Program Microsoft OneNote for Android — zasady zachowania poufności informacji

Zespół pakietu Microsoft Office szanuje Twoją prywatność, dlatego chcemy poinformować Cię o tym, jak zbieramy i wykorzystujemy informacje o Tobie. Dbamy o ochronę poufności Twoich informacji i staramy się zapewnić Ci pełną kontrolę nad sposobami używania i udostępniania tych informacji.

Ogólne

Firma Microsoft dokłada usilnych starań, aby chronić Twoją prywatność, dostarczając jednocześnie produkty informatyczne spełniające Twoje oczekiwania pod względem wydajności, funkcjonalności i wygody użytkowania. W tych zasadach zachowania poufności informacji wyjaśniono praktyki dotyczące zbierania i używania informacji związanych z programem Microsoft OneNote.

Podobnie jak wszystkie produkty pakietu Microsoft Office, tę wersję zaprojektowano tak, aby umożliwić szybkie gromadzenie i wyświetlanie informacji oraz udostępnianie ich innym osobom. Firma Microsoft dba o ochronę poufności Twoich informacji i stara się Ci zapewnić pełną kontrolę nad sposobami używania i rozpowszechniania tych informacji.

Zbieranie i korzystanie z informacji osobistych użytkownika

Zebrane przez nas informacje osobiste służą do umożliwiania działania używanych przez Ciebie funkcji i usług lub wykonywania autoryzowanych przez Ciebie żądań. Możemy też używać tych informacji w celu wysyłania próśb o przekazanie opinii, udostępniania krytycznych aktualizacji i powiadomień dotyczących oprogramowania, ulepszania produktu lub usługi (na przykład za pomocą informacji z formularzy do zgłaszania usterek lub formularzy ankietowych) albo wcześniejszego informowania Cię o wydarzeniach bądź nowych wersjach produktów.

Niektóre wprowadzone przez Ciebie informacje osobiste mogą zostać zamieszczone w postaci metadanych (danych dotyczących danych) w plikach pakietu Microsoft Office. Te metadane są używane w programach pakietu Office w celu ułatwienia współpracy z innymi osobami korzystającymi z Twoich plików. Na przykład po każdej edycji jest zapisywana nazwa autora, co ułatwia autorom współpracę.

Poza wyjątkami opisanymi w niniejszych zasadach żadne podane przez Ciebie informacje osobiste nie są przekazywane bez Twojej zgody innym firmom. Od czasu do czasu korzystamy z pośrednictwa innych firm, które w naszym imieniu świadczą określone usługi, takie jak obsługa klienta. Przekazujemy tym firmom tylko te informacje osobiste, które są im niezbędne do świadczenia danej usługi. Firmy te są zobowiązane do zachowania poufności przekazanych informacji i nie wolno im używać tych informacji w żadnych innych celach.

Informacje osobiste zebrane przez firmę Microsoft lub wysłane do niej mogą być przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych lub dowolnych innych krajach/regionach, w których firma Microsoft bądź jej podmioty stowarzyszone, przedstawicielstwa lub usługodawcy mają swoje siedziby. Firma Microsoft przestrzega wytycznych „safe harbor” Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych dotyczących gromadzenia, używania i przechowywania danych pochodzących z krajów Unii Europejskiej lub Szwajcarii.

Firma Microsoft może użyć dotyczących Ciebie informacji łącznie z treścią przekazywanych wiadomości lub ujawnić je w celu: (a) przestrzegania przepisów prawa lub wypełnienia zobowiązań wynikających z tytułu żądań uprawnionych organów lub toczącego się postępowania prawnego; (b) ochrony praw lub własności firmy Microsoft bądź jej klientów, włącznie z egzekwowaniem umów oraz zasad regulujących sposób korzystania z usług; (c) działania w dobrej wierze w przypadku, gdy jest konieczne użycie lub ujawnienie w obronie bezpieczeństwa osobistego pracowników firmy Microsoft, użytkowników albo innych osób.

Zbieranie i korzystanie z informacji o komputerze użytkownika

Program OneNote zawiera funkcje, które uzyskują dostęp do Internetu w celu dostarczenia dodatkowych informacji lub udostępnienia informacji innym osobom. Te funkcje są dostępne zawsze wtedy, gdy masz aktywne połączenie z Internetem.

