Spis treści
×

Aby aplikacja Delve stanowiła przydatne środowisko pracy dla wszystkich osób w Twojej sieci, upewnij się, że Ty i Twoi współpracownicy przechowujecie i udostępniacie dokumenty w miejscach, w których aplikacja Delve może uzyskać do nich dostęp: w usłudze Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole lub programie SharePoint w usłudze Microsoft 365.

Jeśli widzisz bardzo mało dokumentów w aplikacji Delve lub nie widzisz żadnych dokumentów, możesz zacząć zapisywać dokumenty w usłudze Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole i udostępniać je współpracownikom. Może upłynąć trochę czasu (czasami do godziny), zanim nowe i przekazane dokumenty będą widoczne w aplikacji Delve dla Ciebie i osób, którym je udostępniono. Twoi współpracownicy nie będą widzieć Twoich dokumentów prywatnych, na przykład dokumentów przechowywanych w folderach prywatnych w usłudze Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole.

Aby udostępniać dokumenty, utwórz folder i zaproś osoby, z którymi pracujesz.

 1. U góry strony wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona uruchamianie aplikacji w usłudze Office 365, a następnie wybierz pozycję OneDrive.

 2. Wybierz pozycję Nowy > Folder.

  Wpisz nazwę folderu, a następnie wybierz pozycję Utwórz.

 3. Wybierz folder, a następnie wybierz pozycję Udostępnij link.

  Wprowadź nazwy lub adresy e-mail, a następnie wybierz pozycję Udostępnij.

 4. Otwórz folder i przekaż istniejące dokumenty lub utwórz nowe dokumenty.

Po dodaniu dokumentów do tego folderu tylko Ty i zaproszone przez Ciebie osoby będą mogły wyświetlać te dokumenty w aplikacji Delve i wspólnie nad nimi pracować. Inne osoby nie będą ich widzieć.

 • Aby udostępnić dokumenty wszystkim osobom w swojej organizacji, możesz utworzyć folder o nazwie Udostępnione wszystkim (lub o podobnej nazwie) i wprowadzić wartość Wszyscy w oknie dialogowym Udostępnianie. Następnie przekaż lub utwórz dokumenty.

  Jeśli masz już folder Udostępnione wszystkim w usłudze Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole, możesz przekazać lub utworzyć dokumenty w tym folderze.

 • Aby udostępnić pojedyncze dokumenty, zaznacz dokument w usłudze Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole, kliknij pozycję Udostępnij link, a następnie wprowadź nazwy lub adresy e-mail.

Zapisywanie i udostępnianie dokumentów w programie SharePoint w usłudze Microsoft 365

Jeśli dokument jest efektem pracy zespołowej związanej z projektem, lepszym wyborem może być zapisanie go w witrynie zespołu.

Aby zapisać i udostępnić dokumenty w programie SharePoint:

 1. Wybierz pozycję SharePoint w obszarze uruchamiania aplikacji w usłudze Microsoft 365. (Lub pozycję Witryny, jeśli jest wyświetlana. Te pozycje są równoznaczne).

 2. Przejdź do witryny, w której chcesz utworzyć dokumenty i do której chcesz je przekazać, na przykład do swojej witryny zespołu.

 3. Utwórz i przekaż dokumenty. Wszystkie osoby, które mają dostęp do witryny, będą również widzieć te dokumenty w aplikacji Delve.

Udostępnianie dokumentów jako załączników w wiadomościach e-mail

Dokumenty udostępniane w formie załączników wiadomości e-mail są widoczne w aplikacji Delve dla osób uczestniczących w konwersacji e-mail. Osoby, do których został wysłany załącznik, mogą znaleźć ten dokument na Twojej stronie.

W aplikacji Delve załączniki będą widoczne tylko w przypadku korzystania z poczty e-mail usługi Microsoft 365. Załączniki w wiadomościach e-mail chronionych za pomocą Usług zarządzania prawami (RMS) nie będą widoczne w aplikacji Delve.

Po przekazaniu dokumentów nie widzę ich w aplikacji Delve

Może upłynąć trochę czasu (czasami do godziny), zanim nowe i przekazane dokumenty pojawią się w aplikacji Delve. Gdy trafią one do aplikacji Delve, wszystkie zmiany wprowadzane w dokumentach powinny pojawiać się w aplikacji Delve w ciągu kilku minut.

Dowiedz się więcej na temat przechowywania i udostępniania dokumentów

Zobacz też

Co to jest aplikacja Delve?

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×