Zarządzanie terminami, planami, budżetami — jest to proste dzięki platformie Microsoft 365

Project dla klienta stacjonarnego sieci Web i usługi Project Online

Project dla klienta stacjonarnego sieci Web i usługi Project Online

Korzystam z klienta komputerowego usługi Project Online. Czy nadal można z niego korzystać? Czy nawiązuje połączenie z programem Project dla sieci Web?

Tak, nadal możesz korzystać z klienta klasycznego usługi Project Online i zachęcamy do wypróbowania programu Project dla sieci Web, gdy spełni Twoje potrzeby. Zobacz porównanie projektu dla sieci Web i poniższej tabeli klientów komputerowych usługi Project Online .

Klient komputerowy usługi Project Online nie nawiązuje połączenia z programem Project dla sieci Web — tak jak w przypadku wszystkich innych funkcji, to będzie oceniać to na podstawie opinii użytkowników.

Wielu menedżerów projektów korzysta z klienta klasycznego usługi Project Online jako narzędzia do obsługi własnych potrzeb. Budują harmonogramy na kliencie, zapisujesz je jako pliki MPP, udostępniaj pliki innym osobom i Aktualizuj je w miarę postępu projektu.

Jeśli jesteś jednym z tych użytkowników, może się okazać, że program Project dla sieci Web udostępnia wszystko, czego potrzebujesz, teraz lub w najbliższej przyszłości, aby zaspokoić Twoje potrzeby.

Porównanie projektów dla sieci Web i klienta komputerowego usługi Project Online

W poniższej tabeli pokazano funkcje oferowane przez klienta programu Project Online dla komputerów stacjonarnych, a które są obsługiwane przez pierwszą wersję programu Project dla sieci Web. Znacznik wyboru w projekcie dla kolumny sieci Web wskazuje, że pierwsza wersja programu Project dla sieci Web obsługuje funkcję opisaną w tym wierszu.

Funkcja

Opis

Project dla sieci Web

Plany bazowe

Ustaw plany bazowe projektu, aby monitorować bieżącą wydajność przed poprzednimi wydajnością.

Widok kalendarza

Śledź ważne terminy projektu i terminów zadań oraz punkty kontrolne w widoku kalendarza tygodniowego lub miesięcznego.

Ścieżka krytyczna

Wizualnie śledź zadania reprezentujące najdłuższą ścieżkę za pośrednictwem projektu.

Terminy

Ustanów i śledź ważne terminy projektu i zadań.

Zależności

Ustawianie i wizualne Śledzenie zależności między zadaniami.

Zielony znacznik

Widok wykresu Gantta

Wizualne śledzenie i zrozumienie dat projektu, zależności i przydziałów w widoku hierarchiczny osi czasu (widok wykresu Gantta).

Zielony znacznik

Widok siatki [widok Lista zadań]

Planowanie projektów i zarządzanie nimi przy użyciu hierarchicznego widoku zadań.

Zielony znacznik

Projekty główne

Grupuje mniejsze projekty powiązane w ramach pojedynczego projektu głównego.

* Możesz wyświetlić wiele projektów dla projektów sieci Web w wizualnym, interakcyjnym widoku przewodnika, korzystając z funkcji mapy projektu w programie Project dla sieci Web.

Zielony znacznik *

Punkty kontrolne

Ustanawianie i śledzenie ważnych punktów kontrolnych projektu i zadań.

Zielony znacznik

diagram sieciowy

Wyświetlanie zadań, zależności i ścieżki krytycznej projektu w widoku diagramu sieciowego.

Planowanie zadań

W celu uzyskania dokładnego harmonogramu dat projektu Użyj dat rozpoczęcia i zakończenia zadań, wysiłku, & opóźnienie zwłoki oraz współzależności.

* Pierwsza wersja programu Project dla sieci Web nie obsługuje czasu wyprzedzenia i opóźnienia.

Zielony znacznik *

Terminarz zespołu

Śledzenie przydziału i wydajności wszystkich członków zespołu projektu, w tym pracy niezwiązanej z projektem i czasu wolnego.

Osi czasu

Wizualne śledzenie i zrozumienie dat projektu, zależności i przydziałów w widoku hierarchiczny osi czasu (widok wykresu Gantta).

Zielony znacznik

Zadania nieaktywne

Zadania nieaktywne umożliwiają śledzenie pracy bez wpływu na dostępność zasobów lub przydziałów oraz bez wpływu na harmonogram projektu.

Zadania sumaryczne

Planowanie, zarządzanie i śledzenie elementów dostarczanych oraz faz za pomocą zadań sumarycznych.

Zielony znacznik

Inspektor zadań

Wyświetlanie czynników wpływających na planowanie zadania, takich jak zmiana daty rozpoczęcia lub komunikatów o błędach.

Analiza ścieżki zadania

Zobacz, jak to zadanie łączy się z innymi zadaniami, wyróżniając ścieżkę zadania w całym projekcie.