Ilekroć program OneNote kontaktuje się z serwerem firmy Microsoft, informacje dotyczące Twojego komputera (tak zwane standardowe informacje o komputerze) są wysyłane do odwiedzanych witryn sieci Web oraz używanych usług online. Firma Microsoft używa standardowych informacji o komputerze w celu udostępniania usług opartych na Internecie, podnoszenia jakości oferowanych produktów i usług oraz na potrzeby analizy statystycznej. Standardowe informacje o komputerze zwykle obejmują adres IP komputera, wersję systemu operacyjnego, wersję przeglądarki oraz ustawienia regionalne i językowe. Jeśli określona funkcja lub usługa wysyła informacje do firmy Microsoft, to są również wysyłane standardowe informacje o komputerze.

Po zainstalowaniu programu OneNote żądania internetowe wysyłane z urządzenia mogą zawierać standardowe informacje telemetryczne, w których zostaną uwzględnione nazwa i numer wersji oprogramowania. Tego rodzaju informacje są używane w witrynach sieci Web do udostępniania materiałów zgodnych z daną wersją programu OneNote.

Od czasu do czasu firma Microsoft może zmieniać niektóre adresy internetowe (adresy URL) oferowanych usług internetowych. Aby usługi były ciągle dostępne, do systemu może zostać pobrany plik firmy Microsoft zawierający nowe adresy internetowe, do których program OneNote musi mieć dostęp w celu udostępniania usług internetowych.

Przy pierwszym wybraniu funkcji, która wymaga połączenia się oprogramowania z usługą internetową, oprogramowanie wysyła żądanie pobrania pliku XML wraz z nazwą i wersją aplikacji oraz wybranymi ustawieniami regionalnymi i językowymi. Na podstawie tych informacji firma Microsoft wysyła do klienta plik XML zawierający listę adresów URL usług internetowych pakietu Microsoft Office.

Uwierzytelnianie za pomocą konta Microsoft

Program OneNote wymaga zalogowania się do aplikacji za pomocą adresu e-mail i hasła skojarzonego z kontem Microsoft. W przypadku zalogowania się do programu OneNote za pomocą konta Microsoft notatki utworzone w programie OneNote są automatycznie zapisywane w usłudze Microsoft OneDrive.

Jeśli nie masz konta Microsoft, możesz je utworzyć za pomocą usługi konta Microsoft w trybie online.

Kiedy utworzysz konto Microsoft za pośrednictwem pakietu Microsoft Office lub witryny Office.com, podane informacje dotyczące rejestracji będą przechowywane w profilu konta Microsoft, a część tych informacji może być przechowywana w usłudze Office.com. Aby dowiedzieć się więcej na temat usługi konta Microsoft, informacji przechowywanych w profilu konta Microsoft oraz sposobu używania i ochrony informacji osobistych na potrzeby konta Microsoft, zapoznaj się z zasadami zachowania poufności informacji dotyczącymi konta Microsoft.

Uwierzytelnianie w usłudze Office 365

Identyfikator używany do logowania się do usługi Microsoft Office 365 umożliwia uzyskanie dostępu do zawartości usługi Office 365 za pomocą programu OneNote. Aby to zrobić, prześlij adres e-mail i hasło skojarzone z kontem usługi Office 365.

Program poprawy jakości obsługi klienta

Możesz przystąpić do Programu poprawy jakości obsługi klienta (CEIP), który ma na celu poprawę jakości, niezawodności i wydajności oprogramowania i usług firmy Microsoft. Po pobraniu programu OneNote możesz wybrać opcję Ustawienia ekspresowe, co spowoduje dołączenie do programu poprawy jakości obsługi klienta.

Jeśli nie wybierzesz opcji Ustawienia ekspresowe, w ustawieniach systemu możesz wybrać pozycję Wyślij dane dotyczące użycia, aby pomóc w ulepszaniu programu OneNote przez przystąpienie do programu poprawy jakości obsługi klienta.

Jeśli przystąpisz do tego programu, firma Microsoft będzie zbierać informacje o konfiguracji sprzętu i sposobach korzystania z oprogramowania i usług w celu zidentyfikowania trendów oraz wzorców użycia. Szczegółowe informacje można znaleźć w witrynie sieci Web poświęconej Programowi poprawy jakości obsługi klienta firmy Microsoft.

