Problemy ze zgodnością związane z sortowaniem i filtrowaniem

Narzędzie sprawdzania zgodności wykryło co najmniej jeden problem ze zgodnością związany z sortowaniem i filtrowaniem.

Ważne: Przed zapisaniem skoroszytu w starszym formacie pliku należy rozwiązać problemy, które powodują znaczną utratę funkcjonalności, aby zapobiec trwałej utracie danych lub nieprawidłowemu działaniu.

Problemy powodujące nieznaczną utratę wierności mogą nie wymagać rozwiązania przed zapisaniem skoroszytu — dane ani funkcjonalność nie zostaną utracone, ale wygląd lub działanie skoroszytu mogą być nieco inne po otwarciu go w starszej wersji programu Microsoft Excel.

W tym artykule

Problemy powodujące znaczną utratę funkcjonalności

Problemy powodujące nieznaczną utratę wierności

Problemy powodujące znaczną utratę funkcjonalności

Problem

Rozwiązanie

W arkuszu w tym skoroszycie znajdują się informacje o stanie sortowania zawierające ponad trzy warunki sortowania. Te informacje zostaną utracone we wcześniejszych wersjach programu Excel.

Znaczenie    W programie Excel 2007 lub nowszym można stosować różne stany sortowania z maksymalnie 64 warunkami sortowania, aby posortować dane według, ale program Excel 97-2003 obsługuje sortowanie Stanów tylko z trzema warunkami. Aby zapobiec utracie informacji o stanie sortowania w programie Excel w wersjach 97–2003, można zmienić stan sortowania na taki, w którym są używane nie więcej niż trzy warunki. W programie Excel w wersjach 97–2003 dane można też sortować ręcznie.

Wszystkie informacje o stanie sortowania pozostaną jednak dostępne w skoroszycie i zostaną zastosowane po ponownym otwarciu skoroszytu w programie Excel 2007 lub nowszym, o ile informacje o stanie sortowania nie są edytowane w programie Excel 97-2003.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować dane, które były sortowane za pomocą ponad trzech warunków, a następnie zmień stan sortowania, używając nie więcej niż trzech warunków.

W arkuszu w tym skoroszycie znajdują się informacje o stanie sortowania zawierające warunek sortowania z listą niestandardową. Te informacje zostaną utracone we wcześniejszych wersjach programu Excel.

Znaczenie    W programie Excel 2007 lub nowszym można sortować według listy niestandardowej. Aby uzyskać podobne rezultaty sortowania w programie Excel w wersjach 97–2003, można pogrupować dane, które mają być sortowane, a następnie posortować te dane ręcznie.

Wszystkie informacje o stanie sortowania pozostaną jednak dostępne w skoroszycie i zostaną zastosowane po ponownym otwarciu skoroszytu w programie Excel 2007 lub nowszym, o ile informacje o stanie sortowania nie są edytowane w programie Excel 97-2003.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować dane, które były sortowane według listy niestandardowej, a następnie zmień stan sortowania, aby nie zawierał listy niestandardowej.

W arkuszu w tym skoroszycie znajdują się informacje o stanie sortowania zawierające warunek sortowania, który określa informacje o formatowaniu. Te informacje zostaną utracone we wcześniejszych wersjach programu Excel.

Znaczenie    W programie Excel 2007 lub nowszym można sortować dane według określonego formatu, takiego jak kolor komórki, kolor czcionki lub zestaw ikon. W programie Excel w wersjach 97–2003 można sortować tylko tekst.

Wszystkie informacje o stanie sortowania pozostaną jednak dostępne w skoroszycie i zostaną zastosowane po ponownym otwarciu skoroszytu w programie Excel 2007 lub nowszym, o ile informacje o stanie sortowania nie są edytowane w programie Excel 97-2003.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować dane, które były sortowane według określonego formatu, a następnie zmień stan sortowania, aby nie określał informacji o formatowaniu.

Początek strony

Problemy powodujące nieznaczną utratę wierności

Problem

Rozwiązanie

Niektóre dane w tym skoroszycie są filtrowane w sposób nieobsługiwany we wcześniejszych wersjach programu Excel. Wiersze ukryte przez filtr pozostaną ukryte, ale sam filtr nie będzie prawidłowo wyświetlany we wcześniejszych wersjach programu Excel.

Znaczenie    W programie Excel 2007 lub nowszym możesz stosować filtry, które nie są obsługiwane w programie Excel 97-2003. Aby zapobiec utracie funkcjonalności filtru, można wyczyścić filtr przed zapisaniem skoroszytu w formacie pliku wcześniejszej wersji programu Excel. W programie Excel w wersjach 97–2003 można następnie filtrować dane ręcznie.

Wszystkie informacje o stanie filtrowania pozostaną jednak dostępne w skoroszycie i zostaną zastosowane po ponownym otwarciu skoroszytu w programie Excel 2007 lub nowszym, o ile informacje o stanie filtrowania nie były edytowane w programie Excel 97-2003.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować filtrowane dane, a następnie wyczyść filtr, aby odkryć ukryte wiersze. Aby wyczyścić filtr, na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij pozycję Sortuj i filtruj, a następnie kliknij pozycję Wyczyść.

Niektóre dane w tym skoroszycie są filtrowane według koloru komórki. Wiersze ukryte przez filtr pozostaną ukryte, ale sam filtr nie będzie prawidłowo wyświetlany we wcześniejszych wersjach programu Excel.

Znaczenie    W programie Excel 2007 lub nowszym można filtrować według koloru komórki, koloru czcionki lub zestawu ikon — te metody nie są obsługiwane w programie Excel 97-2003. Aby zapobiec utracie funkcjonalności filtru, można wyczyścić filtr przed zapisaniem skoroszytu w formacie pliku wcześniejszej wersji programu Excel. W programie Excel w wersjach 97–2003 można następnie filtrować dane ręcznie.