* W programie Project dla sieci Web można analizować czasy trwania i daty zadań, umieszczając wskaźnik myszy na zadaniu w widoku oś czasu (wykres Gantta).
W przypadku pierwszej wersji programu Project w sieci Web nie są pokazywane żadne zadania, które nie są w trakcie jazdy.

Zielony znacznik *

Bilansowanie zasobów

Rozwiązywanie konfliktów zasobów lub nadmiernych przydziałów przez automatyczne Bilansowanie przydziałów.

Zasoby służbowe, ogólne i materiałowe

Dodawanie zasobów do projektu, takich jak zasoby służbowe, zasoby rodzajowe, takie jak stolarze, oraz zasoby materiałowe, takie jak komputery i cement.

* Pierwsza wersja programu Project dla sieci Web obsługuje zasoby służbowe.
Nie obsługuje jeszcze rodzajów i zasobów materiałowych.

Zielony znacznik *

Koszty i budżetowanie projektu

Porównanie planowanego postępu i budżetu z rzeczywistym czasem i kosztami.

Wycena zasobów

Śledzenie i zarządzanie kosztami zasobów projektu.

Raporty niestandardowe

Tworzenie niestandardowych raportów dotyczących projektów, programów, portfeli i zasobów.

* Program Project w sieci Web umożliwia tworzenie niestandardowych raportów dotyczących projektów, programów, portfeli i zasobów przy użyciu usługi Power BI.
Edytowanie i tworzenie raportów wymaga subskrypcji usługi Power BI Pro.
Wyświetlanie raportów wymaga subskrypcji usługi Power BI lub abonamentu usługi Power BI Pro.
Firma Microsoft udostępnia wstępnie zbudowany zestaw raportów usługi Power BI dla programu Project dla sieci Web. Użytkownicy mogą dostosować te raporty lub utworzyć dodatkowe raporty przy użyciu usługi Power BI.

Zielony znacznik *

Raportowanie z informacją o nieobecności

Poznaj wstępnie zbudowane raporty dotyczące projektów, programów, portfeli i danych zasobów.

* Program Project w sieci Web umożliwia tworzenie niestandardowych raportów dotyczących projektów, programów, portfeli i zasobów przy użyciu usługi Power BI.
Edytowanie i tworzenie raportów wymaga subskrypcji usługi Power BI Pro.
Wyświetlanie raportów wymaga subskrypcji usługi Power BI lub abonamentu usługi Power BI Pro.
Firma Microsoft udostępnia wstępnie zbudowany zestaw raportów usługi Power BI dla programu Project dla sieci Web. Użytkownicy mogą dostosować te raporty lub utworzyć dodatkowe raporty przy użyciu usługi Power BI.

Zielony znacznik *

Wyjście PDF i XPS

Zapisz plik projektu w pliku PDF lub XPS.

Automatyczne uzupełnianie

Uzyskaj sugestie dotyczące nazw zadań lub zasobów oraz współzależności w trakcie pisania.

Zielony znacznik

Widoki filtrowane

Filtrowanie planów projektu według dowolnej wartości w planie.

* Filtrowanie podstawowe jest dostępne w widoku siatki.

Zielony znacznik

*

Wskaźniki graficzne

Opis statusu zadania, przydziałów i innych elementów za pomocą wskaźników graficznych.

Wiele poziomów cofania

Cofanie wielu zmian w tym samym czasie za pomocą menu Cofnij.

* Wielopoziomowe cofnięcie jest dostępne w programie Project dla sieci Web za pomocą klawiszy Ctrl + Z.

Zielony znacznik *

Sortowanie i grupowanie

Uzyskaj priorytetowe widoki projektu, zadań i zasobów przy użyciu niestandardowego sortowania i grupowania.

Pola niestandardowe

Dodaj pola niestandardowe na poziomie projektu, zadania i zasobu, aby śledzić dane ważne dla przedsiębiorstwa i projektów.

* Pola niestandardowe są dostępne na poziomie zadań i są przypadające na projekt.

Zielony znacznik *

Formuły

Obliczanie i przechwytywanie ważnych danych za pomocą formuł w różnych zadaniach i projektach.

* Możesz dodać pola formuły do obiektów zadań Projekt i projekt w platformie Power platform.
Te pola nie będą widoczne w projekcie dla aplikacji sieci Web, ale są dostępne do raportowania i innych zastosowań za pośrednictwem usługi PowerApps, Microsoft Flow i Power BI.

Zielony znacznik *

Szablony

Tworzenie szablonów typowych projektów, takich jak plany projektów templatized, zespoły i przydziały.

import/eksport MPP

Utwórz nowe projekty na podstawie istniejących plików MPP lub Utwórz plik MPP istniejącego projektu.

Importowanie/eksportowanie w programie Excel

Utwórz nowe projekty na podstawie plików programu Excel lub Utwórz plik programu Excel z istniejącego projektu.

Zobacz też

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×