program Outlook zawiesza się po kliknięciu folderu Historia konwersacji lub kliknięciu wiadomości e-mail z niestandardową klasą wiadomości, np. wiadomość e-mail poczty głosowej

Ostatnia aktualizacja: 16 czerwca 2020 r.

PROBLEM

Po kliknięciu elementów w folderze Historia konwersacji program Outlook zawiesza się lub wyświetla komunikat o błędzie „Nie odpowiada”. Ten problem może również wystąpić po kliknięciu innych wiadomości e-mail z niestandardowymi klasami wiadomości, np. elementów Skype i wiadomości e-mail poczty głosowej.

STAN: OBEJŚCIE

Gdy program Outlook napotka określoną kombinację błędów podczas próby rozpoznania klasy wiadomości, program Outlook sprawdzi bibliotekę Formularze organizacyjne na serwerze Folder publiczny, aby zapewnić dostępność poprawnej klasy wiadomości. Wprowadza to dodatkowe wywołanie do serwera Folder publiczny w celu rozpoznania klasy wiadomości.  Opóźnienia w czasach odpowiedzi folderu publicznego i wykrywania automatycznego mogą spowodować zawieszanie się programu Outlook. Przykładowa klasa wiadomości z ostatnich raportów to IPM.Note.Microsoft.Conversation. Ten problem może być poważniejszy, jeśli foldery publiczne nie są dostępne, nie są optymalnie skonfigurowane lub znajdują się w starszych, nieobsługiwanych wersjach programu Exchange 2007.

Pomoc techniczna zidentyfikowała trzy możliwe obejścia po stronie klienta. Każde z nich wyłącza domyślną funkcję programu Outlook i znacznie lub całkowicie eliminuje zawieszanie się:

ExcludeHttpsAutoDiscoverDomain

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\AutoDiscover DWORD: ExcludeHttpsAutoDiscoverDomain VALUE: 1

Informacje:  KB 2212902

DisableOrganizationalForms

Ta opcja całkowicie wyłącza funkcję biblioteki formularzy organizacyjnych w programie Outlook. Skorzystanie z tej opcji jest dobrym rozwiązaniem, gdy program Outlook nie musi wcale uzyskiwać dostępu do biblioteki formularzy organizacyjnych.

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Forms\ 
DWORD: DisableOrganizationalForms
WARTOŚĆ: 1

ExcludedEnterpriseForms

Ta opcja pozwala wyłączyć programowi Outlook możliwość poszukiwania określonych formularzy niestandardowych w przypadku pewnych klas wiadomości. Jest to dobre rozwiązanie, jeśli w bibliotece formularzy organizacyjnych znajdują się inne elementy, do których program Outlook nadal musi mieć dostęp.

PATH (ścieżka): Ścieżka zależy od kombinacji liczby bitów (32 bity/64 bity) programu Outlook i systemu Windows. Jeżeli liczba bitów się różni, musi być podana w kluczu WOW6432Node. Jeżeli liczba bitów jest taka sama (w obu przypadkach 64 bity lub 32 bity), nie musi być podana w tym kluczu.

Program Outlook i system Windows mają odmienną liczbę bitów

HKLM\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Forms\ExcludedEnterpriseForms\

Program Outlook i system Windows mają taką samą liczbę bitów

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Forms\ExcludedEnterpriseForms\

DWORD: <nazwa klasy wiadomości, w tym osobny DWORD dla każdego niestandardowego słowa w klasie wiadomości> VALUE: 1

Na przykład w odniesieniu do klasy wiadomości „IPM.Note.Microsoft.Conversation” trzeba dodać następujące DWORDS, oba z wartością 1:

  • IPM.Note.Microsoft

  • IPM.Note.Microsoft.Conversation

Na przykład w odniesieniu do klasy wiadomości „IPM.Note.Custom.Voice.Mail.Email” trzeba dodać następujące DWORDS, wszystkie z wartością 1:

  • IPM.Note.Custom

  • IPM.Note.Custom.Voice

  • IPM.Note.Custom.Voice.Mail

  • IPM.Note.Custom.Voice.Mail.Email

Uwaga: W programie Outlook możesz zdefiniować klasę wiadomości elementu za pomocą poniższych kroków:

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówki kolumn na liście wiadomości e-mail, a następnie kliknij pozycję Wybór pola.

  2. Wybierz pozycję Wszystkie pola poczty i znajdź Klasę wiadomości na liście.

  3. Wybierz i przeciągnij Klasę wiadomości do nagłówków kolumny, a następnie upuść ją, aby dodać ją jako kolumnę.

Więcej zasobów

Ikona ekspertów (mózg, koła zębate)

Zapytaj ekspertów

Połącz się z ekspertami, omawiaj najnowsze wiadomości i najlepsze rozwiązania dotyczące programu Outlook oraz czytaj naszego bloga.

Społeczność techniczna poświęcona programowi Outlook

Ikona społeczności

Uzyskaj pomoc społeczności

Zadaj pytanie i poznaj rozwiązanie dzięki przedstawicielom obsługi technicznej, specjalistom MVP, inżynierom i użytkownikom programu Outlook.

Forum poświęcone programowi Outlook w witrynie Answers

Ikona sugestii dotyczącej funkcji (żarówka, pomysł)

Zasugeruj nową funkcję

Czekamy na sugestie i opinie! Przekazuj je! Chętnie Cię wysłuchamy.

Witryna UserVoice dotycząca programu Outlook

Zobacz też

Rozwiązania lub obejścia ostatnio stwierdzonych problemów w programie Outlook dla komputerów PC

Zobacz też

Rozwiązania lub obejścia ostatnio stwierdzonych problemów w programie Outlook dla systemu Windows

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×