Wszystkie informacje o stanie filtrowania pozostaną jednak dostępne w skoroszycie i zostaną zastosowane po ponownym otwarciu skoroszytu w programie Excel 2007 lub nowszym, o ile informacje o stanie filtrowania nie były edytowane w programie Excel 97-2003.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować filtrowane dane, a następnie wyczyść filtr, aby odkryć ukryte wiersze. Aby wyczyścić filtr, na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij pozycję Sortuj i filtruj, a następnie kliknij pozycję Wyczyść.

Niektóre dane w tym skoroszycie są filtrowane według koloru czcionki. Wiersze ukryte przez filtr pozostaną ukryte, ale sam filtr nie będzie prawidłowo wyświetlany we wcześniejszych wersjach programu Excel.

Znaczenie    W programie Excel 2007 lub nowszym można filtrować według koloru komórki, koloru czcionki lub zestawu ikon — te metody nie są obsługiwane w programie Excel 97-2003. Aby zapobiec utracie funkcjonalności filtru, można wyczyścić filtr przed zapisaniem skoroszytu w formacie pliku wcześniejszej wersji programu Excel. W programie Excel w wersjach 97–2003 można następnie filtrować dane ręcznie.

Wszystkie informacje o stanie filtrowania pozostaną jednak dostępne w skoroszycie i zostaną zastosowane po ponownym otwarciu skoroszytu w programie Excel 2007 lub nowszym, o ile informacje o stanie filtrowania nie były edytowane w programie Excel 97-2003.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować filtrowane dane, a następnie wyczyść filtr, aby odkryć ukryte wiersze. Aby wyczyścić filtr, na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij pozycję Sortuj i filtruj, a następnie kliknij pozycję Wyczyść.

Niektóre dane w tym skoroszycie są filtrowane według ikony komórki. Wiersze ukryte przez filtr pozostaną ukryte, ale sam filtr nie będzie prawidłowo wyświetlany we wcześniejszych wersjach programu Excel.

Znaczenie    W programie Excel 2007 lub nowszym można filtrować według koloru komórki, koloru czcionki lub zestawu ikon — te metody nie są obsługiwane w programie Excel 97-2003. Aby zapobiec utracie funkcjonalności filtru, można wyczyścić filtr przed zapisaniem skoroszytu w formacie pliku wcześniejszej wersji programu Excel. W programie Excel w wersjach 97–2003 można następnie filtrować dane ręcznie.

Wszystkie informacje o stanie filtrowania pozostaną jednak dostępne w skoroszycie i zostaną zastosowane po ponownym otwarciu skoroszytu w programie Excel 2007 lub nowszym, o ile informacje o stanie filtrowania nie były edytowane w programie Excel 97-2003.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować filtrowane dane, a następnie wyczyść filtr, aby odkryć ukryte wiersze. Aby wyczyścić filtr, na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij pozycję Sortuj i filtruj, a następnie kliknij pozycję Wyczyść.

Niektóre dane w tym skoroszycie są filtrowane według ponad dwóch kryteriów. Wiersze ukryte przez filtr pozostaną ukryte, ale sam filtr nie będzie prawidłowo wyświetlany we wcześniejszych wersjach programu Excel.

Znaczenie    W programie Excel 2007 lub nowszym można filtrować dane według więcej niż dwóch kryteriów. Aby zapobiec utracie funkcjonalności filtru, można wyczyścić filtr przed zapisaniem skoroszytu w formacie pliku wcześniejszej wersji programu Excel. W programie Excel w wersjach 97–2003 można następnie filtrować dane ręcznie.

Wszystkie informacje o stanie filtrowania pozostaną jednak dostępne w skoroszycie i zostaną zastosowane po ponownym otwarciu skoroszytu w programie Excel 2007 lub nowszym, o ile informacje o stanie filtrowania nie były edytowane w programie Excel 97-2003.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować filtrowane dane, a następnie wyczyść filtr, aby odkryć ukryte wiersze. Aby wyczyścić filtr, na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij pozycję Sortuj i filtruj, a następnie kliknij pozycję Wyczyść.

Niektóre dane w tym skoroszycie są filtrowane według zgrupowanej hierarchii dat będącej wynikiem działania więcej niż dwóch kryteriów. Wiersze ukryte przez filtr pozostaną ukryte, ale sam filtr nie będzie prawidłowo wyświetlany we wcześniejszych wersjach programu Excel.

Znaczenie    W programie Excel 2007 lub nowszym można filtrować daty według pogrupowanej hierarchii. Ponieważ nie jest to obsługiwane w programie Excel w wersjach 97–2003, można rozgrupować hierarchię dat. Aby zapobiec utracie funkcjonalności filtru, można wyczyścić filtr przed zapisaniem skoroszytu w formacie pliku wcześniejszej wersji programu Excel.

Wszystkie informacje o stanie filtrowania pozostaną jednak dostępne w skoroszycie i zostaną zastosowane po ponownym otwarciu skoroszytu w programie Excel 2007 lub nowszym, o ile informacje o stanie filtrowania nie były edytowane w programie Excel 97-2003.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować filtrowane dane, a następnie wyczyść filtr, aby odkryć ukryte wiersze. Aby wyczyścić filtr, na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij pozycję Sortuj i filtruj, a następnie kliknij pozycję Wyczyść.

Grupowanie danych może być również wyłączone na karcie Zaawansowane w oknie dialogowym Opcje programu Excel . (kartaPlik , Opcje).

Początek strony

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×