Bezpieczeństwo

Firma Microsoft dba o ochronę bezpieczeństwa informacji osobistych o użytkownikach. Firma Microsoft używa rozmaitych technologii i procedur zabezpieczeń, aby chronić informacje osobiste o użytkownikach przed nieupoważnionym dostępem, użyciem lub ujawnieniem.

Informacje o autorach

Wszystkie notesy programu OneNote zawierają nazwy autorów, którzy utworzyli notes albo sekcje lub notatki wchodzące w jego skład.

Program OneNote przechowuje również w pliku sygnatury czasowe, w tym godzinę utworzenia i godzinę ostatniej modyfikacji.

Program OneNote umożliwia edytowanie notesu w lokalizacji udostępnionej lub w witrynie programu SharePoint, a także okresowe scalanie wprowadzonych zmian ze zmianami innych użytkowników.

Zmiany w zasadach zachowania poufności informacji

Firma Microsoft może sporadycznie aktualizować niniejsze zasady zachowania poufności informacji. W przypadku każdej zmiany jest podawana data ostatniej aktualizacji zamieszczona na początku tekstu zasad. Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszych zasad zachowania poufności informacji w celu uzyskiwania bieżących informacji o tym, w jaki sposób firma Microsoft chroni informacje. W przypadku istotnych zmian w tych zasadach lub w sposobie używania informacji przez firmę Microsoft powiadomimy o tym użytkowników, publikując powiadomienie o takich zmianach, zanim zaczną obowiązywać, lub wysyłając użytkownikom bezpośrednie powiadomienia.

Opinia

Korzystając z formularza opinii, możesz przesłać nam swoją opinię. Wraz z nią w formularzu możesz wprowadzić swój adres e-mail — zostanie on użyty w celu skontaktowania się z Tobą w przypadku, gdy firma Microsoft będzie potrzebowała dodatkowych informacji lub wyjaśnień pozwalających rozwiązać problemy wskazane w Twojej opinii. Firma Microsoft nie gwarantuje odpowiedzi na otrzymane opinie. Formularz opinii umożliwia również przesłanie wraz z nią do firmy Microsoft dzienników lub zrzutów ekranu ilustrujących określoną opinię. Mimo że formularz opinii nie służy do celowego gromadzenia informacji umożliwiających identyfikację personalną, możliwe jest, że takie informacje zostaną uchwycone w polu tekstowym bądź przekazanych zrzutach ekranu lub dziennikach. Firma Microsoft nie używa tych informacji do identyfikowania Cię.

Uzyskane od Ciebie informacje są używane przez firmę Microsoft oraz jej przedstawicielstwa i podmioty stowarzyszone w celu dostarczania usług lub przeprowadzania żądanych bądź autoryzowanych przez Ciebie transakcji. Mogą być także używane w celu przesłania prośby dotyczącej dodatkowych informacji na temat przekazanej opinii, dostarczenia krytycznych aktualizacji i powiadomień dotyczących oprogramowania bądź udoskonalenie produktu lub usługi.

Poza wyjątkami opisanymi w tym miejscu żadne podane przez Ciebie informacje osobiste nie są przekazywane bez Twojej zgody innym firmom. Od czasu do czasu korzystamy z pośrednictwa innych firm, które w naszym imieniu świadczą określone usługi. Przekazujemy tym firmom tylko te informacje osobiste, które są im niezbędne do świadczenia danej usługi, i nie wolno im używać tych informacji w żadnych innych celach.

Kontakt z nami

Firma Microsoft chętnie zapozna się z Twoimi komentarzami dotyczącymi niniejszych zasad zachowania poufności informacji. Jeśli masz pytania dotyczące tych zasad lub uważasz, że firma Microsoft ich nie przestrzega, skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza sieci Web dostępnego na stronie Kontakt z nami: opinie dotyczące prywatności.

Microsoft Office Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 USA Aby znaleźć szczegółowe informacje dotyczące kontaktu z przedstawicielstwem lub podmiotem stowarzyszonym firmy Microsoft w danym kraju lub regionie, odwiedź witrynę Microsoft Worldwide.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×