Przełączanie między kolumnami skumulowanymi i grupowanymi na wykresie dodatku Mapy 3-W

Po otwarciu nowego zestawu danych w dodatku Mapy 3-W wykrywa on informacje geograficzne w danych i domyślnie kreśli wykres kolumnowy grupowany.

Przykładowy wykres kolumnowy grupowany Przykład skumulowanego wykresu kolumnowego

Przełączanie między kolumnami grupowanymi i skumulowanymi

 1. Kliknij pozycję Narzędzia główne > Okienko warstwy.

  Przycisk Okienko warstwy na karcie Narzędzia główne dodatku Power Map

 2. Na karcie Okienko warstwy dla warstwy, którą chcesz zmienić, kliknij pozycję Skumulowany kolumnowy lub Kolumnowy grupowany.

  Wybierz pozycję Skumulowany lub Grupowany

  Uwagi: 

  • Możesz przeciągnąć dodatkowe pola wartości do pól Wysokość lub Kategoria albo zaznaczyć pola wartości, które zostaną umieszczone przez dodatek Mapy 3-W w odpowiednim polu.

  • Jeśli przeciągniesz pole wartości tylko do pola Kategoria i pozostawisz pole Wysokość puste, dodatek Mapy 3-W automatycznie doda to samo pole wartości do pola Wysokość i narysuje wykres przedstawiający liczebność w poszczególnych kategoriach.

Więcej informacji na temat kolumn skumulowanych i grupowanych

Kolumn skumulowanych używaj wówczas, gdy istnieje wiele serii danych i chcesz wyróżnić sumę. Przykładem może być sytuacja, w której chcesz utworzyć wykres przedstawiający wszystkie typy biletów na przedstawienie (Dzień, Wieczór, Pełna cena, Cena z rabatem, Status członka, Bez statusu członka) posortowane według kodu pocztowego.

Za pomocą kolumn grupowanych możesz porównywać dane zarówno w kategoriach, jak i w seriach danych. Przykładem może być sytuacja, w której chcesz utworzyć wykres przedstawiający odpowiedzi respondentów (zdecydowana zgoda, zgoda, neutralność, sprzeciw i zdecydowany sprzeciw) posortowane według segmentu klientów.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×