Problemy ze zgodnością dodatków pakietu Office

Narzędzie sprawdzania zgodności wykryło co najmniej jeden problem ze zgodnością związany z dodatkami pakietu Office.

Uwaga: Aplikacje dla pakietu Office mają nową nazwę: dodatki pakietu Office. Obecnie aktualizujemy nasze produkty, dokumentację, przykłady i inne zasoby, aby odzwierciedlały zmianę nazwy platformy z „aplikacje dla pakietu Office i programu SharePoint” na „dodatki pakietu Office i programu SharePoint”. Wprowadziliśmy tę zmianę w celu ułatwienia odróżniania platformy rozszerzeń od aplikacji pakietu Office. W trakcie wprowadzania tych zmian okna dialogowe i komunikaty wyświetlane w aplikacji mogą wyglądać inaczej niż przedstawiono w tym artykule.

Ważne: Przed zapisaniem skoroszytu w starszym formacie pliku należy rozwiązać problemy, które powodują znaczną utratę funkcjonalności, aby zapobiec trwałej utracie danych lub nieprawidłowemu działaniu.

Problemy powodujące znaczną utratę funkcjonalności

Problem

Rozwiązanie

Skoroszyt zawiera dodatek okienka zadań.

Znaczenie    Dodatki okienka zadań można zapisywać tylko w formatach plików Office Open XML i są one usuwane w razie zapisania pliku w innych formatach. Wszelkie dane w arkuszu używane przez te dodatki pozostają nienaruszone. Wszystkie komórki zawierające wyniki z okienka zadań są zapisywane z wartością widoczną w komórce zanim plik zostanie zapisany we wcześniejszym formacie pliku.

Co należy zrobić    Rozważ możliwość odtworzenia funkcjonalności dodatku okienka zadań, na przykład za pomocą formuł komórek, obiektów lub odwołań do danych zewnętrznych.

Skoroszyt zawiera dodatek zawartości.

Znaczenie    Dodatki zawartości można zapisywać tylko w formatach plików Office Open XML i są one konwertowane na obrazy w razie zapisania pliku w innych formatach.

Co należy zrobić    Niektóre dodatki zawartości są wykresami, więc można zamienić dodatek na wykres obsługiwany we wcześniejszych wersjach programu Excel. Rozważ możliwość zamiany innych typów dodatków zawartości na obiekt połączony z kodem VBA, który będzie działał we wcześniejszych formatach plików programu Excel.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×