Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Pole Projekt zatwierdzony — planowana data rozpoczęcia zawiera datę rozpoczęcia projektu zatwierdzoną w scenariuszu wyboru portfela podczas analizy ograniczeń zasobów.

Typ danych    Data

Typ wpisu    Obliczeniowe

Zalecane zastosowania    Pracując w analizie ograniczeń zasobów w ramach scenariusza wyboru portfela, można dopasować planowane daty projektu, aby uwzględnić dostępność zasobów w portfelu. Możesz zapisać wiele scenariuszy wyboru portfela, w tym różne modele dla zaplanowanych dat rozpoczęcia i zakończenia, na dalszą analizę. Po zatwierdzonej stronie scenariusza wyboru portfela planowana data rozpoczęcia zostanie zapisana w polu Projekt zatwierdzone, planowana data rozpoczęcia dla każdego projektu.

Pole Projekt zatwierdzone planowana data rozpoczęcia można dodać Project widokach Centrum projektów, raportach lub polach projektu, składniki Web Part do przeglądu według uczestników projektu i portfela. Poszczegłoni menedżerowie projektu mogą dostosować daty projektu, aby odzwierciedlały wartości w polach Zatwierdzone planowane daty rozpoczęcia.

Przykład    W wyniku realizacji procesu strategii portfela użytkownik chce rozpocząć implementację projektu "Opracuj mechanizm inspekcji zgodny z SOX" 1 czerwca 2011 r. Dodanie pola Projekt zatwierdzonej planowanej daty rozpoczęcia Project w widoku Centrum projektów w celu korzyści dla odpowiedzialnych uczestników i menedżerów projektów.

Uwagi     W Project Web App można na przykład dodać to pole do Project podsumowania w Centrum danych.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×