagana do udostępniania audio, wideo i ekranu w czasie spotkania programu Lync. Jeśli masz kłopoty z tą wtyczką, spróbuj najpierw skorzystać z tych sugestii:

 1. Upewnij się, że system operacyjny komputera i przeglądarka internetowa są na liście obsługiwanych platform.

 2. Przejdź do pozycji Panel sterowania > Programy i funkcje i w razie potrzeby odinstaluj istniejące wersje wtyczki.

 3. Otwórz sesję przeglądania InPrivate w programie Internet Explorer i spróbuj ponownie dołączyć do spotkania. Jeśli to się powiedzie, rozważ możliwość wyczyszczenia pamięci podręcznej przeglądarki, aby usunąć przestarzałe poświadczenia, które mogą uniemożliwiać logowanie.

Jeśli nadal nie możesz zainstalować wtyczki, przejrzyj zamieszczoną listę problemów i błędów.

Próba pobrania wtyczki nie powiodła się

Przeniesiony lub usunięty plik wtyczki

Po zakończeniu instalacji wtyczka nie jest wykrywana

Zainstalowano wtyczkę, ale nie można używać funkcji audio, wideo ani udostępniania

Ostrzeżenie dotyczące zapory podczas dołączania do spotkania przy użyciu aplikacji Lync Web App

Zmienianie domyślnego ustawienia wtyczki dotyczącego zaufania domeny

Mimo wypróbowania wszystkich możliwości nadal nie mogę zainstalować wtyczki

Próba pobrania wtyczki nie powiodła się

Upewnij się, że w przeglądarce skonfigurowano opcję zezwalania na pobieranie plików i że można pobierać pliki zaszyfrowane.

Aby zezwolić na pobieranie plików w programie Internet Explorer:

 1. Kliknij pozycję Narzędzia > Opcje internetowe.

 2. Kliknij kartę Zabezpieczenia > Poziom niestandardowy.

 3. Przewiń do pozycji Pobieranie i kliknij opcję Włącz pozycji Pobieranie pliku.

 4. Ponownie dołącz do spotkania. Wtyczka powinna zostać pobrana bez problemów.

Aby zezwolić na pobieranie zaszyfrowanych plików w programie Internet Explorer:

 1. Przejdź do pozycji Narzędzia > Opcje internetowe > Zaawansowane.

 2. Przewiń do sekcji Zabezpieczenia.

 3. Wyczyść pole wyboru Nie zapisuj zaszyfrowanych stron na dysku i kliknij przycisk OK.

 4. Ponownie dołącz do spotkania. Wtyczka powinna zostać pobrana bez problemów.

Początek strony

Przeniesiony lub usunięty plik wtyczki

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie „LwaPluginInstaller32.msi został przeniesiony lub usunięty”, wykonaj następujące kroki, aby rozwiązać ten problem:

 1. Opuść spotkanie i dołącz do niego ponownie.
  Zostanie wyświetlone okno dialogowe z opcją zapisania pliku wtyczki lub uruchomienia go.

 2. Kliknij pozycję Zapisz.

 3. Określ lokalizację na komputerze, w której chcesz zapisać plik, a następnie kliknij pozycję Zapisz.

 4. Odszukaj plik wtyczki zapisany na komputerze i kliknij go dwukrotnie, aby go uruchomić.

Początek strony

Po zakończeniu instalacji wtyczka nie jest wykrywana

Jeśli po zakończeniu instalacji wtyczki jest wyświetlane powiadomienie z monitem o jej zainstalowanie, uruchom ponownie przeglądarkę. Jeśli korzystasz z systemu Windows 8 na komputerze, upewnij się, że używasz przeglądarki w wersji dla komputerów.

Ten problem może się też pojawić w przypadku uruchomienia przeglądarki z opcją Uruchom jako administrator. W tym środowisku aplikacja Lync Web App nie jest obsługiwana. Aby skorzystać z aplikacji Lync Web App, uruchom przeglądarkę jako użytkownik standardowy.

Początek strony

Zainstalowano wtyczkę, ale nie można używać funkcji audio, wideo ani udostępniania

Być może trzeba zmienić ustawienia przeglądarki, aby zezwolić na kontrolki ActiveX.

Ważne: Jeśli nie możesz zmienić ustawień kontrolek ActiveX, być może nie masz odpowiednich uprawnień i musisz skontaktować się z działem pomocy technicznej w swoim miejscu pracy.

Aby wyłączyć filtrowanie ActiveX dla jednej sesji w programie Internet Explorer:

 • Naciśnij lub kliknij przycisk Filtruj Przycisk Filtruj na pasku adresu w programie Internet Explorer na pasku adresu, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Wyłącz filtrowanie ActiveX. Jeśli przycisk Filtruj nie jest widoczny na pasku adresu, w tej witrynie nie zostanie odfiltrowana żadna zawartość ActiveX.

Aby dostosować ustawienia kontrolek ActiveX w programie Internet Explorer:

 1. Naciśnij lub kliknij przycisk Narzędzia, a następnie naciśnij lub kliknij przycisk Opcje internetowe.

 2. Na karcie Zabezpieczenia naciśnij lub kliknij pozycję Poziom niestandardowy, a następnie w obszarze kontrolek ActiveX i wtyczek przejrzyj te ustawienia:

  • Zezwól na automatyczne monitowanie dla kontrolek ActiveX, naciskając lub klikając pozycję Włącz.

  • Zezwól programowi Internet Explorer na wyświetlanie wideo i animacji na stronie sieci Web, która nie korzysta z zewnętrznego odtwarzacza multimedialnego, naciskając lub klikając pozycję Włącz.

  • Zezwól programowi Internet Explorer na pobieranie podpisanych kontrolek ActiveX, naciskając lub klikając pozycję Włącz, lub użyj pozycji Monituj, jeśli chcesz otrzymywać powiadomienie przy każdym przypadku.

  • Zezwól programowi Internet Explorer na uruchamianie kontrolek ActiveX i wtyczek, naciskając lub klikając pozycję Włącz, lub użyj pozycji Monituj, jeśli chcesz otrzymywać powiadomienie przy każdym przypadku.

  • Zezwól programowi Internet Explorer na wykonywanie skryptów kontrolek ActiveX zaznaczonych jako bezpieczne do wykonywania, naciskając lub klikając pozycję Włącz, lub użyj pozycji Monituj, jeśli chcesz otrzymywać powiadomienie przy każdym przypadku.

 3. Naciśnij lub kliknij przycisk OK, a następnie naciśnij lub kliknij ponownie przycisk OK.

Początek strony

Ostrzeżenie dotyczące zapory podczas dołączania do spotkania przy użyciu aplikacji Lync Web App

W obszarze alertu zabezpieczeń Zapory systemu Windows, jeśli nie masz uprawnień administratora na komputerze, możesz wybrać pozycję Anuluj.

Początek strony

Zmienianie domyślnego ustawienia wtyczki dotyczącego zaufania domeny

Podczas instalacji wtyczki zostaje udostępniona opcja włączenia zaufania dla domeny ładującej wtyczkę.

Lync Web Access —zawsze ufaj domenie wtyczki lub zezwól na jej użycie tylko w tej sesji

Jeśli wybrano opcję Zawsze zezwalaj na tę wtyczkę w przypadku tej domeny, ale chcesz ją zmienić, wykonaj następujące kroki:

W systemach operacyjnych Windows

 1. Wybierz pozycję Wtyczka Microsoft Lync Web App na liście zainstalowanych programów w Panelu sterowania i kliknij pozycję Odinstaluj.

 2. Przy następnym dołączaniu do spotkania przy użyciu aplikacji Lync Web App wybierz opcję Zezwalaj, aby zaufać domenie wtyczki tylko na czas tego spotkania.

W systemach operacyjnych Macintosh

 1. Otwórz pozycję ~\Library\Preferences\rtcpal_registry.reg w edytorze tekstu.

 2. Przejdź do pozycji [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MICROSOFT\LWA\X86\15.1\ALLOWEDDOMAINS]

 3. Usuń wiersz domeny, dla której chcesz wyłączyć zaufanie. Aby na przykład wyłączyć zaufanie dla domeny Contoso.com, usuń wiersz "Lync.Contoso.com"=""

 4. Przy następnym dołączaniu do spotkania przy użyciu aplikacji Lync Web App wybierz opcję Zezwalaj, aby zaufać domenie wtyczki tylko na czas tego spotkania.

Początek strony

Mimo wypróbowania wszystkich możliwości nadal nie mogę zainstalować wtyczki

Być może zasady korzystania z komputerów w Twojej organizacji uniemożliwiają instalację wtyczki. Aby rozwiązać ten problem, skontaktuj się z działem pomocy technicznej w swoim miejscu pracy.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×